Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Pokrycie z blachodachówki modułowej

Ocena: 5
13480

 

Blachodachówki różnią się między sobą nie tylko wymiarami arkuszy i parametrami technicznymi, ale także wielkością i ilością przetłoczeń. Finalny wygląd wykonanego z nich dachu zależy m.in. od prawidłowego rozmieszczenia arkuszy na połaci dachu, kształtu obróbek blacharskich oraz doświadczenia ekipy wykonawczej.

 


Rys. 1. Zastosowanie specjalnej formuły, przygotowanej dla blachodachówki Finnera, pozwala dokładnie obliczyć odległość pierwszego arkusza w rzędzie od szczytu dachu

Blachodachówka modułowa Finnera została zaprojektowana tak, aby ułatwić prace dekarskie. Aby maksymalnie wykorzystać niepowtarzalną estetykę pokrycia, warto znać zasady rozmierzania arkuszy. Postępowanie zgodnie z nimi zagwarantuje, że będą one leżeć w równych rzędach, tworząc jednolitą powierzchnię. Niewłaściwe ułożenie łat dachowych może zepsuć wygląd dachu lub spowodować, że jego budowa lub remont znacząco się wydłuży.

Liczba sztuk w poziomie (zaokrąglona do pełnej liczby): X = (szerokość połaci – 50 mm)/ 1140 mm

Liczba sztuk w pionie (zaokrąglona do pełnej liczby):  Y = długość połaci/658 mm

Liczba arkuszy Finnera przypadających na połać dachu:  X × Y

Zamawianie dachu
Blachodachówka Finnera oferowana jest w arkuszach o stałych wymiarach całkowitych 1190 x 705 mm (efektywna szerokość krycia to 1140 mm, a efektywna długość arkusza wynosi 660 mm). Znacznie ułatwia to prace montażowe, a także obliczenie niezbędnej ilości materiału. Potrzebne są do tego jedynie wymiary dachu. Można je odczytać z rysunków konstrukcyjnych dachu lub też wykonać rzeczywisty pomiar więźby dachowej na budowie. Najwcześniej pomiar można wykonać, gdy więźba jest już gotowa. Zwykle jednak czeka się z tym do momentu mocowania rusztu z kontrłat i łat.

Na podstawie wymiarów połaci w prosty sposób wylicza się liczbę arkuszy potrzebnych do krycia dachu. Wystarczy skorzystać ze specjalnie przygotowanej formuły.

 

 

 


Rys. 2. Symetryczne rozmieszczenie blachodachówki Finnera na połaci sprawi, że nie będzie konieczności przycinania ostatniego arkusza w rzędzie


Rozstaw łat
Każde pokrycie ma inny rozstaw łat. Dla modułów Finnera wynosi on 330 mm, z tym że odległość od zewnętrznej powierzchni desek czołowych do środka drugiej łaty jest mniejsza i wynosi 270 mm. Łaty przybija się w podanych odległościach, precyzyjnie odmierzając odstępy między kolejnymi rzędami. Wytyczne dotyczące rozstawu oraz rozmiaru łat można znaleźć na stronie internetowej firmy Ruukki oraz w instrukcji montażu blachodachówki Finnera.

Odpowiednie wykonanie łacenia dachu jest kluczowe dla właściwego montażu pokrycia dachowego. Precyzja ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ od niej zależy estetyka i trwałość, a także szczelność pokrycia dachowego. Odpowiednie rozmieszczenie łat sprawia że wkręty mocujące arkusze znajdują się w najniższym punkcie fali, bezpośrednio pod przetłoczeniem poprzecznym.

 

 


Rys. 3. Najczęściej montaż pokrycia rozpoczyna się od ułożenia pełnych arkuszy Finnera rzędami równoległymi do okapu

Gdy odległości pomiędzy łatami zostaną niewłaściwie rozmierzone, będą zbyt długie lub zbyt krótkie, wkręty mocujące blachodachówkę do łat znajdą się w różnych miejscach. Zakłóci to estetykę pokrycia.
Nie powinno się też zapominać, że cała konstrukcja dachowa nieustannie pracuje pod wpływem zmian temperatury i wilgotności oraz obciążeń wiatrem i śniegiem.

Jeśli arkusze modułowej blachodachówki Ruukki Finnera nie zostaną przykręcone do łat właściwie, może to spowodować pogorszenie szczelności pokrycia. Dodatkowo pokrycie, którego arkusze nie opierają się prawidłowo na łatach, łatwo jest uszkodzić.

 


Rys. 4. Arkusze Ruukki Finnera są mocowane wkrętami w najniższym punkcie fali, bezpośrednio pod przetłoczeniem poprzecznym

Rozmierzanie arkuszy
Montaż blachodachówki Finnera jest prosty. Moduły są symetryczne, więc mogą być montowane od dowolnego miejsca na połaci. Zanim jednak rozpocznie się mocowanie pokrycia, warto wcześniej zaplanować układ arkuszy. W tym celu najlepiej skorzystać z kolejnej formuły pozwalającej obliczyć odległość (B) pierwszego arkusza od szczytu dachu.

(Szerokość połaci – 50 mm)/190 mm = A (zaokrąglij w dół do najbliższej pełnej liczby)
(Szerokość połaci – 50 mm)/190 mm – A) × 95 mm = B (odległość początkowa od szczytu dachu)

Zamocowanie pierwszego arkusza w rzędzie w odległości B od szczytu dachu sprawia, że arkusze rozmieszczone są symetrycznie i nie jest konieczne przycinanie ostatniego arkusza w rzędzie. Jest zakładany o potrzebną liczbę fal.

W praktyce montaż pokrycia najczęściej rozpoczyna się od ułożenia pełnych arkuszy rzędami równoległymi do okapu. Wokół okien połaciowych, kominów i przy rynnach koszowych pozostawia się puste miejsca. Później uzupełnia się je dociętymi elementami. 

Na prostych dachach pracę równie dobrze można zacząć od kalenicy postępując z montażem w stronę okapu. Jednak taki sposób montażu wymaga bardzo dokładnego rozmierzenia połaci dachowej.
 
Na podstawie materiałów
firmy Ruukki

 

 

 

 

Źródło: Dachy, nr (174) 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: