Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Dylatacje w wodoszczelnych konstrukcjach betonowych dachów

Ocena: 5
5924

Dylatacje stanowią obowiązkowy i jednocześnie newralgiczny element konstrukcji każdego budynku i budowli, których zastosowanie powinno być przewidziane już na etapie projektu, szczególnie w przypadku dużych obiektów użyteczności publicznej. Prawidłowa dylatacja pozwala na właściwe przenoszenie obciążenia, odkształcenia i przemieszczania konstrukcji budynku. Wykonanie jej w sposób niepoprawny może doprowadzić do stanu awaryjnego na skutek przemieszczeń konstrukcji, przykładowo do przecieków wody. 

 

 

Wodoszczelne konstrukcje betonowe są jednym z częściej wykorzystywanych zastosowań budowlanych: w parkingach podziemnych, dachach, czy elementach konstrukcyjnych, mających kontakt z ziemią bądź przylegającą zielenią. Mimo że jest to sprawdzona metoda konstrukcyjna, mogą pojawiać się szkody wynikające z jej słabych punktów, do których należą dylatacje robocze i ruchome.

 

Najczęściej występującą, główną przyczyną awaryjnego stanu przerw dylatacyjnych jest niewłaściwe planowanie i dobór materiałów uszczelniających. Przy projektowaniu i wykonaniu uszczelnień dylatacji, kluczowym elementem jest dobra i zrozumiała komunikacja pomiędzy projektantem a producentem systemu uszczelnienia dylatacji. Producent musi posiadać dokładne informacje dotyczące projektu: cel jego użytkowania, obciążenie spowodowane masą urządzeń, czy zakładane natężenie ruchu. 

 

Do jednych ze skuteczniejszych metod uszczelniania dylatacji należą systemy uszczelniające zbrojone włókniną np. JWS marki Triflex dedykowany do dylatacji betonowych. Jego zastosowanie sprawdza się w szczególności przy budowie nowych obiektów, ale również podczas renowacji hydroizolacji budynków z betonu wodoodpornego. 

 

JWS marki Triflex to system składający się z wysokiej jakości żywic PMMA odpornych na hydrolizę, przerastanie korzeni i kłączy. Według FLL (niemieckiego Stowarzyszenia Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) system może być stosowany w obszarach pozostających w kontakcie z ziemią. 

 

System ten stanowi zarówno uszczelnienie, jak i warstwę ochronną. Dzięki niewielkiej wysokości rzędu kilku milimetrów nie ma potrzeby tworzenia dla bryły budynku szczególnych konstrukcji. Materiał ten przywiera do elementów niczym druga skóra. Przetestowany pod względem wytrzymałości na obciążenia mechaniczne i chemiczne, a także odporności na hydrolizę i działanie alkaliów. Dzięki cało-powierzchniowemu związaniu z podłożem stanowi on zabezpieczenie przed podmakaniem uszczelnienia.

 

Triflex JWS stanowi system uszczelnień dylatacji z betonu wodoszczelnego, który składa się z kilku komponentów, dopasowanych na podstawie badań laboratoryjnych i testów użytkowych, tworząc trwałe połączenie i gwarantując certyfikowane bezpieczeństwo.

 

Źródło: Triflex


PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: