Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Modułowe przejścia komunikacyjne na dachu

Ocena: 5
8263

Traktowanie dachu budynków jako maszynowni nikogo już nie zaskakuje. Mimo, iż jest to standardowe rozwiązanie, nadal poza spełnieniem oczywistych warunków konstrukcyjnych i technologicznych pociąga za sobą dodatkowe konsekwencje. 

 

Fot. Podest dostępowy z górnym elementem ruchomym

 

Często dostęp do urządzenia nie ogranicza się wyłącznie do podestu serwisowego sąsiadującego bezpośrednio z urządzeniem, ale również do pokonania przysłowiowego „toru przeszkód”: wyjście z klatki schodowej na dach, przejścia nad instalacjami rurowymi, korytami kablowymi, attykami czy przejście pomiędzy różnymi poziomami dachów.

Brak odpowiednich elementów ścieżek komunikacyjnych może skutkować licznymi uszkodzeniami: 

  • instalacji znajdujących się na dachu – rozszczelnienia, zwarcia i przerwania instalacji,
  • membrany wodoszczelnej – przecieki i zalania wnętrza budynku,
  • narażeniem zdrowia lub życia osób prowadzących obsługę.

Dla szybkiego doboru, projektowania i dostaw rozwiązań dedykowanych na ciągi komunikacyjne na dachach płaskich, firma Walraven na podstawie wieloletnich doświadczeń, opracowała i udostępniła szereg elementów modułowych służących do zaplanowania bezpiecznych ciągów komunikacyjnych i podestów serwisowych.

 

Fot. Przykładowe wybrane moduły 

Moduły można pobrać ze strony: https://www.walraven.com/pl/wsparcie-projektowe/bimobject/

 

Fot. Strona z gotowymi rozwiązaniami do pobrania

lub platformy https://www.bimobject.com/pl/product?freetext=walraven&sort=trending

 

Moduły elementów komunikacyjnych Walraven są zbudowane z wykorzystaniem podpór dachowych BIS Yeti® 480, BIS Yeti® 335 oraz Ursus. Umożliwiają posadowienie podestu w dowolnym miejscu dachu, bez ingerencji w warstwy dachowe. Stopy przenoszą obciążenia kolejno od masy podestu i osób poruszających się po nich na membranę i izolację dachu bez konieczności stosowania elementów kotwiących.

 

Rozwiązania posadowione na podporach dachowych BIS Yeti® z zastosowaniem wytycznych dotyczących zalecanych nacisków na warstwy dachowe zostały potwierdzone przez Instytut SG-Bauakustik jako wibroizolowane od konstrukcji obiektu. Stopy Yeti są wykonane z tworzywa, zatem bezpiecznie mogą stać na dachu, nawet zalane wodą lub przysypane wilgotną warstwą żwiru dla dachów zielonych. Jednocześnie są odporne na działanie warunków atmosferycznych potwierdzona odporność na działanie UV – raport ITB.

 

 

Moduły mogą zostać użyte jako wolnostojące, umożliwiając przejście nad pojedynczymi przeszkodami lub łączone w ciągi komunikacyjne o dowolnej długości i konfiguracji.
 W przypadku, gdy rozwiązania typowe nie są wystarczające istnieje możliwość opracowania dedykowanych projektów. Gotowe moduły są łatwe do zliczenia oraz przygotowania zestawienia i kosztorysu na etapie realizacji. W przypadku projektowania, modele 3D lub płaskie rzuty umożliwiają zaplanowanie dowolnej konfiguracji ścieżek. 

 

Autor: Mateusz Tekielak, Główny Manager Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Walraven

 

 

 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: