Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego

Ocena: 5
21299

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozstrzygnęło konkurs na najlepszy projekt proklimatycznego domu jednorodzinnego. W ramach konkursu studenci i dyplomanci kierunków związanych z architekturą i budownictwem nadsyłali koncepcje architektoniczne ekologicznych budynków mieszkalnych.

 

 

Rys. 1 Projekt graficzny, Zlata Hrabtsevich

Celem konkursu było poszerzanie wiedzy studentów i dyplomantów na temat ekobudownictwa oraz materiałów budowlanych o niskim śladzie węglowym. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu domu, który będzie wyróżniał się wysoką jakością architektoniczną i będzie przyjazny dla klimatu. Uczestnicy konkursu w swoich projektach uwzględniali również zagospodarowanie działki, które pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność.

Nagrodzeni uczestnicy wezmą udział w zagranicznym wyjeździe studyjnym, podczas którego zapoznają się m.in. z najnowszymi trendami w budownictwie ekologicznym. Dodatkowo dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe.

W konkursie jury najwyżej oceniło projekt Zlaty Hrabtsevich zatytułowany „Modest House”. Projekt został doceniony za połączenie wysokiej jakości architektonicznej z najpełniejszą odpowiedzią na wymagania postawione w regulaminie dotyczące wpływu budynku na środowisko. Nowoczesna konstrukcja drewniana „Modest House” redukuje ślad węglowy w cyklu życia budynku, a ponadstandardowa efektywność energetyczna osiągnięta została dzięki bardzo dobrym parametrom izolacyjności przegród zewnętrznych i rozwiązaniom detali budowlanych redukującym mostki termiczne. Projekt pokazuje, że zdrowe i wygodne miejsce do mieszkania oraz pozytywny wpływ na środowisko można ze sobą połączyć.

 

Na drugim miejscu uplasował się projekt Julii Lipińskiej, nagrodzony za propozycję rewitalizacji terenu po dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych i zastosowanie zasad projektowania cyrkularnego. Zaproponowane w projekcie materiały, takie jak kompozyty wapienno-konopne, konstrukcja drewniana, tynki gliniane i cegła rozbiórkowa mają biologiczny obieg cyrkularny i ujemny ślad węglowy. W swojej koncepcji proklimatycznego domu jednorodzinnego laureatka przewidziała także możliwość adaptacji pomieszczeń dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Rys. 2 Projekt graficzny, Julia Lipińska

Trzecie miejsce zajął projekt Weroniki Roemer, w którym laureatka przedstawiła koncepcję domu jednorodzinnego w technologii strawbale. Projekt doceniono przede wszystkim za wybór technologii, która bazuje na tradycyjnych i lokalnych materiałach. Efektywność energetyczna oraz redukcja śladu węglowego została osiągnięta dzięki zastosowaniu zwartej bryły, właściwej orientacji wobec stron świata oraz drewnianej konstrukcji, kostek słomy, tynków glinianych i drewna, czyli materiałów o biologicznym obiegu cyrkularnym. Na szczególną uwagę zasługuje także rozszerzenie propozycji konkursowej o możliwość budowy osiedla w systemie strawbale, a zwłaszcza za zaproponowanie przestrzeni wspólnych wspomagających bioróżnorodność.

 

 

Rys. 3 Projekt graficzny, Weronika Roemer

Wśród prac nagrodzonych zagranicznym wyjazdem studyjnym, znalazły się projekty:

  • Zuzanny Myszker, studentki IV roku Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
  • Barbary Hanny Kamieniarz, studentki I roku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,
  • Barbary Jamróz, studentki III roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
  • Karoliny Srebro, studentki III roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
  • Julii Kwapisiewicz, studentki I roku Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej,
  • Dominiki Cieplak i Kamila Federygi, studentów I roku II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
  • Natalii Kajki, studentki I roku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,
  • Magdaleny Borkowskiej, studentki II roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

 

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: