Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Dachy płaskie. Zastosowanie klinów styropianowych

Ocena: 0
5489

W praktyce budowlanej spotykamy się z nietypowymi problemami, co ma zwłaszcza miejsce w przypadku bardziej skomplikowanych układów połaci dachowej. Są one wtedy projektowane indywidualnie. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem styropianowych klinów dachowych przy kryciu dachów płaskich papą termozgrzewalną.

Kliny styropianowe

Na przestrzeni dziejów częściej spotykaną formą dachu były dachy spadziste. Spowodowane to było względami praktycznymi: dach spadzisty lepiej odprowadzał wodę, dzięki czemu jakość zastosowanych na nim materiałów mogła być niższa. Nie bez znaczenia był też fakt, że nie było konieczności projektowania takiego dachu do przenoszenia dodatkowych obciążeń związanych z zaleganiem na nich śniegu, co jest szczególnie ważne w naszej strefie klimatycznej.

W porównaniu z dachami płaskimi dachy spadziste wymagają też mniejszej szczelności połączeń, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie takich pokryć dachowych jak dachówki, blachodachówki czy gonty papowe. Obowiązuje tutaj zasada, że większe pochylenie połaci dachowej wymaga pokrycia dachowego o mniej szczelnych połączeniach i odwrotnie: pokrycia dachowe projektowane z mniejszym spadkiem wymagają materiałów o bardziej szczelnych połączeniach.

Niemniej jednak to właśnie dach płaski daje architektowi całą gamę możliwych do zastosowania form architektonicznych i pozwala kształtować obiekty budowlane zgodnie z wizją projektanta.

Pojawienie się nowoczesnych materiałów hydroizolacyjnych jak pokrycia bitumiczne czy współcześnie papy termozgrzewalne dało projektantom pełną swobodę w kształtowaniu dachów płaskich przy jednoczesnym zachowaniu właściwej izolacji termicznej i przeciwwodnej.

Odprowadzanie wody
Innym problemem jest sposób odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej. W przypadku dachu skośnego woda jest odprowadzana z połaci dachowej do rynien, a z nich rurami spustowymi na zewnątrz budynku. Rury spustowe i rynny są więc elementem elewacji budynku, co nie zawsze zgadza się z koncepcją architektoniczną projektanta. Dach płaski daje możliwość poprowadzenia rur spustowych wewnątrz budynku przy zastosowaniu prostego układu wpustu dachowego i rury spustowej, pozostawiając elewację obiektu do wykończenia według koncepcji architekta bez konieczności umieszczania na niej dodatkowych elementów. Nowoczesne systemy podciśnieniowe pozwalają na odprowadzenie wody opadowej z dużych połaci dachu przy użyciu systemu rur spustowych o małym przekroju. Zaopatrzenie wpustu dachowego w ogrzewanie zabezpiecza też system przed zamarznięciem wody w niskich temperaturach.

Styropianowe kliny
Styropianowe kliny dachowe znajdują coraz większe zastosowanie na dachach płaskich krytych papą termozgrzewalną. Ich podstawowym zadaniem jest odpowiednie rozprowadzenie wody opadowej na połaci dachowej.

Trójkątne kliny styropianowe
Najczęściej spotyka się je w dwóch wymiarach: 5 × 5 cm i 10 × 10 cm. Znajdują one zastosowanie przy wykonywaniu obróbek papowych kominów, świetlików, ogniomurów, ścian, attyk itp. Dzięki nim uzyskuje się płynne przejście pokrycia dachowego z powierzchni poziomej na powierzchnię pionową. Zaletą tego rozwiązania jest zmniejszenie kąta załamania papy termozgrzewalnej, co znacznie polepsza jej parametry użytkowe. Nie bez znaczenia jest też fakt, że dzięki klinom woda opadowa nie gromadzi się w pobliżu komina (czy innej pionowej powierzchni). Trójkątne kliny styropianowe przykleja się do podłoża klejem bitumicznym trwale plastycznym. W przypadku zastosowania klinów nie oklejonych papą, należy je przykryć pasem papy (najlepiej podkładowej) w celu zabezpieczenia przed stopieniem podczas zgrzewania papy.

Kliny odbojowe
Kolejnym zastosowaniem klinów styropianowych jest rozprowadzenie wód opadowych na powierzchni dachu płaskiego. Projektując pokrycie dachowe, jego kształt oraz spadki, często zapomina się o zaplanowaniu odprowadzenia wody z każdego miejsca na połaci. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych układów dachu. Woda opadowa często napotyka na swojej drodze przeszkody w postaci kominów, świetlików, ścian (przykładowo na wyższych budynkach mieszkalnych może to być nadbudówka z maszynownią dźwigu windowego). W takim przypadku konieczne jest zastosowanie odbojowych klinów styropianowych rozprowadzających wodę do wpustów lub rynien. Na dużych połaciach dachów przemysłowych, zwłaszcza w układzie z konstrukcyjną blachą trapezową, spadki są projektowane tylko jednostronnie – do koryta. Pojawia się tutaj niebezpieczeństwo zbierania się wód opadowych w korycie. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie styropianowych klinów odbojowych, które skutecznie rozprowadzą wodę do wpustów. Kliny układane są bezpośrednio na podłożu, lub izolacji termicznej. W celu ułatwienia prac możliwe jest oklejenie klinów spadkowych papą.

Profilowanie spadków
Ciekawym zastosowaniem klinów styropianowych jest profilowanie połaci dachowych. W praktyce można spotkać się z dachami o źle wyprofilowanych spadkach. Często też celem zredukowania ciężaru dachu nie wykonuje się profilowania połaci dachowej wylewką betonową. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie styropianowych klinów profilujących spadki EPS100-038 lub EPS200-036 produkcji Swisspor Polska sp. z o. o.

Projektowanie spadków odbywa się przy zastosowaniu trzech rodzajów płyt modułowych:

  • płyty korytkowej,
  • płyty skośnej z jednokierunkowym spadkiem,
  • płyty grzbietowej.

Płyty do profilowania spadków

Płyty te są produkowane w wymiarach 1,0 × 1,0 m. Dzięki zastosowaniu różnych grubości początkowych i końcowych płyt możliwe jest wyprofilowanie spadku na każdym rodzaju dachu. Klient łącznie z materiałem otrzymuje projekt pokrycia dachowego z zaznaczonym miejscem ułożenia każdej płyty (płyty są oznaczone numerami). Dzięki temu montaż płyt na połaci dachowej jest bardzo prosty. Styropianowe kliny można przyklejać do podłoża klejem bitumicznym trwale plastycznym, lub mocować za pomocą łączników do mocowania mechanicznego.

Marcin Bernaś
Swisspor Polska

Źródło: Dachy, nr 6 (102) 2008

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: