Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Zużycie membran wstępnego krycia (MWK)

Ocena: 5
3484
Ilość membrany potrzebnej do uzyskania pełnej osłony dachu jest w oczywisty sposób zależna od stopnia skomplikowania kształtu dachu. Im więcej płaszczyzn ma dach, tym większe jest to zużycie. O skali decyduje ilość koszy, naroży, kominów itp. przejść instalacji, które są główną przyczyną gwałtownego wzrostu zużycia.

Rys. 1. Sposób układania membrany w koszu

Kosze
W koszu, na dużej jego powierzchni membrana powinna być ułożona w trzech warstwach (rys. 1). Wynika to z charakteru tego miejsca. Kosz jest rodzajem zlewni dla wody, która spływając po połaciach ma dużą dynamikę i wpada pod pokrycie sąsiedniej połaci. Tu spływa po membranie do okapu i jeżeli zakłady w koszu nie będą dobrze zrobione, to woda bardzo łatwo dostaje się do środka, do termoizolacji. Dotyczy to szczególnie starszych już dachów, w których plastikowe elementy uszczelniające połączenie pokrycia z metalowym koszem mogą się zużyć.


Rys. 2. Membrana na narożu

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wielowarstwowym układaniem membran w koszach jest destrukcyjne działanie promieniowania UV. Kosze są uszczelniane materiałami z tworzyw sztucznych, które z biegiem lat ulegają degradacji i ich uszkodzenia powodują powstanie prześwitów między pokryciem a metalowym koszem. Są to małe szczeliny i szpary, które umożliwiają okresowe naświetlanie membrany przez promienie słoneczne (promieniowanie UV). Kilkuletnie działanie promieniowania słonecznego przechodzącego przez małe otwory może spowodować rozkład membrany. Jeżeli membrana ma w tym miejscu kilka warstw to jej odporność na działanie słońca (UV) wzrasta wielokrotnie, w stopniu wystarczającym dla uzyskania trwałości kilkudziesięcioletniej. Z tego powodu układanie membran dachowych w koszu na zakłady i z dodatkowym pasem wzdłuż krokwi koszowej (trzy warstwy) jest zdecydowanie najrozsądniejszą metodą polecaną przez producentów.

Rys. 3.

Kalenice i naroża
Innymi miejscami zwiększającymi zużycie są kalenice i naroża. W tych miejscach membrany powinny być układane na podwójny zakład (rys. 2)*). Powodem jest to, że są to miejsca szczególnie łatwo przewiewane przez wiatr i nawet najlepsze uszczelnienia z biegiem czasu tracą swoje własności, przepuszczając pod pokrycie opady atmosferyczne wpychane przez silny wiatr. Duże zakłady potrzebne są zwłaszcza w narożach, ponieważ tworzą się tam skosy umożliwiające powstanie przecieków.


Rys. 4.

Innym powodem zwiększonego zużycia membrany są wszystkie te miejsca, w których dekarz musi precyzyjnie połączyć je z przechodzącymi przez dach instalacjami i dodatkowo wykonać rynienki osłonowe. W związku z tym, oprócz materiału niezbędnego do wykonania rynienki potrzebne są często dodatkowe pasy uszczelniające lub połączenia zwiększające ilość odpadów.

Rys. 5.

Warto dodać, że duże znaczenie dla ilości materiałów wykorzystanych do wykonania powłoki z membran dachowych ma wiatr, który potrafi bardzo utrudniać prace dekarskie. Im jest on silniejszy, tym więcej taśm samoprzylepnych powinno się stosować (znakomicie wspomagają one prace montażowe w trudnych warunkach).


Rys. 6.

W przypadku skomplikowanych dachów duże znaczenie dla ilości zużycia membrany może odegrać wybór kierunku jej układania.


Tabela 1.


Tabela 2.

*) Naroża można wykonać prawidłowo na inne liczne sposoby

Na podstawie materiałów firmy
Marma Polskie Folie
www.marma.com.pl
www.dachowa.com.pl

Źródło: Dachy, nr 3 (111) 2009
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: