Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Dach rekordzista

Ocena: 5
4165

Zgłaszany do konkursu dach to były rekordzista – do niedawna był to największy w Europie dach pokryty gontem (powierzchnia wszystkich połaci wynosi nieco ponad 6 tys. m2). Dach przykrywa należący do PTTK Dom Turysty, znajdujący się w sercu Zakopanego. Ponieważ wzniesiony w 1958 r. obiekt ma docelowo uzyskać standard trzech gwiazdek, konieczne było przeprowadzenie generalnego remontu budynku, który inwestor rozpoczął od wymiany pokrycia dachowego. Prace dekarskie wykonywała firma F.H.U Dach-Bud z Zakopanego (www.dachyzakopane.pl), należąca do Marka Walkosza.

 

Po remoncie obiekt bezsprzecznie zyskał na urodzie

Utrzymany w nowozakopiańskim stylu budynek ma bryłę czworościanu z dziedzińcem wewnątrz. Jętkowo-kleszczowa konstrukcja dachu ma charakter typowo regionalny, z licznymi wykuszami i lukarnami. Stopień nachylenia dachu wynosi ok. 45°, a jednej z połaci 57°.

 

Dach Domu Turysty w Zakopanem był swego czasu największym dachem pokrytym drewnianym gontem

Na nowe pokrycie została wybrana dachówka gontopodobna Gerard Corona prod. AHI Roofing, która nie tylko oddaje piękno naturalnego gontu, ale również spełnia wszelkie wymogi ppoż. i jako jedno z niewielu pokryć zostało zaakceptowane przez konserwatora zabytków.

90 okien dachowych
Dach składa się z ośmiu połaci, z których każda wymagała ingerencji w konstrukcję oraz dodatkowego doświetlenia pomieszczeń – zamontowano ponad 90  sztuk okien dachowych.

 

Góry starych gontów

Ze względu na konieczność docieplenia budynku, a także wzmocnienie nadwątlonej konstrukcji nośnej wraz z przebudową lukarn dachowych, montażem okien dachowych, klap oddymiających oraz uwzględnieniem wszelkich zmian, wynikających z projektów architektonicznych, konieczne było zastosowanie dużej ilości drewna konstrukcyjnego (krawędziaki, krokwie, łaty, kontrłaty). Poza drewnem i dachówką do wymiany poszycia trzeba było użyć wielu innych materiałów, jak np. śruby do łączenia elementów konstrukcyjnych, wełna mineralna, membrana dachowa, okna dachowe…

 

Tak skomplikowane połacie wymagały od dekarzy dużo uwagi

Tony starych gontów
Prace związane ze zmianą pokrycia rozpoczęliśmy od demontażu starego poszycia dachu z gontu drewnianego oraz zabezpieczenia połaci przed zalaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Kolejnym etapem było nadbicie konstrukcji krokwiami oraz przebudowa istniejących lukarn i montaż boazerii, a także odtworzenie drewnianych gzymsów. Następnie dach został ocieplony wełną mineralną 30 cm, na której zamontowano membranę dachową, kontrłaty, łaty, okna dachowe, wykonano konstrukcję nośną pod klapy oddymiające. Wreszcie jako zwieńczenie prac ułożono pokrycie wraz z komunikacją dachową i stalową instalacją odgromową.

 

Blachodachówka w posypka Gerard Corona jest tak elastyczna, że pozwoliła na wykonanie obróbek „na zawijkę”, jak przy drewnianych gontach

Jak obrobić 120 lukarn?
Z uwagi na dużą powierzchnię i znaczny stopień skomplikowania dachu, liczne obróbki wymagały szczególnej uwagi. Mam na myśli głównie kosze dachowe, obróbki ścian, gąsiory przy każdej z lukarn, których na całym dachu jest w sumie ponad 120 oraz montaż okien dachowych. Ponadto ze względu na profil dachówki Gerard wszystkie kosze oraz okna wymagały obniżenia do poziomu kontrłat.

 

Gwarancja producenta pokrycia wynosi 50 lat, co dach powinien bez problemu wytrzymać

Dodatkowym elementem, wymagającym rekonstrukcji była wieża, znajdująca się na jednej z połaci nad wejściem głównym. Ze względu na elastyczność pokrycia, do obróbki wieży oraz czterech lukarn nad wejściem głównym od strony południowej, można było zastosować system i technikę obróbki zbliżoną do montażu tradycyjnego gonta, czyli na tzw. „zawijkę”, bez użycia gąsiorów oraz innych obróbek blacharskich. Aby wykluczyć skutki naprężeń wywołanych osiadaniem bądź dopasowywaniem się nowej konstrukcji, wykonano podwójną obróbkę komina.

 

Kosze i okna dachowe zostały zamontowane na poziomie kontrłat

Na dachu jest 90 okien połaciowych i 120 lukarn

Dach na pół wieku
Wszystkie prace, związane z procesem wymiany pokrycia dachowego trwały ok. 6 miesięcy. Odbiór inwestycji przebiegł bez zastrzeżeń ze strony inwestora oraz nadzoru budowlanego. Jako generalny wykonawca udzieliłem 36-miesięcznej gwarancji na wykonawstwo, natomiast sama blachodachówka Gerard Corona objęta jest 50-letnią gwarancją producenta.

Marek Walkosz
F.H.U. Dach-Bud
www.dachyzakopane.pl

 

Źródło: Dachy, nr (160) 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: