Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

XII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 5
4027

Dwunaste doroczne spotkanie Stowarzyszenia DAFA cieszyło się jak zwykle dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 150 osób z branży budowlanej.

Spotkanie odbyło się w dniach 17–18 maja w miejscowości Wolbórz. Jego uczestnicy to przedstawiciele firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Przebieg obrad Dorocznego Spotkania
Zgodnie z porządkiem obrad, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Witold Okoński zdał sprawozdanie z działalności, zapewniając o kontynuowanej przez DAFA ścisłej współpracy z międzynarodowymi organizacjami branżowymi: IFBS, IFD, FBB, FLL. Podziękował koordynatorom grup merytorycznych i ich reprezentantom za ogrom pracy włożony w stworzenie standardów jakości i wytycznych technicznych jako remedium na pytania i problemy branży.

Witold Okoński

Dużą aktywność grupy merytorycznej Lekka obudowa podsumował Michał Wilk. Wydane „Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów” stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych.

Michał Wilk

Członkowie grupy opracowali również „Wytyczne do oceny lekkich metalowych obudów ścian”, które wyjaśniają zjawiska obserwowane na elewacji z metalowych elementów cienkościennych oraz proponują kryteria ich odbioru. Opracowany w ubiegłym roku w DAFA specjalistyczny „Słownik techniczny definicji oraz polsko-niemieckich terminów branżowych” Stowarzyszenie udostępnia na swojej stronie internetowej.

Prace grupy merytorycznej ppoż. nad wydaniem poradnika „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” omówiła jego współautorka, Monika Hyjek. Zawierać on będzie praktyczne wytyczne określające jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Monika Hyjek

Zmaganiom związanym z projektowaniem akustyki poświęcone było wystąpienie przedstawiciela grupy  merytorycznej Akustyka, którym był jej koordynator –  Piotr Olgierd Korycki.

Piotr Olgierd Korycki

Wydane dotychczas dwie edycje „Katalogu rozwiązań akustycznych” powstały zgodnie z ideą stworzenia cennego narzędzia dla projektantów i prezentują przebadane rozwiązania akustyczne członków DAFA.

Jednym z kluczowych etapów realizacji każdej inwestycji jest odbiór budowlany, dlatego DAFA podjęła się stworzenia narzędzia ułatwiającego i systematyzującego ten proces. Michał Miąsek omówił prace grupy merytorycznej Odbiory nad „Wytycznymi do odbiorów dachów”, które rozstrzygną spory przy odbiorach budynków i będą punktem odniesienia w uzgadnianiu problematycznych kwestii.

Michał Miąsek

Adam Krzanik zachęcał wykonawców do udziału w panelach dyskusyjnych i szkoleniach DAFA, które poruszają istotne problemy funkcjonowania firm i mają na celu ochronę ich interesów. W ubiegłym roku we współpracy z kancelarią prawną zorganizowano trzy panele, poświęcone problematyce zmian w podatku VAT oraz ogólnym warunkom realizacji kontraktu.

Adam Krzanik

Już od ośmiu edycji konferencje organizowane przez DAFA poruszają ważne i potrzebne aspekty poprawnego budownictwa. Mariusz Pawlak, skupił się na omówieniu dwóch wydarzeń, powiązanych z aktualnie wydanymi wytycznymi z zakresu lekkiej obudowy i bezpieczeństwa pożarowego.

Mariusz Pawlak

Katarzyna Wiktorska i Ewelina Klin zaakcentowały dynamiczny wzrost wykładów eksperckich na konferencjach i seminariach objętych patronatem Stowarzyszenia. Zwróciły też uwagę na szeroki zasięg kolejnej edycji kampanii „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” i na związane z nią wydanie katalogu członków DAFA. Podkreśliły, że Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w wielu cenionych pozycjach prasy branżowej.

Nowy zarząd i komisja rewizyjna
Zasadniczą część spotkania stanowiło Walne Zgromadzenie, które dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia na lata 2018–2021.

XII Doroczne Spotkanie DAFA

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu, a do nowego Zarządu powołano również: Macieja Borodzicza, Wojciecha Całkę, Adama Krzanika, Krzysztofa Rogosza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano:  Jarosława Kowalczyka, Michała Miąska, Witolda Okońskiego.

Źródło: Dachy, nr 6 (222) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: