Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Certyfikat ETA w dekarstwie. Zakup membran dachowych

Ocena: 5
2380

Oznaczenie o wydanej Europejskiej Ocenie Technicznej (ETA) to jedno z ważniejszych, jakie powinna posiadać jakościowa, nowoczesna membrana. Potwierdza ono spełnienie wymagań Unii Europejskiej oraz przestrzeganie założonych standardów wytwarzania, przechowywania oraz dystrybucji materiałów budowlanych. To znak dobrej jakości i gwarancja bezpieczeństwa w użyciu innowacyjnego produktu. Dlaczego jest ona aż tak istotna w dekarstwie i jakie mogą być skutki użycia membrany, która nie przeszła takiej weryfikacji?

 

 

Europejska Ocena Techniczna jest metodą potwierdzania zgodności innowacyjnego, wchodzącego na rynek produktu ze standardami Unii Europejskiej w przypadku materiałów używanych do konstrukcji. ETA otwiera granice handlowe na europejskim rynku producentom nowoczesnych rozwiązań takich jak membrany dachowe. Jednocześnie poświadcza o tym, że nowoopracowany wyrób jest niezawodny i jakościowy. Pomaga to w odniesieniu większego sukcesu innowacyjnym twórcom oraz wzmacnia globalną konkurencyjność Europy w sektorze budowlanym. Jednak dla samych dekarzy, użycie membrany z oznaczeniem ETA, to  przede wszystkim gwarancja znacznie bezpieczniejszej pracy. Dla inwestorów natomiast pewność, że użyty materiał będzie w pełni wydajny i trwały, dokładnie w taki sposób, jak zapowiada producent.

ETA w dekarstwie- gwarancja bezpieczeństwa i funkcjonalności

ETA jest gwarancją maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności nowoopracowanych rozwiązań. To szczególnie istotne w branży dekarskiej, bo praca na wysokości wiąże się z ryzykiem niebezpiecznego, a nawet śmiertelnego upadku. Niesprawdzone materiały mogą mieć niską jakość i nie spełniać w pełni swojej roli. Nagłe rozerwania czy niska odporność na czynniki atmosferyczne to tylko kilka z wielu zagrożeń, które mogą utrudniać wykonywanie pracy. Wykorzystanie produktu z certyfikatem ETA  zgodnie ze wskazaniami producenta, gwarantuje pełną ochronę podczas robót budowlanych i minimalizuje ryzyko wypadku.

Przejście takiej weryfikacji świadczy o tym, że membrana rzeczywiście spełni swoje funkcje i będzie chronić dach przez określony czas. Dla budujących to gwarancja, że wytrzyma ona okres deklarowany przez firmę i - zgodnie z zapewnieniami - zabezpieczy konstrukcję m.in. przed silnym deszczem, wiatrem czy skrajnymi temperaturami. Dzięki temu można w pełni zaufać dostawcy, że materiał jest wytrzymały i funkcjonalny.

Certyfikat ETA to jeden z najważniejszych w branży budowlanej. Pozytywne przejście weryfikacji, oprócz zapewnienia o bezpieczeństwie pracy z produktem i jego niezawodności, daje także gwarancję, że każda zakupiona membrana spełni swoją funkcję. Oznaczenie jest jednocześnie potwierdzeniem, że jakikolwiek wyrób jest tak samo testowany, dlatego można w pełni polegać na jego wydajności – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.

Założenia Europejskiej Oceny Technicznej

Europejską Ocenę Techniczną stosuje się, gdy dla danego wyrobu nie można użyć wcale lub w całości zharmonizowanej normy (hEN- Harmonised Standards), m.in. z powodu potrzeby szybkiego wprowadzenia nowoopracowanych i rewolucyjnych wyrobów na rynek. Ma to duże znaczenie w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu i cyfrowej dekady Europy. Zrównoważone i innowacyjne produkty zwykle nie są przynajmniej w pełni objęte istniejącymi normami zharmonizowanymi. ETA ma pomóc we wdrożeniu ich w bezpieczny i terminowy sposób na europejski rynek. Ocenę może przeprowadzić jedna z powołanych przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej (EOTA- European Organisation for Technical Assessment) Jednostek Oceny Technicznej (TAB- Technical Assessment Bodies). W Polsce są to m.in. Instytut Techniki Budowlanej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i Instytut Badawczy Dróg i Mostów.  Cała procedura trwa średnio 5 miesięcy. 

ETA stała się również rozpoznawalną marką, która przynosi sukces w sprzedaży. Według badań Centre for Industrial Studies, wśród ankietowanych producentów wyrobów budowlanych, odpowiednich stowarzyszeń biznesowych i Jednostek Oceny Technicznej, 87 proc. przyznało, że uważa ETA za znaną markę, którą można wykorzystać w działaniach marketingowych. Certyfikat przynosi też pozytywne skutki ekonomiczne. 69 proc. ankietowanych  uznało, że posiadanie go ma dobry wpływ na reputację firmy, co w niektórych przypadkach było kluczowe dla utrzymania się na rynku lub zwiększenia udziału w nim i podniesieniu poziomu sprzedaży.  

ETA buduje zaufanie klientów do nowych produktów i metod oceny. Przyznanie certyfikatu wymaga transparentności, dzięki której specyfikatorzy, projektanci i wykonawcy mogą opierać swój wybór produktów na wiarygodnych danych dotyczących wydajności produktów, porównywalnych w całej Europie i zgodnych z dominującymi europejskimi normami projektowymi i wykonawczymi. Z tego powodu zawsze dbamy o to, aby wszystkie membrany Dorken posiadały certyfikat ETA  – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.

Podczas dokonywania wyboru materiałów do budowy dachu, ETA jest jednym z ważniejszych certyfikatów, na które powinno zwrócić się uwagę. To właśnie to oznaczenie pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa pracy na dachu oraz realnie poświadczy o niezawodności produktu i jego jakości.

 

Źródło: Dorken Delta

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: