Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Zalecenia techniczne - Kominowe historie

Ocena: 5
9632

Jedną z najczęstszych reklamacji dotyczących wykonania pokrycia dachowego są „cieknące” kominy. Choć powodów wystąpienia takiej usterki może być wiele, to w praktyce roszczenia o likwidację zaniedbania i zadośćuczynienia związanych z tym faktem szkód kierowane są wyłącznie do dekarza. Często jednak są to roszczenia chybione.

Komin zaprojektowany w koszu – prawdziwe wyzwanie dla dekarskich umiejętności. Pomimo prawidłowo wykonanych obróbek komin ciekł, co było powodem skierowania roszczenia do dekarza

Powodów cieknięcia kominów może być wiele. Mogą to być błędne rozwiązania projektowe, błędy wykonawcze na każdym (nie tylko dekarskim) etapie budowy, jak również niewłaściwie dobrane materiały. Analiza poszczególnych przypadków zaprezentowana będzie w jednym z najbliższych numerów miesięcznika DACHY w cyklu poświęconym obróbkom blacharskim.

 

 
 
Prawdziwym powodem cieknięcia kominów było zastosowanie cegły dziurawki w połączeniu z głęboko wklęsłą fugą, wykonaną w dodatku z taką „starannością” jak to widać na zdjęciu. Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń kierownik budowy zlecił wykonanie obróbek opierając się nie na faktach, tylko na rzekomym 20-letnim stażu firmy murarskiej! Niestety eksperyment był bardzo kosztowny dla inwestora i skończył się koniecznością zmiany elewacji komina

Niniejszy artykuł dotyczy dwóch podstawowych przypadków, które są tak nagminne, że wymagają osobnego omówienia. Pokazują, że pomimo wykonania prac dekarskich z zachowaniem wszystkich norm i zaleceń nawet prawidłowo wykonane obróbki kominów nie są w stanie uchronić go przed cieknięciem.
 
 
 
Obróbka komina wykonana jak najbardziej prawidłowo. Blacha aluminiowa, ołowiany fartuch kończący dolną obróbkę –  a komin cieknie. Inwestor ”szaleje” ze złości wypominając dekarzom zakupienie drogiej usługi. Dekarze z kolei udowadniają swoją ”niewinność”, pokazując zarówno prawidłowo wywinięte tylne obróbki komina, jak również zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci rynienki odwadniającej za kominem

Zasadnicze błędy
Jakie więc są te podstawowe błędy, których ofiarą niestety niezasłużenie padają dekarze?

Pierwszy podstawowy błąd to stosowanie cegły dziurawki jako zewnętrznej okładziny komina. Zastanawiające jest, jak często informację o konieczności stosowania pełnej cegły i pełnej fugi przynosi inwestorowi nie projektant, nie kierownik budowy, a dopiero dekarz. Dekarz, który często zastaje stan istniejący niezgodny z jakimikolwiek zasadami i na którym wymusza się prace wykończeniowe, bagatelizując niestety problem jednego z najistotniejszych detali dachowych.
 
 

 
Prawdziwymi powodami cieknięcia kominów okazała się fuszerka taniej siły roboczej zatrudnionej do wykonania docieplenia. Woda przedostawała się nieszczelnościami (żółte strzałki) i wyciekała do wełny z przestrzeni między styropianowym dociepleniem a pustakiem ścian komina

Drugi podstawowy błąd to fuszerka budowlana nie mająca niestety nic wspólnego z prawdziwą sztuką murowania.

Jak ustrzec się przed takimi problemami?
Najważniejsze to zdawać sobie sprawę z ich istnienia i w sytuacji, kiedy stwierdzimy występowanie takich uchybień, należy niezwłocznie poinformować o tym kierownika budowy i inwestora.
 
 
Naprawa polegała na uszczelnieniu pęknięć oraz zastosowaniu wodoodpornej wyprawy czapek kominów oraz kratek wentylacyjnych. Niestety i w tym przypadku był to podwójny koszt dla inwestora. Z jednej strony koszt przyjazdu ekipy dekarskiej, z drugiej zaś strony wysoki koszt naprawy usterki

Niestety nie zawsze można liczyć na zrozumienie. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest albo odstąpienie od wykonywanych prac albo wykonanie prac naprawczych za dodatkową (najlepiej bardzo wysoką) opłatą lub po prostu odmówienie udzielenia gwarancji.
 

 
Przykłady partactwa połączonego z głupotą: kompletny brak zrozumienia dla problematyki kominowej

Przyjęcie innego schematu postępowania będzie w przyszłości powodem nieprzewidywalnych zjawisk i roszczeń gwarancyjnych inwestora wobec nikogo innego jak tylko dekarza.
 
 
A to już zdjęcie obrazujące próbę naprawy błędu – czy ktoś zdawał sobie sprawę z tego, co robi?

Koledzy Dekarze – nie zapominajcie o tym.

CDN.

mgr inż. Jerzy Romanow
Mistrz ciesielstwa i dekarstwa
www.dach-dom.com

Wszystkie prace dekarskie i naprawcze w wykonaniu Autora®©

Źródło: Dachy, nr (100) 
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: