Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Membrany i akcesoria systemowe KoraTech

Ocena: 0
2206
Zadaniem współczesnych membran dachowych jest zapewnienie prawidłowego i długowiecznego działania kompletnego pokrycia dachowego oraz ochrona budynku przed działaniem wody. Ich pojawienie się pozwoliło zmniejszyć stopień skomplikowania dachu, a przez to przyspieszyło i ułatwiło prace dekarskie. Jednocześnie membrany gwarantują najlepszą osłonę dla warstwy izolacyjnej dachu, zapewniając zachowanie jej parametrów cieplnych.

Membrany dachowe chronią przed wilgocią z zewnątrz i odprowadzają parę wodną z wnętrza dachu


Prawidłowa izolacja przeciwwilgociowa dachu skośnego jest podstawowym elementem zapewniającym właściwą pracę izolacji termicznej. Z jednej strony musi ona bardzo dobrze chronić przed wodą opadową, z drugiej gwarantować doskonałe odprowadzenie pary wodnej z wnętrza budynku, eliminując możliwość zawilgocenia izolacji termicznej.

Zamiast szczeliny wentylacyjnej
Do izolacji termicznej dachów skośnych najczęściej używa się wełny mineralnej. Dla zachowania optymalnych właściwości izolacyjnych chroni się ją przed zawilgoceniem. Nie trzeba przypominać, że długotrwałe utrzymywanie wilgoci w warstwie izolacji termicznej może w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do degradacji elementów konstrukcyjnych dachu. O ile ochrona przed wodą opadową nie była problemem nawet przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów do izolacji przeciwwodnej (folie, papy), o tyle zapewnienie prawidłowego odprowadzenia pary wodnej jest już zdecydowanie bardziej skomplikowane. Najczęściej radzono sobie z tym problemem przez zastosowanie szczeliny wentylacyjnej między izolacją termiczną a przeciwwodną. Jest to jednak rozwiązanie stosunkowo skomplikowane i wrażliwe na uszkodzenia. Jednocześnie wymusza zmniejszenie o 2 do 4 cm grubości izolacji termicznej (celem stworzenia szczeliny wentylacyjnej), a więc tym samym oferuje gorsze parametry cieplne dachu. Wprowadzenie membran dachowych wyeliminowało te problemy.

Nowe membrany wśród akcesoriów KoraTech®
Membrana to inaczej wielowarstwowa powłoka hydroizolacyjna o właściwościach paroprzepuszczalnych. Podstawową różnicą między nią a tradycyjną powłoką do hydroizolacji jest możliwość układania membran bezpośrednio na warstwie izolacji cieplnej. Umożliwia to użycie grubszej warstwy wełny mineralnej, co znacząco poprawia parametry cieplne dachu. Może też wpłynąć na zmniejszenie przez projektanta wysokości elementów konstrukcyjnych (dość często w wypadku dachów skośnych następuje ich przewymiarowanie ze względu na wymaganą grubość powłoki termoizolacyjnej).

Akcesoria dachowe KoraTech® pozwalają na wykonanie kompletnego dachu za pomocą sprawdzonych i idealnie dopasowanych elementów składowych pochodzących od jednego producenta. W ofercie pojawiły się dwie nowe membrany dachowe. Membrana trójwarstwowa KoraTech® Classic składa się z warstw włókniny stanowiącej element nośny i zabezpieczający oraz filmu funkcyjnego pomiędzy nimi. Zapewnia on wysoką paroprzepuszczalność i dobre właściwości izolacyjne. Z kolei KoraTech® Classic Plus jest membraną czterowarstwową. Znajduje się w niej dodatkowa warstwa zbrojąca, która gwarantuje znaczne zwiększenie wytrzymałości mechanicznej. Jest to właściwość niezbędna na przykład na dachach wymagających pełnego deskowania. Jako element uzupełniający dostępna jest również jednostronna taśma klejąca KoraTech® Multi Tape służąca do uszczelniania połączeń membran.

Długoletnia i bezproblemowa praca membran zależy również od ich prawidłowego ułożenia. Zgodnie z zaleceniami membrany montuje się poziomymi pasami (równolegle do okapu), począwszy od dołu dachu. Kolejne pasy układa się, stosując zakład wielkości 10–15 cm. Przy spadku dachu poniżej 20 stopni zakład należy zwiększyć do 20 cm. Na koniec membrany dociska się do krokwi za pomocą kontrłat, na których zamontowane zostaną łaty i ostateczne pokrycie dachowe. Wszystkie elementy wystające ponad połać dachu (na przykład kominy) należy zabezpieczyć dodatkową „rynienką” wykonaną z membrany odpowiednio przymocowanej do łat i elementów wystających.


Montaż membran dachowych KoraTech® Classic i KoraTech® Classic Plus

Podstawowe parametry membran
Najczęściej podkreślanym i jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących membrany jest paroprzepuszczalność. Określa się ją przy użyciu współczynnika sd wyrażonego w metrach, a odpowiadającego grubości warstwy powietrza o takim samym oporze dyfuzyjnym jak dany produkt. Membrany KoraTech® Classic i KoraTech® Classic Plus charakteryzują się współczynnikiem sd równym 0,02. Dawniej paroprzepuszczalność podawana była w g/m²/24h, czyli wyrażonej w gramach ilości pary wodnej, która może przeniknąć przez 1m² membrany w ciągu 24 godzin. Współczynnik ten był jednak bardzo uzależniony od warunków, przy których przeprowadzano test, a w konsekwencji nie był miarodajny.

Bardzo istotną cechą jest również wodoszczelność. Obie membrany KoraTech® mają klasę W1 wg ujednoliconych parametrów wprowadzonych przez standardy europejskie. Oznacza to, że przeszły badanie, w którym przez 2 godziny poddawane były działaniu słupa wody o ciśnieniu 20 barów i wykazały pełną wodoszczelność.

Inne ważne właściwości
Paroprzepuszczalność i wodoszczelność to nie jedyne parametry membran. Osobną grupą właściwości, którym warto się przyjrzeć są dane mówiące o odporności membrany na działanie czynników zewnętrznych: promieniowania UV, wysokich i niskich temperatur oraz wytrzymałości mechanicznej materiału.

Polipropylen nie jest obojętny na działanie promieni ultrafioletowych. Dlatego nie należy pozostawiać przykrytego membraną dachu zbyt długo bez ostatecznej osłony, jaką stanowi warstwa pokrycia. Wiadomo jednak, że ze względu na proces montażu membrana zawsze jest wystawiona na bezpośrednie działanie słońca. Czas, w którym powłoka membrany poddawana bezpośredniemu działaniu promieni UV nie traci swoich właściwości wynosi w przypadku produktów KoraTech® 4 miesiące. Parametr wytrzymałości został tu określony dla nasłonecznienia w warunkach pogodowych występujących w Europie Środkowej.

Warto pamiętać, że w ciągu roku płaszczyzna połaci dachowej podlega ekstremalnym wahaniom temperatury, mieszczącym się w przedziale od poniżej –20°C do nawet ponad +70°C. Dlatego tak istotna jest duża odporność temperaturowa membran. W wypadku produktów KoraTech® dopuszczalny zakres temperatur sięga od –40 do +80°C.

Trzecim wymienionym parametrem jest odporność mechaniczna materiału wyrażana w niutonach na 50 mm (N/50 mm) i wskazuje wartość siły potrzebnej do zerwania paska membrany o szerokości 5 cm. W wypadku KoraTech® Classic wartość ta wynosi 220 N wzdłuż włókien i 140 N w poprzek. Oznacza to, że do zerwania 5 cm paska izolacji wzdłuż włókien konieczny byłby ciężarek o masie około 22.5 kg, zaś w poprzek włókien ciężarek ponad 14 kg. Jeszcze lepiej wygląda to w wypadku membrany KoraTech® Classic Plus, która zarówno obciążana wzdłuż jak i w poprzek włókien osiąga wartość 420 N/50 mm. Do zerwania paska potrzebna byłaby w tym przypadku masa około 43 kg.

Na podstawie materiałów
firmy Wienerberger


Źródło: Dachy, nr 4 (148) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: