Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Istota paroizolacji na poddaszu

Ocena: 5
8276

Dach jest przegrodą budowlaną, która ze względu na migrację wilgotnego powietrza w górę jest bardzo narażona na oddziaływanie pary wodnej. Przechodzące przez połać dachową powietrze może napotkać chłodniejszą warstwę i wtedy para wodna wykrapla się, zawilgacając izolację termiczną. Konieczne jest więc, aby od strony pomieszczeń zaprojektować odpowiednią ochronę materiału ociepleniowego przed wilgocią powstającą w domu. Idealnym rozwiązaniem jest użycie osłony w postaci folii paroizolacyjnej.

 


Folię paroizolacyjną układa się od wewnątrz, po ułożeniu termoizolacji

Wilgoć w postaci pary wodnej jest naturalnym składnikiem powietrza. Dyfuzja pary wodnej przez przegrodę budowlaną zachodzi wskutek różnic ciśnienia pary. Jeżeli ciśnienie wewnątrz budynku jest wyższe niż na zewnątrz mamy do czynienia z dyfuzją pary wodnej przez przegrodę w kierunku na zewnątrz. Opór, jaki stawia dana warstwa materiału parze wodnej określany jest za pomocą współczynnika oporu dyfuzyjnego sd. Na podstawie współczynnika sd warstwy materiału klasyfikowane są jako:

  • otwarte na dyfuzję, gdy sd ≤ 0,5 m,
  • utrudniające dyfuzję, gdy 0,5 < sd < 1500 m,
  • odporne na dyfuzję, gdy sd ≥ 1500 m [wg Atlas Dachów 2005].

Konwekcja pary wodnej to transport pary podczas przepływu wilgotnego powietrza wskutek różnicy ciśnień całkowitych. Im powietrze jest cieplejsze i wilgotniejsze, tym jego gęstość jest mniejsza i tym intensywniej tworzą się prądy wznoszące w stosunku do chłodniejszego i suchszego powietrza. Podczas konwekcji pary wodnej nieszczelności w układzie dachu sprawiają, że ilość transportowanej pary może być nawet 100–1000 razy większa niż w przypadku dyfuzji.

Sama para wodna nie jest jednak zagrożeniem dla termoizolacji, dopiero wilgoć powstała wskutek przekroczenia punktu rosy, która zwiększa przewodność cieplną materiałów termoizolacyjnych. Tworzenie się rosy występuje, gdy rzeczywiste ciśnienie pary przekracza, określone dla danej temperatury, ciśnienie nasycone.

Odkąd poddasza zaczęły być traktowane jako użytkowe, dach nie jest już tylko ochroną przed opadami atmosferycznymi, ale składa się z kilku warstw tworzonych przez materiały termoizolacyjne i izolacyjne, stanowiąc zabezpieczenie przed wiatrem, niskimi i wysokimi temperaturami, hałasem i wilgocią. Aby wewnątrz konstrukcji dachu zachować maksymalnie małą wilgotność od wewnętrznej strony pomieszczenia należy zamontować folię paroizolacyjną ograniczającą dopływ pary wodnej z wnętrza budynku, natomiast zewnętrzną warstwę wstępnego krycia powinna stanowić membrana dachowa umożliwiająca wydobywanie się pary wodnej poza konstrukcję.

Folię paroizolacyjną układa się od wewnątrz po ułożeniu termoizolacji. W zależności od stopnia skomplikowania więźby dachowej można to robić na dwa sposoby: prostopadle lub równolegle do krokwi, pamiętając, że jednym z najważniejszych warunków działania folii paroizolacyjnej jest jej szczelne ułożenie. Szczelność jest istotna ze względu na duże zdolności penetracyjne pary wodnej. Niebezpieczeństwo dopływu i pozostania pary wodnej w warstwie termoizolacji dachu, a w konsekwencji wykroplenia i zawilgocenia izolacji termicznej, jest znacznie większe, gdy kolejne nachodzące na siebie pasma folii paroizolacyjnej są niezaklejone. Folię przybijamy do krokwi za pomocą zszywek. Po przybiciu folii zszywkami należy pamiętać o zaklejeniu taśmą samoprzylepną miejsc przebicia w folii.
 


Paroizolacyjne folie z warstwą refleksyjną układa się powłoką aluminiową od strony pomieszczenia

Folie paroizolacyjne można podzielić na 3 podstawowe kategorie:

 

  • folie paroizolacyjne z polietylenu PE,
  • aktywne folie paroizolacyjne,
  • folie paroizolacyjne z warstwą refleksyjną.

Dużą popularnością na rynku cieszą się folie z polietylenu, które prawie całkowicie zatrzymują napór pary wodnej (w ciągu doby przepuszczają 0,5 grama wody na m2). Należy jednak pamiętać, że stosowanie tak szczelnej paroizolacji może powodować pewne komplikacje. Przy braku wentylacji pomiędzy płytą gipsowo-kartonową a paroizolacją może dojść do wykroplenia pary wodnej na folii, co z kolei doprowadzić może do zawilgocenia płyt. Wilgoć, która pojawia się pomiędzy płytą gipsowo-kartonową a paroizolacją stwarza zagrożenie pojawienia się grzybów i pleśni, które nie tylko niszczą tynki i atakują spoiny w ścianach murowanych, ale mają także negatywne działanie na zdrowie.

Aktywna folia paroizolacyjna rozwiązuje powyższy problem, umożliwiając przepływ pary w obu kierunkach w kontrolowanym zakresie i nie dopuszczając do jej wykroplenia.

AquaTec VB jest aktywną folią paroizolacyjną oferowaną przez firmę mdm SA. Dzięki odpowiednio dobranemu współczynnikowi sd = 8 m w przypadku nadmiaru wilgoci wewnątrz budynku, przepuszcza ona niewielkie ilości pary wodnej do termoizolacji (paroprzepuszczalność (Lyssy 23°, 85% RH
– 4,62 g/m2/24 h, ±3%), skąd później jest ona odprowadzana na zewnątrz. Specjalny wzór łączenia zapewnia większą wytrzymałość na rozerwanie, natomiast dzięki wysokim wartościom wydłużenia można mieć pewność, iż poddanie folii naprężeniom nie wpłynie negatywnie na podstawowe parametry paroizolacji. Folie AquaTec VB są produkowane metodą ultradźwiękową, działającą na zasadzie dostarczenia dużej dawki energii w miejscu styku materiału, co powoduje precyzyjne i trwałe połączenie poszczególnych warstw. Dzięki tej technologii folia paroizolacyjna jest elastyczna, wytrzymała mechanicznie i zachowuje wysokie parametry użytkowe w czasie. Zastosowanie polipropylenowego filmu funkcyjnego o bardzo dobrych parametrach oraz wysoka jakość zewnętrznych włóknin polipropylenowych ze stabilizatorami UV pozwoliło na stworzenie produktu najwyższej jakości.

 

 


Jednym z najistotniejszych warunków działania folii paroizolacyjnej jest jej szczelne ułożenie: wszystkie zakłady, styki, połączenia muszą zostać dokładnie zaklejone

Paroizolacyjne folie z warstwą refleksyjną chronią ocieplenie przed zawilgoceniem, a także odbijają promieniowanie cieplne, przez co przyczyniają się do oszczędności energii.

Podczas układania folii z warstwą refleksyjną należy pamiętać, że ich działanie będzie skuteczne tylko wtedy, gdy aluminiowa powłoka znajdować się będzie od strony pomieszczenia, gdyż w przeciwnym razie folia nie będzie odbijała promieniowania cieplnego.

Folia paroizolacyjna AquaTec VB Reflex dzięki powłoce refleksyjnej zapewnia oszczędność energii, współczynnik sd dobrany jest tak, by jeszcze bardziej ograniczyć przepływ pary wodnej, a w układzie dachu z membranami AquaTec (o sd ≤ 0,02 m) folia ta stanowi system izolacji spełniający najwyższe wymagania.

Należy pamiętać, iż decydując się na zastosowanie aktywnej paroizolacji, trzeba zawsze zastosować również wysokodyfuzyjną membranę dachową odprowadzającą nadmiar pary z wnętrza poddasza, wtedy można mieć pewność iż budynek będzie obiektem energooszczędnym, przyjaznym i bezpiecznym dla jego mieszkańców, gdyż w długim okresie użytkowania stabilność jego konstrukcji dachowej nie zostanie zagrożona.

 


mgr inż. Urszula Górniak
mdm SA

 

 

 

 

Źródło: Dachy, nr (109) 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: