Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Membrana dachowa DachGam. Niezawodny materiał na dachy płaskie

Ocena: 0
4260
Szczelne i niezawodne zabezpieczenie wodochronne dachu budynku jest jednym
z najistotniejszych zagadnień przy wykonywaniu pokrycia dachu. Zabezpieczenie takie zapewniają membrany dachowe DachGam, produkowane przez Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna.


Zgrzewanie membrany DachGam

DachGam to nowej generacji pokrycie dachowe przeznaczone do ostatecznego krycia dachów płaskich budynków przemysłowych, magazynowych, administracyjno–biurowych, mieszkalnych oraz budynków o nowatorskiej architekturze. Membrana DachGam jest również niezastąpionym materiałem w przypadku modernizacji starych dachów krytych papą. Standardowo membrana produkowana jest w kolorze  jasnopopielatym, niemniej jednak na życzenie Klienta może być  wyprodukowana w innych kolorach, zgodnie z jego preferencjami. Podstawowy materiał pokryciowy stanowi wzmacniana siatką poliestrową membrana DachGam SZ, produkowana w dwóch grubościach całkowitych: 1,2 i 1,5 mm.  Materiałem uzupełniającym, służącym do wykonania obróbek detali dachowych jest membrana niezbrojona DachGam S o grubości całkowitej 1,5 mm. 

Budowa
DachGam ma budowę trójwarstwową. Warstwa wierzchnia odpowiedzialna jest za odporność na działanie czynników zewnętrznych: promieniowanie UV, działanie gazów emitowanych przez ciepłownie i przemysł, naturalne starzenie, ścieranie podczas chodzenia po dachu, promieniowanie cieplne, zaprószenie ogniem. Warstwa zbrojenia odpowiada za parametry mechaniczne produktu: wydłużenie powodowane zmianami temperatury, odporność na przebicie, rozdzieranie i rozciąganie. Ostatnia warstwa – spodnia – odpowiada za jakość zgrzewu – trwałe homogeniczne połączenie z warstwą wierzchnią.

Zastosowanie
Membrany dachowe DachGam mogą być użyte do ostatecznego krycia dachów nieużytkowych z ograniczonym dostępem, jako warstwa hydroizolacyjna w dachach balastowych z ograniczonym dostępem oraz jako warstwa hydroizolacyjna w dachach użytkowych. Ten ostatni zakres zastosowania ma szczególne znaczenie w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie zaczyna brakować miejsca na parkingi, tarasy, baseny czy też zieleń miejską. Wykorzystanie połaci dachowych pod zieleń to ciekawe i godne polecenia rozwiązanie dachów użytkowych szczególne w budynkach, w których pomieszczenia na poddaszach są pomieszczeniami użytkowymi.

Zalety
Pokrycie dachowe wykonane z membrany dachowej DachGam charakteryzuje się wysokimi parametrami technicznymi i posiada następujące cechy użytkowe:
 • niska masa powierzchniowa pokrycia
 • (do 2,1 kg/m2),
 • odporność na czynniki atmosferyczne,
 • odporność na promieniowanie cieplne, zaprószenie ogniem,
 • duża wytrzymałość mechaniczna na ścieranie, rozrywanie, przebicie,
 • duża wytrzymałość mechaniczna złącz zgrzewanych i klejonych,
 • pełna wodoszczelność,
 • łatwy montaż, skutkujący szybkim tempem robót przy stosunkowo małej pracochłonności,
 • przy modernizacji dachów możliwość stosowania na istniejące pokrycie. Metoda ta pozwala na zaoszczędzenie kosztów zrywania i utylizacji starego pokrycia, a także na poprawę parametrów termoizolacyjnych dachu przez osuszenie zawilgoconej izolacji termicznej i warstw starego pokrycia za pomocą kominków wentylacyjnych,
 • kilkudziesięcioletnia trwałość bez konieczności konserwacji,
 • różnorodność zastosowania – można ją układać zarówno na dachach z ograniczonym dostępem, jak i na dachach użytkowych,
 • ekologiczność – membrany DachGam podlegają pełnej utylizacji i recyklingowi.
Montaż
Tylko właściwe, zgodne z zaleceniami producenta ułożenie membrany dachowej DachGam gwarantuje wodoszczelność pokrycia dachu. Dlatego też opracowana została szczegółowa instrukcja projektowania i wykonawstwa pokryć dachowych z membrany DachGam. Instrukcja ta dostępna jest w formie wydawnictwa poligraficznego oraz na płycie CD i jest wysyłana wszystkim zainteresowanym projektantom i firmom wykonawczym wraz z kartą produktu i próbkami membrany. Ponadto organizowane są cykliczne szkolenia dla dekarzy i firm budowlanych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt: (tel. 0-668 017 758, e-mail: jborecki@gamrat.com.pl)Zakłady Tworzyw Sztucznych
GAMRAT Spółka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl

Informacja techniczna:
tel. 0-13/491 42 14
e-mail: folie@gamrat.com.pl


Źródło: Dachy, nr 9 (105) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: