Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Drewno konstrukcyjne cz. 2

0
Poprzedni artykuł wprowadził tematykę najważniejszych zagadnień związanych z drewnem budowlanym konstrukcyjnym. Omówiłem w nim aspekt wytrzy...

Drewno konstrukcyjne cz. 1

0
Niniejszy artykuł jest próbą ogólnego opisu zagadnień związanych z drewnem budowlanym konstrukcyjnym. Siłą rzeczy może być jedynie zapowiedz...

Teoria i niektóre praktyczne problemy w stosowaniu drewna w konstrukcjach dachowych

0
  Liczne walory użytkowe drewna, a w szczególności: względnie duża dostępność i niska cena, łatwość obróbki mechanicznej i łączenia oraz ...

Ażurowa konstrukcja zadaszenia Muzeum Cywilizacji Europejskiej i Śródziemnomorskiej

0
  Muzeum Cywilizacji Europejskiej i Śródziemnomorskiej autorstwa francuskiego architekta Rudy’ego Ricciottiego, powstało z okazji wyboru ...