Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Montaż i obróbka okna na dachu płaskim

Ocena: 5
3277

Montaż okna dachowego niesie ze sobą zawsze ryzyko nieszczelności. Umiejętne i precyzyjne zastosowanie do tego celu pap samoprzylepnych ogranicza to ryzyko do minimum.

 

Montaż i uszczelnienie okna na dachu płaskim przy pomocy pap samoprzylepnych pokażemy na przykładzie produktów producenta okien dachowych Fakro oraz producenta rozwiązań hydroizolacyjnych – firmy Izohan.

Ostrożność przy dogrzewaniu
Papy samoprzylepne podczas montażu muszą być aktywowane – ich właściwości aktywuje się przy pomocy wysokich temperatur. Papy samoprzylepne wymagają przy montażu okna na dachu płaskim tylko minimalnego dogrzania spodniej strony. Przy zachowaniu ostrożności podczas nagrzewania papy  redukuje się możliwość uszkodzenia płomieniem ramy okna.

 

Zdj. 1. Materiały do montażu okna na dachu płaskim

Wyposażenie
Materiały użyte w tym montażu to okno Fakro DEF DU6 80 x 80 do dachów płaskich o maksymalnym nachyleniu 15 stopni. Poza tym użyto gruntu rozpuszczalnikowego szybkotnącego marki Izohan (Izobud Penetrator G7), papy samoprzylepnej podkładowej Izoplan PYE G200 S3.0 SP oraz papy samoprzylepnej wierzchniego krycia Izolmat TOP SP.

Do montażu niezbędne są oczywiście również narzędzia: palnik gazowy lub nagrzewnica, wkrętarka, pędzel do gruntowania i nóż do wycinania papy.

Gruntowanie podłoża
Na początku należy zagruntować podłoże przy użyciu pędzla preparatem rozpuszczalnikowym szybkoschnącym. Zagruntować należy pasy o szerokości ok. 30 cm wokół wcześniej przygotowanego otworu, gdzie zostanie zamontowane okno (zdj. 2).

 

Zdj. 2. Gruntowanie podłoża

Montaż papy podkładowej
Kolejnym krokiem jest montaż papy samoprzylepnej podkładowej przed instalacją okna. Najpierw montuje się pierwszą warstwę papy samoprzylepnej podkładowej na styk (zdj. 3a), potem należy aktywować samoprzylepność papy przez ostrożne minimalne podgrzanie palnikiem lub nagrzewnicą (zdj. 3b).

Po tych czynnościach należy nagrzać wierzchnią stronę papy w celu stopienia mikrofolii bezpośrednio przed instalacją okna. Gdy warstwa papy samoprzylepnej zostanie w ten sposób przygotowana, można przystąpić do montażu okna.

 

Zdj. 3a. Montaż papy podkładowej

Zdj. 3b. Ostrożna aktywacja samoprzylepności papy

Zdj. 3c. Nagrzewanie papy w celu stopienia mikofolii

Montaż okna i obróbka krawędzi
Okno instaluje się na roztopionej warstwie bitumu papy samoprzylepnej podkładowej (zdj. 4a) i od razu mocuje się je mechanicznie przy pomocy wkrętów, w odstępach wskazanych w instrukcji montażu okna (zdj. 4b).

 

Zdj. 4a. Posadowienie okna na rozgrzanym bitumie

Zdj. 4b. Mocowanie mechaniczne

Teraz następuje etap obróbki stref krawędziowych. Na wysokości połowy ramy okiennej i na jej całym obwodzie należy zainstalować wycinki papy samoprzylepnej podkładowej na styku powierzchni poziomej i pionowej (zdj. 5a) kołnierza okna.

Kolejnym krokiem jest oczywiście ostrożna aktywacja spodniej strony papy podkładowej samoprzylepnej przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej lub małego palnika gazowego obróbkowego (zdj. 5b).

 

 Zdj. 5a. Obróbka stref krawędziowych – dopasowanie wycinków papy

Zdj. 5b. Ostrożna aktywacja samoprzylepności papy

Papa wierzchniego krycia i obróbka narożników
Po obróbce stref krawędziowych okna należy zamontować samoprzylepną papę wierzchniego krycia na ramie okna – również w części poziomej i pionowej.

Konieczna jest precyzyjna, specjalna obróbka narożników okna. Papa musi być nacięta w odpowiedni sposób pokazany na zdjęciu (zdj. 6a), dzięki czemu uzyskuje się najwyższą szczelność. Aktywacja i wzmocnienie samoprzylepności spodniej części materiału rolowego przy pomocy nagrzewnicy lub palnika to następny krok montażu.

Na końcu należy zamontować listwy dociskające materiał pokryciowy pod okapem ościeżnicy okna (zdj. 6b). I okno jest gotowe.

 

Zdj. 6b. Zamontowane listwy dociskowe

Zdj. 6b. Zamontowane listwy dociskowe

Uwagi do montażu
Przy tej metodzie montażu okna jego podstawa jest aż trzykrotnie doszczelniona odcinkami papy samoprzylepnej podkładowej i papy samoprzylepnej wierzchniego krycia.

Odpowiednio aktywowana spodnia strona pap samoprzylepnych nie powoduje wycieku asfaltu, co zabezpiecza okno przed zabrudzeniem.

 

Zdj. 7. Efekt końcowy – na lata bez przecieków

W celu ułatwienia montażu pap uszczelniających zaleca się przygotowanie przesłony chroniącej ramę okna przed płomieniami z 8 mm płyty OSB w wymiarach około 100 cm x 40 cm. Dzięki takiemu zabezpieczeniu wzrasta pewność, że nie dojdzie do uszkodzeń.

 

Tak zamontowane okna nie boją się deszczu i śniegu

Tak wykonany montaż to gwarancja szczelności na wiele lat – deklarują producenci.

 

Źródło: Dachy, nr (223) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: