Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Kalenice i krawędzie

Ocena: 5
7828

Poziome kalenice i ukośne krawędzie to miejsca, w których w wyniku przecinania się połaci dachowych przerwana zostaje ciągłość pokrycia dachowego, a co za tym idzie, powstaje tu konieczność stosowania specjalnych elementów pokrycia powszechnie zwanych gąsiorami. Jak prawidłowo wykonać ten detal dachu oraz jak ustrzec się przed błędami opisuje niniejszy artykuł.

 


Brak prawidłowego wykonania zacięcia krokwi krawędziowej często generuje kolejne nieprawidłowe rozwiązania –żółte strzałki

 


Prawidłowo wykonane zacięcie krokwi krawędziowej

Sposób układania i mocowania gąsiorów to umiejętność, która nie przydaje się wyłącznie na dachach pulpitowych i połaciach w kształcie stożka. Jest to więc jedna z podstawowych czynności, z jakimi musi się zetknąć nawet początkujący dekarz.

 


Przykład prawidłowego zastosowania wsporników łaty do mocowania gąsiorów typu uniwersalnego (po prawej stronie) i wsporników na gwoździu (po lewej stronie)

 


Prawidłowy montaż gąsiora i klamry. Żółte strzałki pokazują miejsca mocowania wkrętam

 


Brak wkrętów mocujących końce gąsiorów –żółte strzałki. Żaden z gąsiorów nie jest przykręcony do łaty!

Problemy rozpoczynają się jednak już na etapie wykonywania więźby. Bardzo często na krokwiach krawędziowych nie są wykonywane zacięcia, co sprawia, że nie jest możliwe prawidłowe zamocowanie kontrłat i łat do tychże krokwi. Brak zacięć uniemożliwia również stosowanie uniwersalnych wsporników łat pod gąsiory.

 


Powyżej przykład za nisko osadzonej łaty kalenicowej. Konieczne było zastosowanie drewnianej podkładki – żółta strzałka. Na dole przykład za wysoko zamocowanej łaty kalenicowej i nieprawidłowego mocowania gąsiora

 


W ofertach każdego z producentów pokryć dachowych znajdziemy kompletny system do wykonania tego elementu dachu.

 


Przykład źle rozmierzonego dachu skutkujący koniecznością cięcia dachówek w kalenicy. Niestety, żadna z dociętych dachówek nie została zamocowana do łat. „Trzymają się” wyłącznie na kleju taśmy kalenicy

Na taki system składają się:

  1. uchwyty do mocowania łaty, do której przymocowywane są gąsiory;
  2. taśma pod gąsiory, spełniająca podwójną rolę: zabezpieczająca przed dostawaniem się wody opadowej pod gąsiory i jednocześnie umożliwiająca prawidłową wentylację połaci dachowej;
  3. gąsiory;
  4. klamry do mocowania gąsiorów.

 

 


Brak zamontowania kilku „małych kawałków” dociętych dachówek oraz za nisko zamocowana łata sprawiły, że wykonawca aby równo ułożyć gąsiory, w „oryginalny sposób” dopasował ich geometrię – żółte strzałki

 


Bezmyślne odcięcie dolnej widocznej części gąsiora zamiast górnej zakrytej przez kołpak kalenicowy –żółte strzałki

Prawie zawsze dołączane są szczegółowe instrukcje opisujące wymiary i sposób montażu – wydawać by się więc mogło, że tego detalu nie można popsuć... A jednak.

Nieznajomość zaleceń producenta nie jest jednak jedynym powodem popełniania błędów.

Niestety dość często pospolite partactwo wynika po prostu ze zwykłego braku logicznego myślenia i wyobraźni u niektórych wykonawców.

 


Nieprawidłowo zamocowana taśma pod gąsiory. Brak przylegania do dachówek, pozostawione resztki folii zabezpieczającej warstwę klejącą – nieprawidłowe i nieestetyczne wykonanie

Opisywane obok przypadki zaliczyłbym do pospolitych nieprawidłowości, bowiem niestety dość często możemy je dostrzec na nowych dachach.  

Choć to truizm sądzę, że warto jednak przypomnieć podstawowe warunki, jakie należy spełnić, aby krawędź dachu móc nazwać prawidłowo
wykonaną.

 


mgr inż. Jerzy Romanow
Mistrz ciesielstwa i dekarstwa
www.dach–dom.com


Wszystkie zdjęcia pokazują prace wykonane przez autora artykułu bądź pochodzą z dokumentacji zlecanych mu opinii technicznych ® ©

 

 

 

 

Źródło: Dachy, nr (109) 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: