Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Prawo

0
  W trakcie wykonywania robót budowlanych przedmiot umowy może zostać wykonany w sposób wadliwy. Błędy projektowe czy usterki takie jak n...
0
  Na świecie coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw nabiera strategia compliance, czyli strategia wykrywania i minimalizowania...
0
  Każdy przedsiębiorca ponosi ryzyko gospodarcze związane z brakiem terminowego regulowania płatności przez kontrahentów. Jak się przygot...
0
  Zawarcie umowy – w szczególności ustnej - bez odpowiedniego zabezpieczenia wiąże się z bardzo istotnymi i negatywnymi konsekwencjami. N...
0
  Każdy wykonawca, który uczestniczy w przetargach na tytan-cynk jest w stanie wymienić tysiące powodów, dla których ten przetarg przegra...
0
  Zawarcie umowy – w szczególności ustnej – bez odpowiedniego zabezpieczenia wiąże się z bardzo istotnymi i negatywnymi konsekwencjami. N...
0
  Zawarcie umowy o roboty budowlane, nawet w przypadku niewielkich przedsięwzięć, zawsze pociąga za sobą daleko idące ryzyko finansowe, l...
0
  Przepis wprowadzający solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę funkcjonuje w...
0
  Opóźnienia w zapłacie są dużym problemem, z którym muszą borykać się wykonawcy robót budowlanych, w sytuacjach kiedy inwestorzy zwlekaj...
0
Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z zawieraniem umów. Działalność gospodarcza w branży budowlanej nie jest w tej ...