Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rynek fotowoltaiki 2019

Ocena: 9
1837

Zmiany klimatyczne dotykają nas wszystkich. Dążenie do ekologicznych rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii spowoduje, że dekarze coraz częściej będą mieli do czynienia z instalacjami fotowoltaicznymi, co wymagało będzie zmian w technologii robót montażowych. Jak wygląda rynek fotowoltaiki ukazuje najnowszy raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, który powstał przy współudziale firm z rynku fotowoltaicznego.

Sektor fotowoltaiki (w skrócie PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE (skrót od Odnawialne Źródła Energii) w kraju i na świecie. Rynek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi potencjał rozwoju. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2018 roku wynosiła 500 MW, a obecnie przekracza 700 MW. 

Przyrost mocy w zakresie fotowoltaiki jest bardzo dynamiczny – w ubiegłym roku wynosił 90%, a w 2019 tempo wzrostu może przekroczyć 200%. W ramach projektów z Regionalnych Programów Operacyjnych powstało 280 MW instalacji fotowoltaicznych. Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE dla instalacji PV, w ramach których wygrały łącznie 990 projekty o łącznej mocy 0,9 GW. Efektem systemu aukcyjnego może być blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne, z czego ponad 2 mld w tegorocznej planowanej aukcji. 

W 2018 roku Polska zaczęła się w końcu wyróżniać się na tle pozostałych krajów UE i z rocznym przyrostem 235 MW – znalazła się już na 9 miejscu. W tym roku może przybyć nawet 1 GW nowych instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych na koniec 2019 roku mogłaby wynieść 1,5 GW. W efekcie, już za rok Polska może znaleźć się na 4 miejscu pod względem rocznych przyrostów mocy fotowoltaicznych w UE. 

Pod wpływem regulacji UE, wzrostu cen energii i zmian w polityce energetycznej, rynkowe warunki realizacji inwestycji w sektorze PV ulegną dalszej poprawie. Najbliższe lata 2019–2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce. 

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej 
 

Źródło: Dachy, nr (235) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: