Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Ocieplenie stropodachu bez mostków termicznych

Ocena: 5
7366

Jeden z naszych Czytelników zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w rozwiązaniu pewnego detalu. Chodziło o połączenie dachu płaskiego z attyką w taki sposób, aby nie powstawał tu mostek termiczny. Niżej podajemy schematyczne rozwiązanie.

Strop i attyka nieocieplone

Rys. 1 przedstawia budynek przed ociepleniem. Strzałki wskazują drogi ucieczki ciepła; odwracając ich kierunek uzyskujemy drogi przenikania zimna z zewnątrz do wnętrza  budynku. Załóżmy, że ściany nośne są murowane, a stropodach został wykonany z płyt żelbetowych. Kominy również są murowane z cegły. To wszystko w całości jest stabilne, monolityczne i praktycznie nieodkształcalne.

Budynek ocieplony styropianem

Rys. 2 pokazuje ocieplenie stropodachu wykonane w sposób bezmostkowy. Do wypełniania szczelin absolutnie nie należy stosować pianki montażowej! Jest to częsta praktyka. Jak sama nazwa wskazuje, pianka montażowa służy jedynie do montażu okien, drzwi i innych elementów budowlanych. Pianka ma trwałość kilka miesięcy lub lat, a potem oddziela się od jednego lub drugiego elementu i wówczas powstają szczeliny powodujące przecieki podczas opadów atmosferycznych. Na rys. 2 pokazane jest ocieplenie bez mostków termicznych metodą znaną od dawna, dzisiaj stosowaną raczej z rzadka.
Termoizolacja została wykonana wyłącznie ze styropianu, nie można więc bezpośrednio na nim wykonać pokrycia połaci. Najpierw należy wylać warstwę betonu grubości ok. 5–6 cm, zbrojonego siatką o oczkach 10 × 10 cm lub 15 × 15 cm z dylatacjami co 4 do 5 m. Dopiero na takim sztywnym podłożu połać dachu może być pokryta materiałem pokryciowym. Przerywane strzałki oznaczają blokadę ucieczki ciepła z budynku.

 

Ocieplenie ze stryroduru. Oznaczenia: a – styrodur, b – styropian

Rys. 3 przedstawia lepsze rozwiązanie – bez konieczności stosowania warstwy betonu, która powiększa ciężar dachu o około 150 kg/m2. Tutaj zastosowano (zaznaczając go literą „a”) styrodur lub polistyren – styropian ekstrudowany, czyli prasowany, o doskonałych właściwościach izolacyjnych i bardzo wytrzymały na obciążenia (do 20 t/m2). Do tego materiału można mocować obróbki i pokrywać materiałami pokryciowymi. Literą „b” oznaczono zwykły styropian. Przerywane strzałki oznaczają brak możliwości ucieczki ciepła z budynku. Obróbka blacharska części pionowej przylega da ocieplenia i jest przykryta warstwą: klej + siatka z włókna szklanego + klej, a na to ułożono tynk cienkowarstwowy.
Przy takim wykonaniu woda deszczowa podczas opadów atmosferycznych spływa na pokrycie płaszczyzn dachu.

Opracował:
inż. Edmund Ratajczak
Expronad

Źródło: Dachy, nr 11 (131) 2010

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: