Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Konferencja DAFA na BUDMIE 2011

Ocena: 0
2931
Ponad 180 osób uczestniczyło w konferencji „Lekkie ściany i dachy – projektowanie i wykonanie”

Dr inż. prof. CHEM Paris Leopold Sokół podczas swojego wykładu
Fot. DAFA


Ponad 180 osób uczestniczyło w konferencji „Lekkie ściany i dachy – projektowanie i wykonanie”, które Stowarzyszenie DAFA zorganizowało 12 stycznia 2010 r. w Poznaniu podczas trwających Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2011. Tak wysoka frekwencja jednoznacznie dowiodła, że projektanci i wykonawcy obiektów budowlanych (w tym wykonujący dachy płaskie i fasady) odczuwają potrzebę stałego doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności. Ale nie tylko oni. Na konferencji obecni byli również uczestnicy reprezentujący inne grupy społeczności budowlanych: architekci, konstruktorzy, inżynierowie budowlani o różnych specjalizacjach, generalni wykonawcy i przedstawiciele firm podwykonawczych, inwestorzy, ich zarządcy, deweloperzy, a także reprezentujący świat nauki zainteresowani wykładowcy i studenci wyższych uczelni technicznych z kierunków budowlanych.

Pięciogodzinna konferencja została przez jej uczestników przyjęta z uznaniem. Dla organizatorów była to znacząca satysfakcja z kilku miesięcy działań i dokładania wielu starań dla jak najlepszego dopięcia wszelkich spraw organizacyjnych i niezbędnych ustaleń merytorycznych. Tematykę w całości opracowali i zreferowali uznani eksperci wywodzący się z firm zrzeszonych w DAFA. Program zawierał 10 referatów wypełniających dwie sesje: „Projektowanie lekkich ścian i dachów” oraz „Dachy płaskie”. Moderatorem spotkania był Paweł Fiszer – ekspert Stowarzyszenia, autor opracowań i publikacji DAFA.

Harmonogram konferencji zainaugurowała prezentacja Stowarzyszenia DAFA przygotowana i wygłoszona przez Katarzynę Krawiecką, koordynującą jego działalność. Autorka w dużym skrócie przedstawiła program i cele działania Stowarzyszenia.

Ciąg dalszy wypełniły zaplanowane referaty, w kolejności:
  • Zasady obliczania blach według norm: PN-EN 1993-1-3 oraz PN-EN 1993-1-5 – prelegent: Leopold Sokół z firmy Sokol Consultants. Prelegent wyjaśnił szereg kompleksowych definicji i wzorów ujętych w normach, których znajomość jest niezbędna dla uzyskiwania ekonomicznych rozwiązań z zachowaniem wymaganego stopnia bezpieczeństwa konstrukcji, przedstawił zasady obliczeń wspomaganych badaniami i na zakończenie podał przykład obliczenia blachy ze wspornikiem.
  • Dachy z metalu jako piąta elewacja – prelegent: Paweł Żwirek z firmy ME Polska Sp. z o.o. Przedstawił podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji pokryć dachowych, w tym pokryć z blach oraz wybrane zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania pokryć metalowych.
  • Zmiany w przepisach przeciwpożarowych dla budynków przemysłowych – prelegent: Krzysztof Bagiński, ekspert firmy Mercor. Autor wyjaśnił istotę nowej budowy przepisów oraz porównywał zmiany proponowane przez odpowiednie instytucje do obowiązujących przepisów.
  • Jak ożywić elewację z metalu? – prelegent: arch. Jakub Fiszer. Zaprezentował konkretne przypadki korzystania z różnych form architektonicznych z zastosowaniem akcentów kolorystycznych, gry światłocienia, indywidualnych uwarunkowań budowli, perforacji materiałowych oraz wkomponowywanej zieleni.
  • Wytyczne DAFA do projektowania i wykonania dachów płaskich – temat odnoszący się do publikacji DAFA w DACHACH PŁASKICH 1/2010 traktującej o dachach płaskich z izolacją przeciwwodną. Jej wybrane tezy przedstawił prelegent Maciej Borodzicz z firmy Sika.
  • Technika mocowań w ujęciu normy wiatrowej – prelegent: Marian Bober z firmy Koelner; W oparciu o normę PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływanie na konstrukcje - cz. 1–4. Oddziaływanie wiatru” omówił on zagadnienie oddziaływania wiatru na obiekty budowlane i ich elementy oraz sposoby postępowania dla rekompensowania jego wpływu na budowlę przy zastosowaniu odpowiednich systemów mocowania.
  • Projekt odśnieżania dachu podstawą do «Instrukcji odśnieżania dachu» – prelegent: Michał Wilk, firma Balkar Technology. Przedstawił on złożoność problemu odśnieżania dachów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
  • Problemy dot. techniki mocowań i uszczelnień oraz sposoby ich rozwiązywania w opracowaniach DAFA – prelegent: Mariusz Pawlak z firmy SFS intec. Autor omówił serię publikacji DAFA i przedstawił dwie nowe pozycje wydawnicze Stowarzyszenia z zakresu fizyki budowli, które stanowią przykład twórczego rozwinięcia i aktualizacji opracowań wydanych przez Instytut IFBS na rynku niemieckim.
  • Zastosowanie płynnych folii tworzywowych do uszczelniania trudnych fragmentów dachów płaskich – Marian Kies z firmy Enke Werk scharakteryzował płynne folie hydroizolacyjne i ukazał je w zastosowaniach praktycznych, po czym omówił wymagania stawiane płynnym foliom hydroizolacyjnym w oparciu o wytyczne „Deutsches Dachdeckerhandwerk” dotyczące uszczelnień dachów płaskich, a także zaprezentował płynne folie hydroizolacyjne w oparciu o wybrane realizacje budowli.
W trakcie panelu dyskusyjnego kończącego konferencję zadawano ekspertom DAFA wiele pytań, co dobrze świadczyło o dociekliwości słuchaczy i ich zaangażowaniu w śledzenie treści referatów. Podsumowując przedsięwzięcie można stwierdzić, że jego organizatorzy odnieśli spory sukces medialny i edukacyjny.

Źródło: Dachy, nr 2 (134) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: