Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Wentylacja ocieplonych dachów o pokryciach dachówkowych

Ocena: 5
4106

Niezależnie od kąta nachylenia, konstrukcji i rodzaju pokrycia z punktu fizyki budowli rozróżnia się dwa główne systemy dachowe:

  • dach niewentylowany,
  • dach wentylowany.

Zadaniem obu tych systemów jest przeciwstawianie się siłom działającym z zewnątrz i od wewnątrz oraz zapobieganie przedostawaniu się do dachu niedopuszczalnych ilości wilgoci ze strony zewnętrznej i tworzeniu się kondensatu wodnego, pochodzącego z pary wodnej przepływającej do chłodniejszych stref dachu.

 

Pozornie niezrozumiały może być fakt, że pomimo starannie wykonanego pokrycia pod dachem dojść może do uszkodzeń spowodowanych wilgocią. Wyjaśnić to pomogą ryc. 10.1, 10.2 i 10.3.

 

Ryc. 10.1: Tworzenie się kondensatu pary wodnej poniżej szczeliny wentylacyjnej wskutek niedostatecznej grubości ocieplenia.

 

 

Ryc. 10.2: Tworzenie się kondensatu pary wodnej wskutek zablokowanej lub niedostatecznej wentylacji podpokryciowej. Z zastanego ciepłego powietrza po ochłodzeniu wytrąca się kondensat.Gdzie jest wlot powietrza, musi być też możliwość jego odpływu i odwrotnie – nie ma wylotu powietrza bez wlotu.

 

 

Ryc. 10.3: Tworzenie się kondensatu poniżej szczeliny wentylacyjnej wskutek znacznych ilości pary wodnej, która przenika z ciepłym powietrzem przez zbyt mocno paroprzepuszczalne elementy konstrukcji. Para ulega kondensacji, zanim zostanie odprowadzona przez cyrkulujące powietrze na zewnątrz. Na ociepleniu od strony wewnętrznej należy zainstalować paroizolację, która ochroni ocieplenie przez zamakaniem. Mokre futro nie grzeje!   

     

 

Źródło: Książka "Ceramiczne pokrycia dachowe. Szczegóły wykonawcze",

Polskie Centrum Budownictwa 

 

                    

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: