Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowe spojrzenie na wentylację budynków mieszkalnych. Wentylatory Pampero

Ocena: 0
6446
Świadomość wyboru właściwego, skutecznego sposobu wentylacji budynków mieszkalnych
od dawna jest celem działań naszych projektantów, coraz powszechniej również zakorzenia się w umysłach zarządców budynków, jak również inwestorów i użytkowników obiektów.


Rys. 1. Układ wirujący wentylatora Pampero-315

Wentylować grawitacyjnie – tak, hybrydowo – owszem, ciekawie i bardzo finezyjnie, ale gdy w grę wchodzi tylko mechaniczny sposób usuwania powietrza, to pojawia się pytanie, który system wentylacyjny wybrać i jakie wentylatory zastosować? Duża oferta rynkowa nie ułatwia wyboru. Sprostać należy przecież ostrym wymaganiom akustycznym, spełnić normatywy higieniczne, wziąć pod uwagę zmienność potrzeb wentylacyjnych w okresie dobowego zapotrzebowania, uwzględnić stale rosnący koszt energii elektrycznej i wypełnić wymagania w przepisach normy energetycznej budynków.

Przeanalizujmy w świetle powyższych argumentów przydatność wentylatorów rodziny Pampero, które niedawno pojawiły się na naszym rynku. Sercem wentylatora jest wysokosprawny wirnik promieniowy z energooszczędnym silnikiem produkcji firmy Ebm-papst.

Nowatorskie rozwiązanie napędu już od kilku lat staje się standardem na rynkach Europy Zachodniej. Silnik EC mimo niskiej mocy napędza wirniki o wyższych parametrach przepływowych, a jego konstrukcja umożliwia pełnozakresową regulację obrotów silnika wentylatora. Inwestor otrzymuje więc maszynę, której pracę może indywidualnie dopasować do potrzeb swojego obiektu – w komplecie jest bowiem zadajnik obrotów, który poprzez generację napięcia 0-10 V pozwala regulować wentylator w zakresie od 0 do 100 % jego możliwości.


Rys. 2. Zadajnik obrotów wentylatora


Raz ustawione obroty utrzymują charakterystykę wentylatora na odpowiadającej im krzywej. W przypadku zmiany charakterystyki hydraulicznej krzywa A oporów hydraulicznych sieci może zmienić się w krzywą o przebiegu B, wyznaczając tym samym inny punkt pracy wentylatora. Na podstawie analizy rys. 3 widać, że ilość powietrza odciąganego drastycznie wtedy spada, co oznacza pogorszenie się warunków higienicznych w pomieszczeniach wentylowanych. Czy można temu zaradzić?

Producent konstruując wentylator Pampero przewidział taką możliwość – wentylator potrafi utrzymać zadany przez inwestora normatyw higieniczny i tym samym stały przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych, i to niezależnie od zmiany hydrauliki przewodu wentylacyjnego. Umożliwia to rurka impulsowa, zamocowana w dyszy wlotowej do wirnika. Jej zadaniem jest umożliwienie pomiaru ciśnienia statycznego przed wirnikiem w gardzieli wlotowej.


Rys. 3. Zmiana wydajności w przypadku zmiany hydrauliki przewodu wentylacyjnego przy stałych obrotach wentylatora n = const. Automatyka wyłączonaRys. 4. Lej wlotowy do wirnika wentylatora z rurką impulsową pomiaru ciśnienia


Inną zaletą regulatora jest fakt, że pozwala on na ustawianie dwóch poziomów zadanej wydajności dla dwóch różnych interwałów czasowych. Wystarczy zaopatrzyć układ automatyki w zegar sterujący i ustawić różne poziomy wydajności wentylatora dla pracy dziennej i nocnej. W w porze nocnej potrzeby wentylacyjne są niższe, więc dzięki temu można zwiększyć ekonomię pracy układu: zmniejszyć zużycie mocy, zredukować hałas urządzenia i zminimalizować straty ciepła uchodzącego wraz z powietrzem wywiewanym.


Rys. 5. Widok elektroniki układu regulacyjnego, widoczne potencjometry nastaw P1 dla trybu pracy dziennego i P2 dla trybu nocnego


Konstrukcja wentylatora posiada sporych rozmiarów ekran. Pełni on podwójną funkcję: po pierwsze, pozwala na ukierunkowanie strugi powietrza usuwanego do góry i po drugie, dzięki wyłożeniu od wewnątrz materiałem dźwiękoizolacyjnym w znaczny sposób wygłusza pracę akustyczną wentylatora.


Rys. 6. Przekrój wentylatora z widocznym materiałem dźwiękoizolacyjnym


Wyniki badań hałasu wentylatora Pampero (<66 dBA w odległości 1 m od wylotu ) wskazują, że wentylator i tak nie sprawia kłopotów użytkownikom. Pomiary akustyczne klasyfikują go w grupie maszyn bardzo cichych.

Wentylator jest wprawdzie urządzeniem technicznym, lecz przy jego projektowaniu wykorzystano wszelkie możliwości, aby charakteryzował się dobrym wzornictwem. Zastosowane poliestrowo-szklane laminaty, trwale barwione w dowolnym kolorze według żądań użytkownika, nadają mu estetyczną i nowoczesną formę. Konstrukcyjnie urządzenie jest wytrzymałe, a część newralgiczną – ramę układu wirującego – wykonano z włókna węglowego i żywicy epoksydowej, dzięki czemu uzyskano lekkość, a zarazem dużą sztywność elementu.


Rys. 7. Kulisa akustyczna zawieszana na kołnierzu montażowym wentylatora bezpośrednio na podstawie dachowej


Te cechy wraz z wyżej omówionymi zaletami układu wirującego nadają wentylatorowi Pampero duszę. Któż bowiem powie, że technika musi być jej pozbawiona? Wszak ona też jej potrzebuje, jak wszystko co w życiu jest dobre, piękne, funkcjonalne i zarazem bardzo użyteczne.


Rys. 8. Wentylator Pampero. Wycięcie pokazuje przekrój wraz z umiejscowieniem przewodów impulsowych sterowania wydajnością


Krzysztof Nowak
Uniwersal Katowice


Źródło: Dachy, nr 5 (113) 2009
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: