Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

System rynnowy Galeco STAL

Ocena: 5
4874

Niezależnie od producenta systemu rynnowego profesjonalny wykonawca mimo bogatego doświadczenia i wprawy w montażu rynien zawsze powinien zapoznać się z instrukcją montażu danego systemu. Jest to konieczne w celu odświeżenia wiedzy oraz sprawdzeniu czy producent nie wprowadził zmian w zakresie montażu poszczególnych elementów systemu itp.

 

Poniżej prezentujemy skróconą instrukcję montażu systemu rynnowego ze stali na przykładzie Galeco STAL.

1. Ustal miejsce odpływu, pamiętaj, że jest to zawsze najniższy punkt sytemu rynnowego.

2. Ustal pozycję i zamontuj po 1 haku skrajnym po każdej stronie odpływu - te haki usytuowane są najdalej i najwyżej w stosunku do poziomu odpływu.

3. Pomiędzy hakami skrajnymi rozciągnij sznurek - jego spadek w kierunku odpływu powinien wynosić około 30 mm /10 m.

4. Zgodnie z poziomem sznurka ustal pozycje i zamontuj pozostałe haki zachowując 60 cm odstępu pomiędzy nimi.

 

 


Prawidłowy rozstaw haków w odległości max 60 cm, gwarantuje utrzymanie rynny w poziomie oraz zabezpieczenie jej przed odkształceniem w przypadku dużego naporu wody opadowej lub śniegu. Zbyt rzadki rozstaw haków jest błędem w montażu i może spowodować uszkodzenie całego systemu rynnowego.

5. Jeżeli do połączenia rynien używasz łącznika na haku, zamontuj go w odległości 60 cm od sąsiednich haków.

6. W miejscu w którym będzie zamontowany odpływ wytnij okrągły otwór w dnie rynny o średnicy równej średnicy rury spustowej. Krawędzie otworu wygnij zgodnie z kierunkiem spływu wody i zabezpiecz je zaprawką Galeco.

7. Montuj rynny wkładając je najpierw w tylne, a później w przednie wywinięcie rynny jeżeli stosujesz haki doczołowe, lub najpierw w przednie, a później w tylne wywinięcie rynny jeżeli stosujesz haki nakrokwiowe.

 

 

 

 


Wywiniecie przedniej krawędzi rynny Galeco do środka jej profilu umożliwia jej montaż już po założeniu fartucha rynnowego.

8. Dognij listki haków nakrokwiowych.

9. W miejscu połączenia dwóch rynien załóż łącznik.

10. W miejscu wyciętego otworu w rynnie załóż odpływ i dognij jego tylne listki.

 

 

 

 


Należy pamiętać, aby elementy długie systemu (rynny i rury) ciąć ręcznym brzeszczotem, aby nie uszkodzić zewnętrznej powłoki stali. W przeciwnym wypadku w miejscach uszkodzenia powierzchni może dojść do korozji, a w konsekwencji do uszkodzenia elementu, przeciekania systemu itp.

11. Na końce rynien dobij zaślepki uszczelkowe.

 

 

 

 


Połączenie rury spustowej z rynną na dachach z okapem wykonujemy za pomocą dwóch kolanek i krótkiego odcinka rury.

12. Przy dachu bez okapu połącz odpływ z rurą spustową za pomocą mufy.

13. Zamocuj dyble w elewacji używając długości dopasowanej do grubości ocieplenia budynku. Na dyble nakręć kostki obejm zachowując między nimi odstęp maksymalnie. 1,8 m. Na kostki nakręć obejmy.

 

 

 

 


W obejmach umieszczamy rury spustowe i łączymy je za pomocą mufy. Odległość między obejmami powinna wynosić max 1,8 m, co zagwarantuje utrzymanie rury spustowej w pionie.

14. Skręć obejmy na rurze nie ściskając ich zbyt mocno.

15. Odprowadzenie do kanalizacji. Umieść osadnik uniwersalny w gruncie pod rurą spustową. Jego dolny odpływ połącz z kolanem elastycznym dochodzącym do rur kanalizacji podziemnej.

 

 

 

 


Rurę spustową wprowadza się do specjalnego osadnika gruntowego BUT, który składa się z korpusu, wieka oraz koszyczka filtrującego spływającą wodę deszczową. Jest to estetyczne i wygodnie zakończenie systemu rynnowego, które zabezpiecza przed rozlewaniem się wody opadowej po posesji.

16. W klapie osadnika uniwersalnego wytnij otwór równy średnicy użytej rury spustowej. Rurę spustową wprowadź w otwór klapy osadnika.

 

 

 

 


Wieko osadnika uniwersalnego BUT umożliwia dostosowanie otworu do średnicy użytej rury spustowej od 50 do 110 mm. Specjalne oznaczenia ułatwiają wykonanie otworu, który można wyciąć nożykiem.

17. Odprowadzenie na grunt. Na końcu rury spustowej zamocuj wylewkę pod obejmę lub kolano. Minimalna odległość kolana od gruntu powinna wynosić 20 cm.

 

 

 

 

Źródło i zdjęcia: Galeco

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: