Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Relacja ze szkolenia DAFA - Gwarancje, negocjacje

Ocena: 5
2249

Branża budowlana mierzy się z problemem braku dostępności materiałów. Jeśli już wykonawcy uda się zdobyć oczekiwany produkt, często nie jest on świadom dwóch kwestii: konieczności oficjalnego wystąpienia o gwarancję oraz szczegółowego zapoznania się z jej zakresem. W teorii wszystko wydaje się być jasne, jednak w praktyce temat ten potrafi zaskoczyć. Z tego powodu Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie, podczas którego członkowie DAFA mieli okazję zgłębić wątek nie tylko gwarancji, ale również negocjacji jej warunków, aby ustrzec się przed ryzykowną decyzją.

 

 

Warsztaty odbyły się 07 października w Krakowie, skupiając ponad 40 osobowe grono członków DAFA i jak zawsze temat przewodni wykładu był jedynie wstępem do kolejnych dyskusji i rozmów.

Szkolenie pt.: „Gwarancje na materiały, negocjacje. Executive summary” przeprowadziło dwóch wybitnych specjalistów reprezentujących, współpracującą ze Stowarzyszeniem warszawską kancelarię GESSEL: mec. Maciej Boryczko – radca prawny oraz mec. Piotr Tracz- adwokat.

Spotkanie rozpoczął temat negocjacji. Szczególną uwagę prelegenci położyli na spełnienie wszystkich postanowień, które są przedmiotem negocjacji, a także na tajemnicy negocjacji – nieujawniania i nieprzekazywania informacji dotyczących negocjacji innym osobom. Mowa była również o niezwłocznym przekazaniu informacji drugiej stronie w przypadku niemożności porozumienia się podczas procesu negocjacyjnego.

Kolejnym punktem programu szkolenia był temat gwarancji, który wywołał szczególne zainteresowanie wśród słuchaczy i burzliwą dyskusję. Prelegenci szczegółowo omówili główne cechy gwarancji, jej okres, tego co obejmuje i prawo odstąpienia od umowy. Dużo czasu poświęcono Ogólnym Warunkom Umowy, oświadczeniu gwarancyjnemu oraz karze umownej. Zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy karą za zwłokę a za opóźnienie, a także pomiędzy szkodą rzeczywistą i utraconą korzyścią. Rozróżniono także kwestię odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy. Wspomniano o gwarancji bankowej, umowie dowodowej oraz klauzuli arbitrażowej. Ponadto sporo uwagi poświęcono obecnej sytuacji na świecie i sile wyższej, wskazując szczególnie na czas, kiedy umowa została podpisana.

Następną poruszoną kwestią była różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią. Zwrócono szczególną uwagę na to kto ich udziela, okres oraz zakres jaki obejmują, a także na prawo odstąpienia od umowy.

Szkolenie zakończono przykładami z życia prawniczego, które świetnie pokazały omawiane zagadnienia i rozwiały ewentualne wątpliwości. Temat szkolenia wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników, którzy kierowali wiele pytań do kompetentnych prowadzących, rozpoczynając kolejne wątki w dyskusji.

Wieczorna część integracyjna dała przestrzeń na rozmowy w kuluarach, dalszą wymianę doświadczeń oraz bliższe poznanie się uczestników, którym czas umilił występ rewelacyjnej saksofonistki.

 

Źródło: DAFA

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: