Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Dobór membran do pokrycia dachowego

Ocena: 5
1993

Membrana to ważny element całej konstrukcji szczelnego pokrycia dachowego, ale jej dobór tylko na pierwszy rzut oka jest prosty. Firma Dorken oferuje całą gamę membran, które zapewnią szczelność, jeśli będą odpowiednio dopasowane do specyfiki dachu. Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego produktu?

 

 

Szczelny dach będzie cieszyć nie tylko inwestora, ale i wykonawcę i da im obu pewność, że nie trzeba będzie ciągle dachu remontować i ratować przed przeciekami. Membrana jest elementem całego dachu, który odpowiada za szczelność i dlatego odpowiedni dobór membran jest taki istotny.

Czynniki wyboru

Firma Dorken od wielu już lat współpracuje z branżą dekarską i swoje profesjonalne membrany marki Delta sprzedaje na całym świecie. Jednak nie w każdym kraju obowiązują jednakowe przepisy i uwarunkowania. I tak na przykład, mimo dużego podobieństwa rynku polskiego i niemieckiego, w obu krajach występują różnice w dobieraniu i stosowaniu konkretnych produktów, w tym również w zakresie membran dachowych. Na rynku niemieckim sytuacja przedstawia się tak, jak to ujmuje dołączona do publikacji tabela, która powstała po to, aby w obrazowy sposób ułatwić podjęcie odpowiedniej decyzji. Z tabeli wynika, że dobór membrany uzależniony jest od następujących czynników: l nachylenie dachu l występowanie poddasza użytkowego l warunki klimatyczne l właściwości konstrukcyjne l obowiązujące lokalne przepisy. Tabela opiera się na wytycznych Stowarzyszenia Dekarzy Niemieckich (ZVDH) i klasyfikuje dachy pod kątem wodoodporności. Występuje sześć klas wodoodporności, przy czym klasa 1 odpowiada najwyższym wymaganiom pod kątem szczelności i stosowana jest w obszarach o długotrwałym zaleganiu śniegu (np. na terenach wysokogórskich).

Jak korzystać z tabeli

Kolumna pionowa tabeli określa kąty nachylenia dachu odpowiadające charakterystycznym pokryciom dachowym z uwzględnieniem pochylenia poniżej normatywnego. Dla przykładu zapis ≥ NND -12? oznacza normatywne nachylenie dachu (NND) pomniejszone o 12?. Po ustaleniu nachylenia dachu przechodzimy do górnego wiersza poziomego określającego ilość współistniejących dodatkowych wymagań związanych z funkcjonowaniem dachu. Wymagania zostały opisane pod tabelą, a są to np. poddasze użytkowe czy warunki klimatyczne. Na podstawie ilości dodatkowych wymagań (skala pozioma) i pochylenia dachu (skala pionowa) określamy właściwą klasę dachu. Następnie z tabeli poniżej należy dobrać odpowiednią membranę dachową Dorken Delta, która zagwarantuje poprawne funkcjonowanie dachu. Dzięki przedstawionej tabeli i szerokiemu wachlarzowi produktów mamy możliwość profesjonalnego wyboru membrany dla różnych zastosowań.

Specyfika krajowa

Gdyby nie obecnie obowiązujące przepisy w naszym kraju, można by przenieść tę wiedzę i doświadczenie z rynku niemieckiego do nas i nie było by problemu. Jednak obecnie w Polsce budynek oraz jego dach powinny być wykonane wg konkretnych przepisów. Mowa tutaj o załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). W załączniku tym znajdują się szczegółowe uregulowania dotyczące kwestii związanych ze szczelnością powietrzną budynków. Przytaczamy istotny fragment tych przepisów: 2.3.1.

 

 

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Aby spełnić te wymagania, należy w każdym elemencie domu dążyć do uzyskania pełnej szczelności przegród zewnętrznych, wewnętrznych i dachu. Na tej podstawie można stwierdzić, że zasadnicza różnica pomiędzy naszym krajem a naszymi sąsiadami w zakresie doboru membran polega na tym, że u nas nie ma znaczenia, jaki kąt nachylenia ma dana połać dachowa, za to istotne jest, aby każdy dach, na którym jest membrana dachowa, był sklejony. Pozostaje pytanie, czy to jest właściwe podejście do kwestii szczelności dachu.

Mariusz Długosz
dyrektor regionalny
Dorken Delta Folie

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: