Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Materiały i produkty

0
Nexler to nowa marka pap, których produkcja rozpoczęła się w Zakładzie Materiałów Hydroizolacyjnych w Jaśle, należącym do Lotos Asfalt. ...
0
Coraz częściej słyszy się o włamaniach do mieszkań i domów.
0
Często zgłaszanym problemem przez inwestorów i wykonawców jest przeciekanie folii wstępnego krycia w obrębie krokwi.
0
Wszystko, czego potrzebuje dekarz do wykonania dachu – tak najkrócej można opisać liczącą kilkaset pozycji ofertę mdm S.A. Istniejąca już od...
0
Każdy, kto ma do czynienia z naprawami dachów, oprócz błędów popełnionych przez poprzednika w koszach czy obróbkach komina zapewne spotkał s...
0
Wentylacja pożarowa to jeden z najważniejszych systemów przeciwpożarowych warunkujących bezpieczeństwo w budynku. Co do zasady jego działani...
0
Przy wyborze okien dachowych ważnym kryterium jest ich energooszczędność. Pod uwagę bierze się zwykle jedynie parametr przenikania ciepła dl...
0
Mieszkańcy strefy tropikalnej zazwyczaj noszą białe ubrania, co pomaga im lepiej funkcjonować w wysokiej temperaturze. Intuicja podpowiada i...
0
Istotnym warunkiem wykonania prawidłowej izolacji dachu jest jej właściwe zabezpieczenie przed wilgocią. Dach powinien być odpowiednio chron...
0
Wiele lat temu podczas remontu dachu kaplicy parafii ewangelicko-augsburskiej pw. św. Mateusza w Łodzi wymieniono nadwerężoną więźbę drewnia...