Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Usuwanie niedoskonałości projektowych pokrycia dachowego poprzez poprawną realizację

0
W artykule opisano przypadek jednorodzinnego budynku mieszkalnego, którego realizacja odbywała się na podstawie indywidualnie opracowanej do...

Prace remontowe przyczyną potencjalnych utrudnień eksploatacyjnych. Błędy wykonawcze pokrycia dachu

0
W artykule przedstawiono opis prac remontowych dachu stromego z pokryciem z dachówki ceramicznej. Sposób wykonania tych prac może być przycz...

Kształt dachu przyczyną usterek wilgotnościowych

0
W tym artykule przedstawiono opis usterek cieplno-wilgotnościowych występujących w lokalach mieszkalnych znajdujących się w poziomie ostatni...

Błędy wykonawcze na dachach wielorodzinnych budynków mieszkalnych

0
  Przedmiotem niniejszego artykułu są liczne błędy wykonawcze w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz skutki tych błędów. Błędy te ...

Kryterium CCC. Ekspertyza techniczna dachu

0
  Zlecono mi wykonanie oceny i sporządzenie ekspertyzy technicznej dachu. Inwestor wybrał projekt i kierownika budowy, sam został inspekt...

Przecieki spowodowane sposobem eksploatacji oraz błędami projektowymi i wykonawczymi

0
  W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad podziemną halą garażową budynku mieszkalno–usługowego, który został zaprojektowany ora...

Błędy projektowe i wykonawcze przyczyną usterek dachu stromego

0
  W artykule przedstawiono opis usterek występujących w obszarze budynków Zespołu Szkół, które powstały w wyniku popełnionych błędów proj...

Błędy konstrukcji dachu stromego przyczynami uszkodzeń budynku mieszkalnego

0
  W artykule przedstawiono opis uszkodzeń występujących w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, skoncentrowanych w obszarze ścian obudowy k...

Błędy realizacji pokrycia dachu stromego

0
  W artykule przedstawiono opis usterek drewnianego dachu stromego, będących następstwem niewłaściwego wykonania pokrycia z dachówki ceme...

Błędy w realizacji dachu stromego w aspekcie eksploatacji, cz. 2

0
  Kontynuacje opisu uciążliwości eksploatacyjnych związanych z niewłaściwym wykonaniem pokrycia z dachówki ceramicznej oraz związanych z ...