Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Jak naprawić nieszczelności dachu zabytkowego budynku?

Ocena: 5
4324

Zabytkowe budynki zasługują na szczególną ochronę ze względu na swoją wartość kulturową i historyczną. Bardzo często z powodu stosowania przy ich konstrukcji przestarzałych materiałów są znacznie bardziej narażone na złe warunki atmosferyczne i pożary niż budynki współczesne. Mając to na uwadze, wykonawcy starają się zabezpieczyć cenne obiekty przy jednoczesnym zachowaniu ich wyjątkowego charakteru.

 

 

Restrykcje związane z zabytkowymi budynkami

Renowacja takiego budynku wiąże się z wieloma wyzwaniami. Rozpoczęcie prac wymaga szeregu zgód i pozwoleń kolejnych instytucji oraz stałego nadzoru lokalnego, a często nawet wojewódzkiego konserwatora zabytków. Szczególnie restrykcyjnie podchodzi się do kwestii zachowania oryginalnego wyglądu bryły i jej dachu, a także doświadczenia ekipy wykonującej renowację czy rodzaju i jakości materiałów, które zastąpią zniszczone elementy.

Wyzwanie właścicieli obiektu zabytkowego - Pałacu Mierzęcin

Polska firma NOVOL od 1998 r. jest właścicielem neogotyckiego Pałacu Mierzęcin wraz z przyległymi zabudowaniami. Obiekt ten ma za sobą długą historię: został wzniesiony jako rodzinna posiadłość w latach 1861–1863, w późniejszym okresie stanowił siedzibę domu dziecka, by wreszcie przed kilkunastoma laty – po długim czasie zaniedbania – powrócić do dawnej świetności jako luksusowy hotel. Nowi właściciele po pewnym czasie zauważyli coraz liczniejsze nieszczelności rynien przy attyce oraz wokół dachu. Chcąc pozostawić oryginalne materiały i wygląd tych elementów, inwestor zdecydował się na zastosowanie uszczelnień z płynnych tworzyw sztucznych, które pozwalają na uszczelnienie trudno dostępnych powierzchni oraz tych o nietypowych kształtach.

Problemy wynikające z nietrwałych systemów uszczelniania

Mimo niedawnej renowacji pałacu rynna przy attyce oraz wokół dachu zaczęła ponownie wykazywać liczne nieszczelności. Poprzednie uszczelnienie za pomocą pasm bitumicznych SBS okazało się nietrwałe, w związku z czym konieczne było przeprowadzenie ponownych prac renowacyjnych. Szczególną trudnością okazała się rynna, która przy dachu mierzy jedynie 25 cm szerokości, jest więc dość wąska, a tym samym trudno dostępna. Typowe metody uszczelniania wymagają usunięcia z powierzchni dachu blachy tytanowo-cynkowej, jedynie w ten sposób można dostać się do rynien i przeprowadzić prace uszczelniające. Ze względów ekonomicznych inwestor zdecydował się na uszczelnienie za pomocą płynnego tworzywa sztucznego: Triflex ProDetail.

Przewaga systemów uszczelniających z płynnych tworzyw sztucznych.

Triflex ProDetail jest to dwuskładnikowa żywica uszczelniająca na bazie PMMA. Stanowi ona trwały materiał uszczelniający, przeznaczony specjalnie do zabezpieczania złożonych detali. Charakteryzuje się ponad 25 letnią trwałością, wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na wpływ czynników atmosferycznych. Obróbka jest nieskomplikowana i szybka, bez konieczności ogrzewania lub stosowania otwartego płomienia. Dzięki zastosowaniu Triflex ProDetail inwestor nie musiał usuwać wcześniej zamieszczonych materiałów bitumicznych, uzyskał skuteczną ochronę przed wnikaniem wilgoci oraz szybkie i sprawne przeprowadzenie renowacji, niezależne od panujących czynników atmosferycznych.

 

Źródło: Triflex

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: