Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Jak wybrać dobrej jakości łupek?

Ocena: 4.98056
4117

Łupki naturalne dobrej jakości są nie do przecenienia w każdym projekcie.

Jednakże na rynku dostępne są produkty różniące się składem i jakością, a przez to dające bardzo różne wyniki.

 

 

Warunki konieczne, jakie muszą być spełnione przez wysokojakościowe łupki:

1. OPINIA O KAMIENIOŁOMIE

Charakterystyka łupków zależy od miejsca ich wydobycia. W związku z tym, ważne jest zarówno sprawdzenie opinii o kamieniołomie jak i o firmie wytwarzającej produkt.

Hiszpańska firma Cupa Pizarras produkuje łupki od 1892 roku. Jest największym producentem łupków naturalnych na świecie. Łupki produkowane w Europie najczęściej pochodzą z Hiszpanii, Francji i Niemiec.  Łupek naturalny powinien mieć prestiż i reputację potwierdzaną przez pracowników branży.

 

 

2. ŁUPEK TEKTONICZNY

Nie wszystkie łupki są takie same, nie gwarantują też otrzymania takich samych wyników. Łupki produkowane w Hiszpanii w porównaniu z innymi wytwarzanymi w innych miejscach na świecie mają pochodzenie tektoniczne i doceniane są za ich wydajność.

Wszystkie łupki firmy Cupa Pizarras są wydobywane w kamieniołomach w Galicji, w Kastylii i León, gdzie znajdują się największe rezerwy łupków naturalnych pochodzenia tektonicznego na świecie.

 

 

3. BADANIA I OSTATNIE CERTYFIKATY

Od producenta należy wymagać posiadania aktualnej dokumentacji potwierdzającej jakość łupków. W deklaracji właściwości użytkowych łupki wysokiej jakości oznaczane są literami: T1, A1, S1 i W1

Wszystkie łupki sprzedawane powinny  posiadać aktualną deklarację właściwości użytkowych, a ich jakość powinna być stale nadzorowana przez międzynarodowe organy certyfikacyjne.

 

 

 

Opracowanie redakcyjne na podstawie materiałów Cupa Pizarras

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: