Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Błędy na dachu

0
Opinia budowlano–mykologiczna dotyczy robót wykonanych w budynku jednorodzinnym. Została ona sporządzona na zlecenie inwestora, na podstawie...
0
  Przedmiotem niniejszego artykułu są liczne błędy wykonawcze w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz skutki tych błędów. Błędy te ...
0
Dobry dekarz bez trudu wymieni typowe dla każdego pokrycia błędy popełniane przez mniej doświadczonych kolegów. Błędy te wprawne oko wychwyc...
0
  Zlecono mi wykonanie oceny i sporządzenie ekspertyzy technicznej dachu. Inwestor wybrał projekt i kierownika budowy, sam został inspekt...
0
  W trzech poprzednich częściach zajmowaliśmy się z jednej strony funkcją okapu i pewnymi koncepcjami ogólnymi, a z drugiej konkretnymi j...
0
Ekonomiczne budowanie to dobre zaplanowanie inwestycji. O zgrozo, powszechnie spotykaną złą praktyką jest rozpoczynanie budowy bez zgromadze...
0
Błędy budowlane mogą mieć dwa źródła: niską jakość materiałów lub niski poziom umiejętności wykonawców. Nierzadko występuje kombinacja tych ...
0
  W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad podziemną halą garażową budynku mieszkalno–usługowego, który został zaprojektowany ora...
0
  W artykule przedstawiono opis usterek występujących w obszarze budynków Zespołu Szkół, które powstały w wyniku popełnionych błędów proj...
0
Ekspertyza dachu wykonana przez rzeczoznawcę. Popełniono tu błędy w konstrukcji dachu, pod pokryciem i na nim. Wady konstrukcyjne były tak p...