Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Membrany dachowe i taśmy kalenicowe

Ocena: 5
3766
Konstrukcja i izolacja cieplna musi być chroniona przed wilgocią zarówno z zewnątrz,
jak i od wewnątrz budynku. Coraz więcej inwestorów dostrzega korzyści wynikające
z zastosowania na dachu folii o dużej paroprzepuszczalności zamiast pełnego deskowania
z warstwą powłoki zamkniętej. Należy jednak pamiętać, że membrana membranie nierówna, dlatego dokonując wyboru nabywca powinien zwrócić szczególną uwagę na parametry techniczne membrany, która powinna być wytrzymała, skuteczna i trwała. Aby mieć zupełną pewność, że dach chroniony jest w każdym miejscu nie wolno zapominać o newralgicznych punktach dachu, jakimi są kalenica czy naroża.


Membrany dachowe mają chronić ocieplenie przed wodami opadowymi, lecz przepuszczać parę wodną


Użycie jako podkładu pod właściwe pokrycie powłok zamkniętych dla pary wodnej lub folii niskodyfuzyjnych sprawia, że dach nie ma możliwości odprowadzenia pary wodnej przez powłokę. Para wodna skrapla się pod połacią dachową i osadza na więźbie, mogąc powodować jej gnicie, a w następstwie uszkodzenie konstrukcji. Wykonanie szczelin wentylacyjnych pod deskowaniem z powłoką zamkniętą wymaga starannego zaprojektowania wielu szczegółów, a także większych nakładów na robociznę i materiał. Zastosowanie dyfuzyjnej membrany dachowej jako warstwy wstępnego krycia pozwala uprościć konstrukcję dachu przez wyeliminowanie dolnej szczeliny wentylacyjnej, także zamontowanie takiej membrany jest dużo tańsze niż wykonanie dachu z użyciem powłoki zamkniętej. Dodatkowo dyfuzyjna membrana dachowa pozwala na wykorzystanie całej wysokości krokwi do ocieplenia dachu.

Warstwy
Membrana dachowa jest specjalną folią, która charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wody przy niewielkim oporze dyfuzyjnym dla pary wodnej (sd ≤ 0,03m). Służy do ochrony budynków zarówno przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi, przedostawaniem się pyłu wodnego, śnieżnego, kurzu czy powstającą wilgocią kondensacyjną, jak również pozwala na swobodny przepływ pary wodnej.

Jakość membran zależy od ilości i jakości warstw oraz technologii produkcji. Membrany oferowane są obecnie w postaci jedno-, dwu- lub trójwarstwowej folii produkowanej na bazie włóknin polietylenowych lub polipropylenowych i filmu funkcyjnego. Membrany jednowarstwowe złożone są z samej włókniny i mają ograniczoną odporność na napór wody i promieniowanie UV, natomiast dwuwarstwowe (włóknina i film funkcyjny) mają odsłoniętą warstwę filmu. Film jest najważniejszą warstwą membrany, gdyż to on będąc warstwą czynną zatrzymuje wodę, a przepuszcza parę wodną. W membranie dwuwarstwowej ta delikatna powłoka narażona jest na uszkodzenia mechaniczne podczas montażu na więźbie dachowej oraz na szkodliwe oddziaływanie promieniowania UV przenikającego od środka budynku. Aby zapobiec uszkodzeniu filmu zaleca się stosowanie membran trójwarstwowych, w których film funkcyjny osłonięty jest z obu stron wytrzymałą włókniną. Trzy warstwy sprawiają, że membrana jest dużo bardziej odporna na rozerwanie, a film lepiej chroniony przed oddziaływaniem UV. Podczas prac dekarskich folia poddana jest stałemu działaniu tego promieniowania. Aby nie dopuścić do jej uszkodzenia spowodowanego nadmiernym naświetleniem, a jednocześnie zapewnić swobodę prowadzenia prac dekarskich odporność na UV powinna wynosić minimum 2 miesiące.

Produkcja
Aby osiągnąć odpowiednio wysokie parametry techniczne membrany dachowej konieczna jest właściwa technologia produkcji. Rozróżniamy trzy podstawowe sposoby produkcji wielowarstwowej folii:
  • ultradźwiękowa,
  • termiczna,
  • klejenie.
Metodą, która gwarantuje wytrzymałość uzyskanego złącza porównywalną z wytrzymałością litego tworzywa, jest łączenie przy pomocy ultradźwięków. Metoda ta działa na zasadzie dostarczenia dużej dawki energii ultradźwiękowej w miejsce styku łączonych materiałów. Wywołuje to takie zjawiska jak: punktowe podgrzanie, ruch(drgania) cząstek, miejscowe wywieranie dużych ciśnień itp. W wyniku tego następuje trwałe złączenie poszczególnych warstw membrany.

Folią dachową produkowaną tą metodą jest AquaTec produkcji mdm S.A. Jest to trójwarstwowa, otwarta dyfuzyjnie, hydrofobowa od spodu i góry membrana dachowa produkowana metodą ultradźwiękową. Dzięki tej technologii folia jest elastyczna i mocna, a mikrootwory gwarantujące wysoką przepuszczalność są równomiernie drożne na całej powierzchni powłoki, co zapewnia zachowanie wysokich parametrów w każdym miejscu.


Membrana dachowa AquaTec

Warstwa nośna membrany AquaTec jest wykonana z włókniny polipropylenowej (PP), której odporność na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne jest większa w porównaniu z foliami PE. Zastosowanie trzech warstw sprawia, że AquaTec gwarantuje wysoką odporność na działanie wody i wilgoci, umożliwiając prace montażowe w każdych warunkach atmosferycznych.

Dzięki zastosowaniu nowego wzoru zespolenia na membranach AquaTec ich wysoka wytrzymałość wzrosła jeszcze bardziej.

Dążenia producenta do utrzymanie wysokiej jakości wyrobów dokumentują badania potwierdzone certyfikatem CE.

Taśma na kalenice i naroża
W ofercie firmy mdm można również znaleźć taśmę kalenicową Vent-roll. Taśma ta jest rozwiązaniem gwarantującym właściwą wentylację i chroniącym przed wnikaniem do wnętrza dachu wody, śniegu i kurzu.


Taśma kalenicowa Vent-roll

Vent-roll składa się z dwóch pasów plisowanego aluminium o grubości 0,15 mm oraz paroprzepuszczalnej tkaniny technicznej. Tkanina wentylacyjna, stanowiąca wewnętrzną część taśmy, zapewnia z jednej strony bardzo dużą powierzchnię wentylacyjną, z drugiej – ze względu na bardzo małą wielkość szczelin wentylacyjnych – zapobiega wchodzeniu pod połać dachu owadów i małych gryzoni. Specjalnie plisowane, elastyczne brzegi taśmy pozwalają na szczelne połączenie nawet z dachówkami wysokoprofilowanymi i umożliwiają sprawne odprowadzenie wody z opadów atmosferycznych. Aluminium oraz tkanina zszyte są nićmi odpornymi na czynniki środowiska i  sklejone ze sobą. Od spodu taśma przy krawędziach pokryta jest paskami kleju butylowego. Klej butylowy doskonale przylega do powierzchni porowatych i gładkich i nie zmienia swojej konstystencji pod wpływem temperatury. Nie ma obawy, że wycieknie on spod powierzchni taśmy i zanieczyści połać dachu.


Taśma zbudowana jest z plisowanego aluminium i tkaniny wentylacyjnej

Taśma kalenicowa Vent-roll swoje funkcje wentylacyjne i ochronne spełnia również na narożach dachu.

mgr inż. Urszula Górniak
mdm S.A.
Zdjęcia: mdm S.A.


Źródło: Dachy, nr 7 (103) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: