Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowoczesna membrana dachowa na XIV-wiecznej kaplicy. DuPont Tyvek Metal na praskiej kaplicy św. Wacława

Ocena: 0
6244
Odnowa historycznych zabytków zawsze wymaga ogromnej ostrożności i ich poszanowania. Każdy obiekt łączy bezcenną wartość historyczną, unikalne rozwiązania i materializację duszy danego kraju. Remontując zabytkową budowlę szczególną uwagę należy zwrócić na stosowane materiały.

Instalacja membrany budowlanej DuPont™ Tyvek® Metal na dachu kaplicy św. Wacława

Pod oryginalne miedziane pokrycie dachu kaplicy św. Wacława przy katedrze św. Wita została wybrana specjalna membrana budowlana DuPont™ Tyvek® Metal.

Katedra św. Wita jest największym i najważniejszym kościołem czeskiej Pragi. Oprócz codziennych nabożeństw, od początku jej istnienia odbywały się w niej koronacje czeskich królów i królowych. W tym miejscu znajdują się też prochy czeskich świętych patronów, monarchów, arcybiskupów i ważnych arystokratów.

Budowa tego gotyckiego zabytku rozpoczęła się w połowie XIV wieku, ale całość zakończono dopiero w 1929 roku. Prezbiterium, system wzmocnień, część ławy poprzecznej, południowy przedsionek oraz duża wieża pochodzą ze średniowiecza. Przejście główne, wąskie nawy boczne z kapliczkami oraz zachodnim frontem z dwoma wieżami reprezentują erę neogotycką kaplicy św. Wacława. Kaplica jest częściowo zlokalizowana w południowym przejściu poprzecznym.

Okazale udekorowana oraz unikalnie zaprojektowana kaplica św. Wacława jest centralnym punktem katedry, gdyż mieści się tam grób najważniejszego patrona Czechów. Ściany kaplicy zdobią szlachetne kamienie i XIV-wieczne obrazy przedstawiające drogę krzyżową. Tak jak wszystkie zabytki, katedra św. Wita jest narażona na starzenie się i od czasu rozpoczęcia budowy wciąż wymaga większych lub mniejszych prac renowacyjnych.

Miedziany dach
W maju 2011 r. zakończono rekonstrukcję miedzianego dachu nad kaplicą. Pod ułożonym na deskowaniu miedzianym pokryciem przewidziano membranę dachową. Po dokładnym zbadaniu rynku wybrano membranę DuPont™ Tyvek® Metal. Na niej położono nową, sztucznie postarzoną, pokrytą patyną blachę miedzianą. Celem membrany jest zwiększenie ochrony kaplicy przed wilgocią penetrującą strukturę dachu.

DuPont™ Tyvek® Metal to zaawansowana, paroprzepuszczalna membrana posiadająca matę wykonaną z włókien propylenowych. Mata tworzy przestrzeń mikrowentylacyjną, która pomaga eliminować możliwość kondesacji pary wodnej pod pokryciem dachowym, a także tłumi hałas pochodzący od deszczu i gradu. Ponadstandardowa grubość warstwy funkcyjnej (220 ?m) zapewnia długotrwałą ochronę przed deszczem, wiatrem, śniegiem, kurzem i insektami. Nawet w niesprzyjających warunkach DuPont™ Tyvek® Metal pozostaje wysoce paroprzepuszczalny i chroniąc jednocześnie konstrukcję przed wilgocią. Membrana posiada zintegrowaną, butylową taśmę klejącą.

Na podstawie materiałów firmy
DuPont Building Innovations


Źródło: Dachy, nr 12 (144) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: