Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Instrukcja montażu systemu Galeco BEZOKAPOWY

Ocena: 5
10298

 

Systemu Galeco BEZOKAPOWY należy montować na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez architekta-projektanta obsługującego daną budowę. Montaż należy wykonywać w trakcie wykonania ocieplenia budynku, tak aby podczas prac ociepleniowych można było zabudować elementy spustowe.

 

 


W celu prawidłowego funkcjonowania systemu pierwszym krokiem jest zamontowanie pasa podrynnowego.

 

 

 


Pas podrynnowy dostępny jest w ofercie Galeco jako element systemu i występuje w kolorze grafitowym w dwóch długościach: 1,25mb oraz 2 mb.

Następnie w miejscach przeznaczonych na montaż rur spustowych w ścianie budynku wykonujemy bruzdę pod ich zabudowę.

 

 

 

 


Bruzda w ścianie budynku, w której będzie biegła rura spustowa, powinna mieć minimum 30 cm szerokości i głębokość zgodną z bazą Galeco Cad.

Wykonaną bruzdę zabudowujemy ociepleniem np. styropianem, i wyznaczamy miejsca odpływów nad bruzdą w ścianie budynku. Wyznaczamy również początek i zakończenie poziomu rynnowego i w tych miejscach dokręcamy haki skrajne.

 

 

 

 


Pomiędzy hakami skrajnymi montujemy pozostałe haki zachowując 60 cm odstępu pomiędzy nimi oraz 15 cm odstępu między hakiem a odpływem.

Następnie przygotowujemy rynnę oraz zaślepki. Na wewnętrzną powierzchnię zaślepki nanosimy klej uszczelniający FIX TOTAL i zakładamy zaślepkę na koniec pierwszej rynny. Przewiercamy i skręcamy wkrętem tylną krawędź zaślepki z tylnym wywinięciem rynny. Nanosimy klej od wewnątrz w miejscu, gdzie krawędź rynny styka się z zaślepką i skręcamy wkrętem tylną krawędź. Na koniec umieszczamy pierwszą rynnę w hakach.

 

 

 

 


Rynny należy wpinać w haki zaczynając od początku ciągu rynnowego, a kolejne rynny łączyć ze sobą na 15 cm zakładki, uszczelniając powierzchnię styku klejem FIX TOTAL. Rynny można też ze sobą lutować.

 

 

 

 


Kolejne rynny łączymy aż do miejsca, gdzie jest zaplanowany odpływ. W miejscu przewidzianego odpływu wycinamy w pasie podrynnowym prostokątny otwór, aby można było umieścić w nim mufę. Krawędzie otworu wywijamy do góry.

 

 

 

 


Tylne krawędzie odpływu również wywijamy do góry i na króciec odpływu nakładamy mufę uszczelkową i całość umieszczamy w wyciętym otworze.

Następnie nanosimy klej na wewnętrzną część dopływu i montujemy rynnę w hakach i w odpływie. Doginamy tylną krawędź odpływu na rynnę i skręcamy je razem wkrętem. Odpływ można też z rynną lutować. Miejsce przejścia mufy przez pas podrynnowy uszczelniamy klejem FIX TOTAL i kończymy montaż rynien do końca poziomu rynnowego doginając listki montażowe haków doczołowych.

 

 

 

 


Kolejnym krokiem jest montaż pionu spustowego, który rozpoczynamy od zamontowania pierwszego dybla nie niżej niż 15 cm pod odpływem . Następne dyble montujemy w odległości 1.8 mb.

Następnie nakręcamy kostki obejm na dyble i montujemy pierwszą rurę spustową pod odpływem. W tym celu wklejamy dolną część mufy do dolnej rury za pomocą kleju agresywnego do PVC. W zależności od tego czy rury są zabudowane, czy biegną na zewnątrz używaj mufy z uszczelką  lub bez uszczelki. W przypadku rur zabudowanych, uszczelkę należy skleić z górną krawędzią mufy za pomocą kleju  cyjanoakrylowego (kleje typu Super Glue).

 

 

 

 


Nasuwamy mufę sklejoną z dolną rurą na koniec górnej rury i pozostawiamy 2 cm luzu pomiędzy końcem górnej rury a maksymalną głębokością mufy w celu umożliwienia pionowego ruchu termicznego rury.

Skręcamy mocno pierwszą obejmę, a kolejne obejmy montujemy w odległościach nie większych niż 1.8 mb między nimi nie skręcając ich zbyt mocno, aby rura miała umożliwiony ruch termiczny. Kolejne rury łączymy ze sobą za pomocą mufy z uszczelką lub bez uszczelki w zależności od zabudowy rur.

Rury spustowe montujemy zachowując powyższe zasady montażu, aż do końca spustu, na końcu którego zakładamy obejmę kolana kanalizacyjnego 110 mm.

 

 

 

 


Grunt poniżej ostatniej rury spustowej należy zagęścić. Pod przejściem rury spustowej w kanalizację podziemną wykonujemy fundament z chudego betonu o minimalnej grubości 20 cm i szerokości minimum 40 x 40 cm.

Na końcu ostatniej rury zakładamy mufę i redukcję fi 80/110, a dalszą  część instalacji wykonujemy kształtkami do kanalizacji podziemnej fi 110 mm.

 

 

 

 


W celu odprowadzenia na zewnątrz ewentualnych skroplin mogących pojawić się na rurach spustowych na wysokości fundamentu należy wyłożyć rurę materiałem wodoodpornym i wstawić rurkę z tworzywa sztucznego fi 10 mm z wylotem na zewnątrz budynku

Całość system BEZOKAPOWEGO kończymy doprowadzeniem rury kanalizacyjnej fi 110 mm do osadnika 400 mm.

 

 

 

 


Po wykończeniu elewacji montujemy maskownice w zamki haków na całej długości ciągu rynnowego.

Bardziej szczegółowy opis montażu maskownic dostępny jest w osobnej instrukcji: Zakładkowy montaż maskownicy w systemie Galeco BEZOKAPOWY.

 

 

 

 

Źródło i zdjęcia: Galeco

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: