Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 0
2648

Przedstawiciele firm budowlanych zrzeszonych w Stowarzyszeniu DAFA podsumowali ubiegłoroczne dokonania w obszarze dachów płaskich i fasad. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów.

Uczestnicy XIII Dorocznego Spotkania Stowarzyszenia DAFA

Tradycyjnie spotkania członków Stowarzyszenia DAFA odbywają się na wiosnę. W tym roku odbyła się ich XIII edycja w dniach 16–17 maja br. w Łochowie. 

Sprawozdanie Prezesa DAFA
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 przedstawił Prezes Zarządu – Piotr Olgierd Korycki. Podsumował w nim sprawy członkowskie, relacje z międzynarodowymi stowarzyszeniami branżowymi (BuGG, FLL, IFBS, IFD), znaczenie opracowywanych przez DAFA wytycznych dla jakości branży oraz wskazał na pracę aż sześciu Grup Merytorycznych Stowarzyszenia. Złożył podziękowania członkom biorącym udział w opracowaniu wytycznych technicznych, za udział w realizacji misji DAFA i zainteresowanie problemami środowiska. Zapewnił przy tym, że sprawy wykonawców pozostają w DAFA na pierwszym planie.

Prezes Stowarzyszenia DAFA Piotr Olgierd Korycki 

Krzysztof Rogosz

Dla wykonawców
Krzysztof Rogosz zrelacjonował aktywności i szkolenia skierowane do wykonawców i ukierunkowane m.in. na wskazanie praktycznych rozwiązań służących ochronie interesów tej grupy członków. W ramach działań Stowarzyszenia wymienił szkolenie w zakresie prawnych i biznesowych warunków wdrożenia RODO na gruncie polskim, zorganizowane przy współpracy z Kancelarią Gessel w kwietniu ubiegłego roku. Kolejne szkolenie poświęcone było tematyce bezpieczeństwa pożarowego dachów w ujęciu projektowo-wykonawczym (wrzesień 2018). 

Monika Hyjek

Krzysztof Bagiński

Podsumowania prac Grup Merytorycznych
W dalszej kolejności zrelacjonowana została działalność poszczególnych Grup Merytorycznych oraz kierunki ich przyszłych działań:

  • PPOŻ. – Krzysztof Bagiński i Monika Hyjek zaprezentowali trwające prace nad kolejnymi wytycznymi Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad. Poradnik ten omówi m.in. następującą tematykę: pasy międzykondygnacyjne, wymagania odnośnie przetrwania elewacji, ściany oddzielenia przeciwpożarowego dochodzące do elewacji, usytuowanie budynków między sobą i przejścia instalacyjne przez ściany. W dalszej kolejności wskazali na zaangażowanie Grupy w liczne projekty edukacyjne, w tym Kongres Pożarnictwa FIRE. Jednak najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku była zorganizowana własna Konferencja Stowarzyszenia pt. Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego (styczeń 2018, 130 uczestników), której program oparty był na wytycznych Stowarzyszenia pt. Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Konferencja podjęła aktualną dla branży tematykę bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich; 
  • Akustyka – Piotr Olgierd Korycki poinformował o wydaniu zaktualizowanego Katalogu rozwiązań akustycznych, które uwzględnia nowelizację Warunków Technicznych i obowiązujące od początku ubiegłego roku normy z akustyki budowlanej, a także nowe rozwiązania partnerów wydania;
  • Odbiory – Michał Miąsek podsumował prace nad przygotowywaniem Wytycznych do odbiorów dachów;
  • Dachy Zielone – Andrzej Kania mówił o przygotowaniach do aktualizacji Wytycznych dla dachów zielonych w zakresie zmian, jakie wprowadził wydawca źródłowy – Stowarzyszenie FLL;
  • Korozyjność – Roman Węglarz przedstawił stan prac powołanej w ubiegłem roku do życia Grupy merytorycznej Korozyjność nad opracowaniem wytycznych pt. Zalecenia dotyczące ochrony przeciwkorozyjnej; projekt realizowany jest na bazie publikacji IFBS Grundlagen i ma na celu podniesienie świadomości w zakresie m.in. prawidłowej interpretacji klas środowiskowych oraz właściwego doboru materiałów;
  • Lekka Obudowa – Michał Wilk zrelacjonował działalność edukacyjną Grupy w formie wykładów na konferencjach, prowadzoną w oparciu o Wytyczne DAFA do oceny lekkich metalowych obudów ścian.

Nowa Grupa Merytoryczna 
Prelegenci przedstawili również nową Grupę Merytoryczną pod nazwą Oddymianie Grawitacyjne, która przygotowuje Poradnik dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych, w którym znajdą się wytyczne dot. prawidłowego oddymiania grawitacyjnego – głównie obiektów przemysłowych i magazynowych. Poradnik szczegółowo wyjaśni obowiązujące przepisy i wybrane definicje, wskaże normy projektowe oraz określi zawartość projektu oddymiania.

Michał Miąsek

Andrzej Kania

Media, kampania, edukacja 
Ewelina Klin zaakcentowała obecność DAFA w licznych konferencjach, które Stowarzyszenie obejmuje swoim patronatem. W ramach ponad 40 wydarzeń w 2018 r. DAFA kształciła branżę i rozpowszechniała opracowane wytyczne jako aktywna organizacja szerząca ideę poprawnego budownictwa. 

Roman Węglarz

Michał Wilk

Katarzyna Wiktorska zwróciła uwagę, że DAFA w relacjach z mediami inicjuje ważne tematy z obszaru poprawnego projektowania i realizacji dachów płaskich i fasad. Dzięki współpracy z redakcjami prasy branżowej ukazało się w minionym roku blisko 50 artykułów i informacji w prasie drukowanej, a wypowiedzi ekspertów DAFA znalazły się w licznych tytułach pism. Mocny akcent w komunikacji zewnętrznej stanowi realizowana przez Stowarzyszenie kampania Wybierz firmę z certyfikatem DAFA, która w minionym roku została przeprowadzona po raz czwarty przy wykorzystaniu prasy i portali branżowych, social media oraz newsletterów.

Od lewej: Ewelina Klin, Katarzyna Wiktorska

Obradom towarzyszyły prezentacje i stoiska informacyjne sponsorów – firm: Klimas Wkręt-Met, Koelner Polska, Styropmin, Vilpe Poland, Zida. Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był występem Marcina Dańca, oklaskiwanym na stojąco.

Źródło: Dachy, nr 6 (234) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: