Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Podstawy ciesielstwa. Graficzne odwiązanie konstrukcji

Ocena: 0
3591
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę w zawodzie cieśli

Najnowsza publikacja z serii „Podstawy ciesielstwa”
Fot. Dietrich’s


W odpowiedzi na zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę w zawodzie cieśli wydawnictwo Dietrich’s Polska przygotowało serię publikacji pod przewodnim tytułem Podstawy ciesielstwa. Poszczególne pozycje serii omawiały będą wybrane zagadnienia rzemiosła ciesielskiego.

Jako pierwsza z serii została wydana publikacja „Graficzne odwiązanie konstrukcji”. Książka kierowana jest przede wszystkim do czytelnika, który stawia pierwsze kroki w zawodzie cieśli, czyli uczniów szkół zawodowych oraz nowych pracowników firm ciesielskich. Układ i aranżacja rozdziałów została dopasowana specjalnie do potrzeb i możliwości takiego odbiorcy, który nie posiada żadnych doświadczeń z konstrukcjami ciesielskimi. Książka może się okazać również przydatna dla doświadczonych rzemieślników, chcących ugruntować swoją wiedzę.

Pierwsza część zawiera szczegółowe i precyzyjne definicje oraz opisy terminów stosowanych w ciesielstwie. Wzbogacone o duże kolorowe rysunki i grafiki opisy umożliwią łatwiejsze zrozumienie i przyswojenie opisywanych zagadnień.

W drugiej części został zamieszczony opis oraz dokumentacja techniczna modelu dachu, opracowana specjalnie na potrzeby publikacji. Dokumentacja zawiera rzuty połaci i więźby. Dla każdej z połaci został opracowany jej profil. Dla lepszego przedstawienia modelu wykonano jego wizualizację. Informację techniczną o modelu zamyka zestawienie materiałów.

Na podstawie modelu dachu została przedstawiona procedura wykreślnej metody odwiązania elementów więźby czyli wyznaczenia elementów składowych konstrukcji na podstawie dokumentacji projektowej: rzutów, widoków i przekrojów. W wyniku odwiązania otrzymujemy rysunki warsztatowe elementów zawierające wszystkie niezbędne informacje do ich wykonania.

Książka zawiera przykłady różnorodnych elementów więźby dachowej: od prostych, jak krokiew zwykła, po bardzo skomplikowane, na przykład krokiew koszową asymetryczną. Każde z zadań poprzedzone jest krótkim opisem elementu oraz niezbędnymi informacjami potrzebnymi do wykonania zadania.

Książka jest swego rodzaju przewodnikiem do ćwiczeń i wymaga od czytelnika aktywnego podejścia. Czytając opisy i analizując rysunki do poszczególnych zadań należy równolegle samodzielnie wykonywać podzielone na etapy zadania. Samodzielne wykonanie jednego etapu będzie działało motywująco do dalszych prac. Takie podejście umożliwi zdobycie nowych cennych umiejętności zawodowych.

Źródło: Dachy, nr 12 (132) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: