Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Przepis na karpiówkę

Ocena: 5
8440

Dach wykonano z ułożonej w łuskę dachówki karpiówki marki von Müller. Konstrukcja dachowa została wykonana z myślą o wyeksponowaniu jej elementów wystających na zewnątrz budynku. Więźba została odeskowana i pokryta papą termozgrzewalną.

 


Montaż haków nakrokwiowych w gniazdach

Do wykonania okapu został zastosowany system rynnowy Plastal z hakami nakrokwiowymi osadzonymi w wyfrezowanych gniazdach na pierwszej łacie. W celu zapewnienia wentylacji dachu użyto tzw. muchówki oraz wróblówki (są to nazwy regionalne: muchówka to taśma pod hakami, wróblówka znajduje się na pierwszej łacie).

 


Tzw. symetryczny kosz na nokach. Czerwona linia pokazuje przekątną połaci

Dach o dosyć prostej architekturze został wykonany z dużym naciskiem na estetyczną realizację jego detali. Obróbki kominów, koszy, lukarn zostały wykonane na nokach. Dzięki rozplanowaniu szerokości pokrycia na sąsiadujących ze sobą połaciach można było wykonać kosz na nokach, w którym dachówki karpiówki obu połaci trafiają w siebie idealnie. Takie wykonanie kosza jest możliwe tylko wtedy, gdy ilości rzędów dachówek w połaciach połączonych koszem są takie same oraz gdy kąty nachylenia tych połaci są jednakowe.

Nie jest regułą, że kosz na nokach musi być wykonany symetrycznie. Nie zawsze bowiem da się rozplanować połacie z karpiówki w ten sposób, aby w koszu uzyskać symetrię. Przyczyną mogą być różne kąty nachylenia, różna ilość rzędów dachówek.

 


Asymetryczny kosz na nokach. Precyzja wykonania łatowania oraz rozplanowania szerokości pokrycia zapewnia idealne przekątne połaci

Diabeł tkwi w szczegółach. Planując wykonanie połaci z karpiówki musimy prawidłowo zaplanować szerokość pokrycia. W tym celu należy sprawdzić szerokość dachówek z wielu palet będących na budowie, zwracając szczególną uwagę na dachówki z palet z bardziej odległą datą produkcji od pozostałych. Dachówka ceramiczna cechuje się bardzo skomplikowanym procesem produkcji, na jej powtarzalność ma wpływ wiele czynników (temperatura, czas wypalania, surowiec z aktualnie wydobywanego złoża oraz wiele innych). Dlatego najlepiej, jeżeli daty produkcji dachówek wykorzystywanych do pokrycia danego dachu nie były zbyt odległe od siebie.

Wykonanie łatowania trzeba rozliczyć do z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra i zaokrąglić potem do pełnych milimetrów. Tylko tak wykonane łatowanie oraz planowanie szerokości połaci dachowej zapewni idealne linie proste i przekątne.

 


Frontowe obróbki lukarny zostały wykonane z zestawionych ze sobą obróbek kominowych (wykonanych na półokrągło). Obróbki boczne na nokach

Karpiówka jest płaską dachówką wymagającą idealnych płaszczyzn połaci, a więc klinowania łat się nie uniknie. Wyjątkiem mogą być tutaj więźby dachowe wykonane bardzo dokładnie z wysokiej jakości drewna. Ale niestety w Polsce rzadko się to zdarza.

Obróbki przyścienne oraz kominowe polecamy wykonywać na nokach.

Przy wykonywaniu takich obróbek należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność pokrycia wstępnego, które jest bardzo ważnym elementem prawidłowo wykonanego dachu. Większość kolegów dekarzy wie o tym, że pod każdą dachówkę dostaje się śnieg, co wiosną przy nieszczelnościach prowadzi do przecieków.

 


Obróbka kominowa wykonana na nokach

Wiosna jest porą, która weryfikuje umiejętności wielu dekarzy. Elementy, które najczęściej zawodzą to kominy, okna połaciowe, kosze (nieszczęsna kontrłata zamocowana w środku kosza to bardzo popularne rozwiązanie, ale uniemożliwiające osiągnięcie szczelności wstępnego pokrycia w rejonie kosza).

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże wielu początkującym dekarzom rozpocząć swoją przygodę z tym fachem. Opisane przez nas metody wynikają z własnych doświadczeń oraz z obserwacji lepszych od siebie. Myślę, że dach wykonany precyzyjnie i z pasją zawsze zaowocuje zadowoleniem inwestora i dużą ilością zleceń z polecenia.


Mistrz dekarski Daniel Baliński
Mistrz dekarski Marcin Solarek

 

Źródło: Dachy, nr (153) 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: