Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Papa kontra zanieczyszczenie powietrza

Ocena: 5
11614

Innowacyjna papa wierzchniego krycia redukująca zanieczyszczenie powietrza to nowość w ofercie niemieckiej marki Bauder. Dzięki specjalnej powłoce pod wpływem promieniowania UV umożliwia chemiczną reakcję, podczas której rozkładowi ulegają tlenki azotu znajdujące się w miejskim powietrzu. 

Smog – to problem miast i aglomeracji
Fot. PAP

Wskutek zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez pojazdy, samoloty, statki i produkcję przemysłową przekraczane są dopuszczalne wartości graniczne zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w aglomeracjach i wielkich miastach. 

Powietrze – problem miast i aglomeracji
Decydującym wskaźnikiem zawartości szkodliwych substancji jest grupa tlenków azotu (NOx). Wraz z lotnymi węglowodorami są one odpowiedzialne za tworzenie się ozonu latem. Ozon i tlenki azotu uszkadzają w dłuższej perspektywie układ oddechowy i prowadzą do chorób i śmierci. Tlenki azotu przyczyniają się także do tworzenia się pyłu zawieszonego oraz kwaśnych deszczy. 

Odpowiednio skonstruowane papy, takie jak np. nowa wysokiej jakości polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia BauderKarat Air+, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w miastach. Mniej tlenków azotu w powietrzu i mniej ozonu oznacza mniejsze zanieczyszczenie powietrza, odpoczynek dla dróg oddechowych, pozytywny efekt dla astmatyków, zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka płuc i mniej drobnych pyłów zawieszonych. 

Reakcja fotokatalityczna
Innowacyjność papy BauderKarat Air+ polega na wykorzystaniu fotokatalizy, czyli procesu przyśpieszającego reakcje chemiczne zachodzące przy udziale światła. Papa pokryta jest specjalną opatentowaną powłoką zawierającą jeden z najbardziej wydajnych i znanych katalizatorów – nanocząstki dwutlenku tytanu (TiO2). 

Gdy pada na niego promieniowanie UV, rozpoczyna się przemieszczanie elektronów katalizatora z powłoki walencyjnej do pasma przewodnictwa i na powierzchni dwutlenku tytanu powstają elektrony. Łączą się one z tlenem z powietrza tworząc aktywne formy tlenu i dziury elektronowe. Po połączeniu z parą wodną i wodą, dziury elektronowe tworzą rodniki wodorotlenowe. Wszystkie elementy reakcji chemicznej – dziury elektronowe, rodniki OH, O2, H2O2 lub O2 – odgrywają ważną rolę w mechanizmie fotokatalizy. Rodnik wodorotlenowy ma szczególnie silne właściwości utleniające, dzięki którym może rozkładać wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, jak np.: oleje, tłuszcze, spaliny samochodowe, a nawet mikroorganizmy (grzyby, bakterie). Reakcja fotokatalizy może rozkładać zanieczyszczenia zarówno w powietrzu, jak i w wodzie. Końcowe produkty to dwutlenek węgla, woda i ewentualnie proste aniony nieorganiczne. 

Papa oczyszczająca powietrze
Dzięki tej technologii w świetle słonecznym powłoka papy zawierająca dwutlenek tytanu rozpoczyna reakcje fotokatalityczne, które szkodliwe związki azotu zamieniają w związki nieszkodliwe i powietrze w prosty sposób zostaje oczyszczone. Na papie nie pozostają żadne szkodliwe substancje. Papa musi jednak być czysta, aby powłoka mogła wraz ze słońcem i otaczającym połać dachu powietrzem inicjować oczyszczające procesy katalityczne. Dzięki właściwościom hydrofilowości dwutlenku tytanu, powierzchnia papy będzie się samoistnie oczyszczała za pomocą opadów atmosferycznych. Papa powinna więc być kładziona na dachy o minimalnym nachyleniu połaci 2%, co umożliwi efekt samooczyszczenia i przyczyni się do łatwiejszej konserwacji dachu wymaganej odpowiednimi przepisami. 

Aktywacja powłoki papy następuje po kilkudziesięciu godzinach od rozłożenia jej na dachu, po zaabsorbowaniu odpowiedniej dawki promieniowania UV. Po aktywacji reakcje fotokatalityczne zachodzą bez przerwy, nawet podczas pochmurnej pogody (wtedy promieniowanie UV nie jest osłabiane przez chmury) i w nocy (powłoka oddaje nagromadzoną w ciągu dnia energię). 

Wydajność
Papa BauderKarat Air+ redukuje więc szkodliwe tlenki azotu w powietrzu i powstrzymuje wytwarzanie ozonu. Do jakiego stopnia? Producent wskazuje, że każde 100 m² papy neutralizuje roczne zanieczyszczenie emitowane przez jeden samochód osobowy (Euro 5 przy przebiegu rocznym 12.000 km) albo inaczej – neutralizuje 1 kg tlenku azotu w ciągu przeciętnego życia dachu (zgodnie z normą ISO 22197-1 redukcja wynosi min. 4,0 mg/m2/h). 

Jest to pokrycie dachowe wysokiej klasy, spełniające najwyższe wymagania w zakresie żywotności i szczelności, dostosowane do zakresów temperatur od –40?C (giętkość w niskich temperaturach) do +150?C (wytrzymałość na wysokie temperatury). Wkładka nośna wykonana jest z wytrzymałej włókniny poliestrowej (300 g/m2), która zapewnia wysoką statyczną wytrzymałość. 

Substancje czynne, które występują na powierzchni papy, są zastosowane bezpośrednio na posypce łupkowej. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą skuteczność, która zresztą w zakresie samych substancji czynnych zawierających dwutlenek tytanu, nie zmienia się nawet po 10 latach. 

Firma Bauder wskazuje, że oferowana papa jest świetnym rozwiązaniem dla dachów z fotowoltaiką ze względu na biało-szary kolor posypki łupkowej. Z jednej strony jasna papa powoduje, że dach się tak bardzo nie nagrzewa, a z drugiej – odbijanie się promieni słonecznych wpływa dodatnio na wydajność instalacji fotowoltaicznej. 
 

Źródło: Dachy, nr (242) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: