Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Ocena: 0
8435
Bezpieczna praca na dachu to przede wszystkim eliminacja zagrożenia związanego
z możliwością upadku z wysokości. Ryzyko upadku podczas pracy na dachu płaskim nie jest poważnym problemem, pod warunkiem że pracownik nie zbliża się do krawędzi dachu oraz przebywa w bezpiecznej odległości od niezabezpieczonych otworów wewnątrz dachu. Jeżeli jednak praca lub przemieszczanie odbywać się będzie na skraju dachu, należy uwzględnić możliwość zaistnienia wypadku. Chwila nieuwagi, zasłabnięcie, potknięcie lub poślizgnięcie mogą doprowadzić do tragedii.


Stały poziomy system ochronny

W praktyce większość robót na dachu (prace dekarskie, odśnieżanie, montaż instalacji odgromowej) wymaga pracy właśnie w strefach zagrożenia upadkiem. Korzystanie ze środków ochronnych jest zatem koniecznością.

Praktyka stosowania indywidualnych środków ochrony przed upadkiem wskazuje, że jednym z kluczowych elementów prawidłowej konfiguracji systemu ochrony przed upadkiem jest właściwe zakotwiczenie sprzętu. O ile bowiem prawidłowe użytkowanie szelek bezpieczeństwa i podzespołów łącząco-amortyzujących nie sprawiają użytkownikom poważniejszych trudności, to problemy sprawia dobór i zastosowanie właściwego punktu kotwiczenia.

Punkt kotwiczący powinien posiadać odpowiednią, określoną normą wytrzymałość i stabilność, a także lokalizację. Jeśli na stanowisku pracy na wysokości nie ma prawidłowo wybranych i oznakowanych punktów kotwiczących, to użytkownicy sami wybierają takie punkty, najczęściej stosując do tego elementy konstrukcji czy budowli.

Pracownicy rzadko mają jednak doświadczenie pozwalające im na prawidłowy wybór takiego miejsca i gdy dojdzie do upadku, element konstrukcji wybrany na taki punkt może się np. oderwać. Bywa również i tak, że stanowisko pracy jest całkowicie pozbawione możliwości kotwiczenia sprzętu asekuracyjnego – jakakolwiek ochrona jest wtedy niemożliwa.

Są jednak systemy rozwiązujące ten poważny problem. Oferuje je firma Protekt.

Protekt posiada w swojej ofercie m.in. stałe poziome systemy ochronne, poziome szynowe systemy asekuracyjne, system asekuracji pionowej i słupki kotwiczące.

Stały system asekuracji pionowej SKC służy do asekuracji ochrony przed upadkiem pracownika przemieszczającego się w pionie (po kominie, maszcie, silosie itp.). Konstrukcja oparta jest na mechanizmie samozaciskowym-przesuwnym, poruszającym się po sztywnej prowadnicy linowej.


Linowy system kotwiczący


Poziome stałe systemy kotwiczące z prowadnicą linową, zgodne z PN-EN 795 klasa C – służą do ochrony przed upadkiem, zapewniając jednocześnie swobodę przemieszczania się w poziomie. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości może być zakotwiczony w dowolnym miejscu liny. System zbudowany jest z liny stalowej wyposażonej w końcowe i pośrednie elementy mocujące do konstrukcji stałej. Ponadto stosuje się napinacz kontrolowanego naciągu liny oraz amortyzator ograniczający siłę działającą podczas powstrzymywania spadania.

Systemy linowe mocowane są do ścian, stropów, dachów lub innych elementów nośnych konstrukcji – bezpośrednio lub na słupkach wspierających.

Poziomy szynowy system asekuracyjny to system szynowy z aluminiową prowadnicą, która może być mocowana do stropu, ściany lub podłogi. Prowadnica jest przystosowana do współpracy ze specjalnym wózkiem jezdnym, do którego kotwiczy się sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Konstrukcja systemu umożliwia płynne przemieszczanie się wózka wzdłuż całej długości szyny, zapewniając użytkownikowi odpowiedni komfort pracy.

Szynowy system asekuracji poziomej, montowany jest ponad stanowiskiem pracy do konstrukcji stałej budynku lub obiektu budowlanego – służy do podwieszania podzespołów łącząco-amortyzujących w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przy równoczesnej możliwości przemieszczania się w poziomie wzdłuż szyny oraz przemieszczania się w pionie.

Słupek kotwiczący jest urządzeniem umożliwiającym kotwiczenie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości do punktu zaczepowego znajdującego się na szczycie słupka.


Słupek kotwiczący


Zakres swobody przemieszczania się użytkownika jest ograniczony promieniem wynikającym z maksymalnej długości zastosowanego podzespołu łącząco-amortyzującego.

Na podstawie materiałów
firmy Protekt


Źródło: Dachy, nr 6 (114) 2009
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: