Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Renowacja dachu przy pomocy płynnej folii

Ocena: 0
4896
Sezon budowlany 2011 powoli zbliża się do końca. Dla firmy Enke-Werk, producenta płynnych folii, był to dobry okres. Materiały firmy Enke zostały zastosowane do izolacji różnych obszarów w obiektach o odmiennych przeznaczeniach. W tym artykule opisana została jedna z takich inwestycji.

Uzupełnianie pęknięć i rys w podłożu

Do renowacji dachu płaskiego na domu jednorodzinnym w Warszawie firma Dach Servis z Brwinowa zaproponowała płynną folię produkcji Enke-Werk.

W trakcie rozmów z inwestorem, w których uczestniczył doradca techniczny firmy Enke-Werk w Polsce okazało się, że dach nie jest jedynym miejscem przecieków. Problemy pojawiały się również na tarasie oraz w hali znajdującej się obok opisywanego budynku. Tam problemy pojawiły się w korytach zlewowych. Po wspólnych ustaleniach pomiędzy inwestorem, wykonawcą i przedstawicielem producenta płynnych folii zapadła decyzja uszczelnienia wszystkich opisanych obszarów Enkopurem – płynną folią produkcji firmy Enke-Werk. Wykonawstwa podjęła się wspomniana wyżej firma Dach Servis (właściciel Robert Ruciński).

Prace rozpoczęto od dachu budynku mieszkalnego. Stare pokrycie było wykonane z papy bitumicznej. Pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych popękała ona, skurczyła się i przestała pełnić swoją funkcję. Także podłoże pod papą było popękane, nieszczelne, pełne ubytków.


Nakładanie hydroizolacji

Naprawy i uszczelnienia wymagały również kominy. W pierwszej kolejności uszczelniono detale przebijające pokrycie oraz uzupełniono powstałe rysy. Wykonano zatem izolację na kominkach i podporach klimatyzatorów. Założono gotowe profile z włókniny w narożnikach ogniomurów i dachu. Następnie wykonano hydroizolację na wspomnianych murkach do wysokości obróbek blacharskich. Wreszcie przyszedł czas na położenie hydroizolacji na całej powierzchni dachu.

Skuteczność każdej hydroizolacji to zarówno jakość użytych materiałów, jak i staranne wykonanie powłok. Opisywany dach to idealny przykład takiego połączenia – wszystkie prace zostały wykonane przez autoryzowanego wykonawcę zgodnie z technologią producenta. Po naradzie inwestora, projektanta, doradcy producenta i wykonawcy uzgodniono, że optymalnym produktem na tym dachu będzie Enkopur – jednokomponentowa hydroizolacja na bazie żywicy poliuretanowej z wkładką z włókniny poliestrowej Enke-Polyflexvlies o gramaturze 110 g/m2.

Jako podkład zastosowano preparat Enke-Universal-Voranstrich VA 933.


Prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami producenta Enkopuru

Powłoka została wykonana bardzo starannie i dokładnie, pod bacznym nadzorem przedstawiciela producenta (chociaż Dach Serwis ma duże doświadczenie w pracy z wyrobami Enke).

System płynnej folii firmy Enke-Werk przewiduje ułożenie podkładu (zależnie od podłoża), pierwszej warstwy Enkopuru ok. 2 kg/m2, wtłoczenie w nią włókniny i zamknięcie hydroizolacji drugą warstwą tego samego produktu (1 do 1,5 kg/m2). Taka powłoka po całkowitym przebiegu reakcji gwarantuje wysoką sprawność hydroizolacyjną.


Enkopur skutecznie uszczelnia tak trudne miejsca, jak okrągłe podstawy elementów

Po wykonaniu prac na dachu rozpoczęto uszczelnianie tarasu. Również w tym miejscu zastosowano płynną folię Enkopur. Podłożem była wylewka cementowa. Uszczelnienie całej powierzchni z wywinięciem na ścianę budynku stworzyło trwałą powłokę hydroizolacyjną. Pozwoliło również na uszczelnienie miejsc trudnych. W przypadku tarasów czy balkonów jest to zwykle miejsce styku drzwi balkonowych z płytą betonową.


Płynna hydroizolacja umożliwia skuteczne uszczelnienie również trudnodostępnych koryt zlewowych

Ostatnim etapem prac było wykonanie hydroizolacji w korycie sąsiedniej hali. Podobnie jak w obszarach już opisywanych płynna folia Enkopur uszczelniła koryta zlewowe w dachu z płyt warstwowych.


Gumopodobna, elastyczna powłoka hydroizolacyjna


Gotowy, szczelny dach

Łączna powierzchnia wykonanych hydroizolacji wyniosła ok. 120 m2. Inwestycja, którą opisujemy pokazuje szerokie możliwości płynnych folii produkcji firmy Enke-Werk z Düsseldorfu. Zastosowanie jednego produktu – Enkopuru – pozwoliło zabezpieczyć trzy różne obszary budynków. Jednokomponentowość, łatwość obróbki detali, uszczelnianie różnorodnych podłoży przy pomocy jednego produktu oraz możliwość zabezpieczenia bardzo trudnych miejsc stawia płynne folie produkowane przez firmę Enke-Werk z Düsseldorfu w czołówce materiałów hydroizolacyjnych.

Bogusław Ziółkiewicz Enke-Werk
Zdjęcia: Robert Ruciński, Dach Serwis


Źródło: Dachy, nr 10 (142) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: