Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Membrany dachowe w praktyce

Ocena: 5
3043
W ostatnich latach jednym z priorytetów w budownictwie mieszkaniowym jest efektywna termoizolacja. Z punktu widzenia inwestora i użytkownika jest oczywiste, że od skuteczności izolacji zależy koszt utrzymania i ogrzewania budynku. W dobie coraz większej dbałości o środowisko naturalne nie można pominąć również faktu, iż minimalizowanie strat ciepła pozytywnie wpływa na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.

Mikroskopowa struktura membrany w zasadniczy sposób wpływa na jej właściwości

Do realizowania powyższych celów nadają się nowoczesne, zaawansowane technologicznie membrany dachowe, np. Tyvek®.

Głównym zadaniem takich membran, które służą do wstępnego krycia dachów spadzistych, jest zabezpieczenie dachu przed śniegiem i deszczem, ale także ochrona przed wiatrem i wilgotnym powietrzem.

Pokrycia dachowe nie mogą być całkowicie szczelne. W celu kontroli wilgotności i temperatury dachu, pod pokryciem, w płaszczyźnie łacenia powinna znajdować się szczelina wentylacyjna, umożliwiająca swobodną cyrkulację i wymianę powietrza spod pokrycia dachowego.

Zadaniem membran dachowych jest chronienie warstwy termoizolacji przed zmiennymi i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w konsekwencji eliminowanie zmian w termoizolacyjności dachów. Dzięki membranom termoizolacja nie jest narażona na przewiewanie, a poziom wilgotności termoizolacji i krokwi zachowany jest przez cały czas użytkowania na jednakowym poziomie, co korzystnie wpływa zarówno na zmniejszenie strat ciepła, jak też na brak warunków do rozwoju pleśni i grzybów.

Wyżej wymienione warunki spełniają membrany Tyvek®, charakteryzujące się unikalną strukturą.


Porównanie warstw funkcjonalnych membrany Tyvek® i innego producenta

Tyvek® jest membraną, która pozwala wydostawać się cząsteczkom pary wodnej z wnętrza budynku, zmniejszając tym samym możliwość kondensacji, a jednocześnie nie dopuszcza do swobodnego przedostawania się wiatru i wilgoci z zewnątrz do warstwy termoizolacji.

Bardzo istotną cechą, ważną dla wszystkich inwestorów oraz użytkowników budynków, jest trwałość membran dachowych. W przypadku materiałów wstępnego krycia dbałość o dostosowanie ich długości życia do „współpracujących” z nimi elementów konstrukcji dachu powinna być priorytetem dla producentów.

Membrany Tyvek® stosowane są w budownictwie ponad 30 lat. Zostały sprawdzone w praktyce przez wielu klientów szukających skutecznej ochrony własnego domu. Wiele lat sprawdzano jakość i trwałość membran, również w laboratoriach na całym świecie, m.in. w Szwedzkim Narodowym Instytucie Doświadczalno-Badawczym na Wydziale Chemii i Technologii Polimerów w Boras. W czasie badań zastosowano metodę przyspieszonego starzenia, która symulowała rzeczywisty wpływ normalnej temperatury otoczenia na prawidłowo ułożone pokrycie z membraną Tyvek® przez okres 50 lat. Po zakończeniu 6-miesięcznego procesu przyspieszonego starzenia dokonano pomiarów własności membran. Parametry wodoodporności i przenikalności pary wodnej przez membrany Tyvek® okazały się doskonałe. W strukturze polimeru żadnego z produktów nie zaszły znaczące zmiany i nie nastąpiła degradacja parametrów.

Trwałość membrany jest związana z jej budową. Tyvek® to unikalny materiał, który powstaje z wielu połączonych ze sobą nici polietylenowych. Dzięki włóknistej strukturze, warstwa funkcjonalna membran może być znaczne grubsza (175 µm –220 µm) a więc charakteryzuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną i większą odpornością na zniszczenia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej paroprzepuszczalności.

Kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakości membran Tyvek® oraz ich skuteczności w długotrwałej ochronie budynków są badania przeprowadzone pod koniec 2005 roku, mające na celu sprawdzenie zgodności z europejskimi normami EN 13859-1 oraz EN 13859-2. Wyniki tych testów świadczą o tym, iż membrany Tyvek® spełniają europejskie standardy wyznaczone dla tej grupy produktów (elastyczne wyroby wodochronne, wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych: EN 13859-1 oraz wyroby podkładowe do ścian: EN 13859-2).

Membrany Tyvek® posiadają też inne zalety: są uniwersalne, co oznaczą, że mogą być stosowane zarówno na dachach z deskowaniem lub bez, jak też na na ścianach. Kolejną istotna cechą jest prostota i łatwość montażu – zwłaszcza na dachach o skomplikowanych kształtach (ze względu na brak potrzeby stosowania kanału wentylacyjnego pod membraną) oraz niewielki ciężar rolek.

Liwiusz Okarmus
Doradca techniczny
Działu Membran Dachowych Tyvek®
DuPont Poland


Źródło: Dachy, nr 10 (106) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: