Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Płynne folie tworzywowe

Ocena: 5
4125

Płynne folie tworzywowe stanowią rozwiązanie problemów z dachem płaskim. Stosowane są jako uszczelnienia tzw. miejsc trudnych oraz jako całopowierzchniowe krycie.

 

Zdj. 1. Doszczelnienie w miejscach styku blachy aluminiowej z folią tworzywową w podstawach świetlików

Płynne folie tworzywowe są produkowane na bazie żywic poliuretanowych lub polimerów akrylowych z wkładką z włókniny. Uszczelniają przepusty, stopy klimatyzatorów, podstawy świetlików i inne elementy spotykane na dachach, tworzące miejsca trudne do uszczelnienia. Mogą one również służyć jako pokrycie całego dachu.

Wytyczne
Opracowane przez stowarzyszenie DAFA polskie wytyczne dla dachów płaskich w zakresie projektowania i wykonania dachów z izolacją wodochronną oparte są na „Europejskich Dokumentach” opracowanych przez IFD (czyli przez Międzynarodową Federację Dekarzy).

Wytyczne te w rozdziale o płynnych foliach mówią:

 • podłoże należy odpowiednio przygotować i zagruntować
 • płynne folie należy nakładać całopowierzchniowo
 • wymagana jest wkładka z włókniny – „osnowa”
 • zastosowana włóknina musi posiadać gramaturę przynajmniej 110 g/m2
 • grubość gotowej („utwardzonej”) warstwy musi wynosić przynajmniej 1,8 mm
 • w przypadku uszczelniania dachów o spadku < 2% grubość warstwy uszczelniającej nie może być mniejsza od 2,1 mm
 • zakładki („osnowy”) włókniny muszą wynosić przynajmniej 100 mm.

 

Zdj. 2. Doszczelnienie w podstawach świetlików

Przygotowanie podłoża i nakładanie
W systemie uszczelnienia płynnymi foliami istotnym elementem prawidłowego wykonania powłok jest właściwe przygotowanie podłoża. W tym procesie należy (oprócz mechanicznego czyszczenia w przypadku takiej konieczności) zastosować bezwzględnie odpowiedni podkład. Praktycznie do każdego podłoża budowlanego (papa, beton, EPDM folie tworzywowe, szkło, ceramika itd.) istnieje odpowiednia substancja gruntująca.

 

Zdj. 3. Uszczelnienie koryta – połączenie EPDM i blachy trapezowej

Płynne folie tworzywowe nakładane są metodami malarskimi przy pomocy wałka lub pędzla. Dzięki temu stosuje się je łatwo w miejscach trudno dostępnych i przy skomplikowanych przepustach dachowych, gdzie inne metody (np. uszczelnienia w technologii pap lub membran dachowych) są trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania.

Zastosowanie
Doskonałym przykładem na zastosowanie płynnych folii jest uszczelnienie przejść i połączeń membran PVC z poliolefinowymi lub EPDM lub przepustów metalowych przez pokrycia dachowe z tych produktów. Płynnymi foliami dachowymi można trwale uszczelniać także profile metalowe lub nieszczelne dachy z blach trapezowych. Ta technologia znalazła również szerokie zastosowanie przy renowacji koryt dachowych oraz istniejących już systemów odprowadzających wodę deszczową.

Płynne folie tworzywowe znalazły także zastosowanie w miejscach, gdzie zabronione jest stosowanie płomieni (zgrzewanie pap) oraz przy uszczelnieniach elementów z tworzyw sztucznych, jak pokazano na załączonych zdjęciach.

 

Zdj. 4. Doszczelnienie słupków na dachu płaskim

Hydroizolacje wykonane z płynnych folii tworzywowych są wszechstronne, dlatego z powodzeniem można je zastosować zarówno do renowacji starych, zniszczonych wpływami atmosferycznymi powierzchni dachowych bez ich zrywania i utylizacji, jak również do wszelkiego rodzaju uszczelnień w obiektach nowych.

Zalety uszczelniania płynnymi foliami
Metoda uszczelniania płynnymi foliami tworzywowymi ma wiele zalet:

 • w tej metodzie tworzone są powłoki bezspoinowe i dopasowujące się do profilu podłoża
 • płynne folie są odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV
 • powłoki są elastyczne i przenoszące rysy powstałe w podłożu
 • płynne folie tworzywowe charakteryzują się doskonałą przyczepnością do prawie wszystkich podłoży – oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniego preparatu podkładowego
 • dzięki nim możliwe jest uszczelnienie jedną folią tworzywową współistniejących ze sobą na dachu różnorodnych materiałów, na przykład membrana PVC z EPDM, metale z poliwęglanem, beton z profilami okiennymi (PCV) lub papą bitumiczną itd.
 • jednokomponentowe płynne folie tworzywowe są paroprzepuszczalne
 • pozwalają na renowację obiektów bez zrywania i utylizacji starych powłok.

 

Zdj. 5. Doszczelnienie słupków na dachu płaskim – ze względów estetycznych powierzchnię wykończono posypką w kolorze papy

Przykłady
Doszczelnienie łączenia dwóch materiałów przedstawione zostało na zdjęciach nr 1 i 2. Wykonano tu doszczelnienie w miejscach styku blachy aluminiowej z folią tworzywową w podstawach świetlików.

Na zdjęciu nr 3 pokazane zostało uszczelnienie koryta. Widać połączenie dwóch materiałów – EPDM i blachy trapezowej. Jedynym materiałem, który może sprostać takiemu połączeniu jest płynna folia tworzywowa. Bezspoinowe połączenie dwóch materiałów całkowicie wyeliminowało przecieki.

Doszczelnienie słupków na dachu płaskim ukazują zdjęcia nr 4 i 5. Wykonano uszczelnienie z płynnych folii i dodatkowo powierzchnię wykończono posypką w kolorze papy ze względów estetycznych.

Wszystkie prezentowane przykłady pochodzą z terenu Polski.

 

Marian Kies
Autor jest ekspertem Stowarzyszenia DAFA – organizacji działającej aktywnie na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Pracuje w Enke-Werk.

Źródło: Dachy, nr (222) 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: