Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Stowarzyszenie producentów pap

Ocena: 0
2748
Stowarzyszenie Producentów Pap (SPP) powstało w lipcu 1997 roku.

Stowarzyszenie Producentów Pap (SPP) powstało w lipcu 1997 roku. Jego głównym zadaniem było i jest promowanie wyrobów rodzimych producentów oraz wyrażanie głosu krajowej branży w trakcie tworzenia przepisów prawnych dotyczącego tak ważnej gałęzi przemysłu, jaką jest przemysł elastycznych wyrobów wodochronnych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą czynny udział w tworzeniu dokumentów odniesienia dla elastycznych wyrobów wodochronnych poprzez pracę na rzecz Komitetów Technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu dbają o jakość wytwarzanych przez siebie wyrobów, a co za tym idzie – także o dobry wizerunek tej organizacji. Producenci, którzy są zrzeszeni w Stowarzyszeniu, na co dzień prowadzą normalną grę rynkową, która owocuje ciągłym doskonaleniem wytwarzanych przez siebie wyrobów. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu posiadają wdrożone systemy zakładowej kontroli produkcji, których głównym zadaniem jest monitorowanie realizowanych procesów produkcyjnych jak również, co najważniejsze, drobiazgowa kontrola wyrobu gotowego. Te działania sprawiają, że wyroby produkowane przez członków Stowarzyszenia są pod względem jakościowym konkurencyjne w stosunku do wyrobów wytwarzanych w obrębie wymagającego rynku Unii Europejskiej – podkreślić tu należy, że od 2007 r. Stowarzyszenie Producentów Pap jest członkiem europejskiego Stowarzyszenia Bitumen Waterproofing Association BWA i bierze udział w spotkaniach europejskich producentów izolacyjnych materiałów bitumicznych.

Wachlarz asortymentowy jest szeroki i atrakcyjny dla klienta. Firmy wchodzące w skład elitarnego grona członków SPP posiadają wieloletnią tradycję i ugruntowaną pozycję na rynku materiałów hydroizolacyjnych. Działając w zgodzie z literą prawa producenci posiadają dla swych wyrobów wszelkie wymagane certyfikaty i atesty.

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Pap posiadają w swojej ofercie szeroką gamę rolowanych materiałów hydroizolacyjnych, począwszy od pap tradycyjnych wytwarzanych na bazie asfaltów oksydowanych oraz tektury budowlanej lub welonu z włókien szklanych mocowanych za pomocą lepiku asfaltowego, po znacznie bardziej technologicznie zaawansowane papy termo-zgrzewalne.

Wieloletnia obecność na rynku wyrobów członków Stowarzyszenia Producentów Pap sprawia, że wieloletnie gwarancje na wytwarzane przez siebie materiały są orężem w walce konkurencyjnej i jednocześnie świadczą o wysokiej jakości oferowanych wyrobów. Członkowie Stowarzyszenia dysponują laboratoriami, w których poddają drobiazgowej kontroli jakości wytwarzane przez siebie wyroby, co gwarantuje, że oferowane przez nich papy są pewnymi i skutecznymi materiałami hydroizolacyjnymi.

W celu identyfikacji pap wytwarzanych przez członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Pap na opakowaniu swych wyrobów umieszczają oni logo Stowarzyszenia. Znak ten jest synonimem wiarygodności, rzetelności i troski o polski rynek pap.

Członkowie Stowarzyszenia Producentów Pap

Źródło: Dachy, nr 1 (97) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: