Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Montaż okna dachowego preSelect Fakro

Ocena: 5
3544

Odpowiedni montaż okna dachowego jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego późniejszej, prawidłowej eksploatacji. Instalacją okna w połaci dachu zajmują się zwykle profesjonaliści. Sam proces montażu jest łatwy i szybki, dlatego również majsterkowicze mogą pokusić się o samodzielne wykonanie takiej pracy. W opakowaniu znajduje się dokładna instrukcja montażu pozwalająca osobom nie będącym specjalistami na prawidłowy montaż okna dachowego w konstrukcji dachu. Szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym zapewnia kołnierz uszczelniający, który należy dobrać do rodzaju pokrycia dachowego. FAKRO oferuje również specjalny zestaw izolacyjny XDP który umożliwia wykonanie prawidłowej izolacji termicznej wokół okna. Poniżej przedstawiamy montaż okna dachowego - w wersji na łatach.

 

 

 

Przygotowując odpowiedniej wielkości otwór pod montaż okna należy wyciąć docieplenie, rozciąć folię dachową oraz wyciąć łaty.

 

Przykręcamy dodatkowe łaty montażowe, na których będziemy montować okno. Łata dolna musi być dokładnie wypoziomowana. Nad oknem montujemy rynienkę odwadniającą.

 

Do ościeżnicy okna przykręcamy kątowniki montażowe, a następnie umieszczamy ościeżnicę w przygotowanym otworze. Rowek na ościeżnicy oznaczający wybraną głębokość montażu okna ‚N’, ‚V’, lub ‚J’ – powinien pokrywać się z górną powierzchnią łat.

 

Przykręcamy dolne kątowniki oraz wkładamy skrzydło, aby sprawdzić czy poziome i pionowe szczeliny między skrzydłem i ościeżnicą są jednakowe na całej szerokości i wysokości.Następnie przykręcamy górne kątowniki i wyjmujemy skrzydło.

 

W celu prawidłowego docieplenia okna wypełniamy przestrzeń między ościeżnicą a krokwią materiałem termoizolacyjnym znajdującym się np. w zestawie XDP.

 

Zakładamy kołnierz paroprzepuszczalny z zestawu XDP zapewniający szczelne połączenie okna z warstwą wstępnego krycia oraz chroniący materiał termoizolacyjny przed zawilgoceniem.

 

Montaż kołnierza uszczelniającego zaczynamy od zamontowania dolnego elementu z fartuchem elastycznym. Następnie montujemy pozostałe elementy kołnierza.

 

Mocujemy boczne elementy kółnierza i przykręcamy profi le kryjące boki ościeżnicy.

 

Przykręcamy kaptur okna oraz górny element kołnierza.

Na końcu ponownie montujemy skrzydło i sprawdzamy poprawność funkcjonowania okna.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: