Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Inteligentne paroizolacje. Remonty i fizyka budowli

0
Przy remoncie budynków projektant czy wykonawca napotykają niekiedy trudne do rozwiązania problemy z ochroną przeciwwilgociową w kontekście ...

Relacje termiczne na dachu płaskim

0
Artykuł omawia relacje termiczne na dachu płaskim ze szczególnym uwzględnieniem attyki jako istotnego czynnika wpływającego na nocną tempera...

Rodzaj hydroizolacji a wysychanie dachów. Przykłady

0
Jak sama nazwa wskazuje, hydroizolacje mają izolować dach przed wodą. Przeważnie są one nie tylko wodoszczelne, ale i stosunkowo paroszczeln...

Praktyczne uwarunkowania jakości robót dachowych

0
  Artykuł zawiera niestety niezbyt optymistyczne refleksje dotyczące polskiego rynku dachowego. Zostały one zebrane przez Polskie Stowarz...

Membrany dachowe - kluczowe zagadnienia dotyczące starzenia i trwałości

0
Jakość wyrobu, a zwłaszcza jakość warstwy funkcjonalnej ma kluczowe znaczenie na przykład w odniesieniu do funkcjonowania membran dachowych ...