Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Raport 'Nastroje dekarzy 2022'

Ocena: 4.99667
4249

40% dekarzy przewiduje, że w 2022 roku będzie takie samo zapotrzebowanie na ich usługi jak w ubiegłym roku, a 32% spodziewa się spadku popytu, co może oznaczać początek stagnacji na rynku usług dekarskich. Aż 70% badanych prognozuje, że ceny usług na tym rynku wzrosną w 2022 roku – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2022”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe.

 

Fot. Prebena

Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 2011 roku barometr nastrojów dekarzy. Dekarze pytani są o ocenę sytuacji rynkowej w minionym roku, a także o przewidywania co do kształtowania się popytu na usługi dekarskie oraz o spodziewane zmiany cen usług dekarskich w najbliższym roku. 

Rok 2021 przyniósł poprawę nastrojów wśród dekarzy. 59% badanych firm dekarskich ocenia zeszły rok jako dobry lub bardzo dobry dla swojej firmy (w 2020 roku odsetek ten wynosił 47%). 7% respondentów ocenia 2021 rok jako raczej zły lub bardzo zły dla swojej działalności
(w „pandemicznym” 2020 roku odsetek ten wynosił 11%, a w 2019 – jedynie 4%).

Nastroje dekarzy są jednak znacznie mniej optymistyczne w porównaniu do 2019 roku, który dla aż 79% był dobrym rokiem w działalności firmy.

Pytanie: Jakim rokiem dla Pani / Pana firmy był 2021 rok?

 

Badania BCMM pokazują, że aż 32% badanych przedstawicieli firm dekarskich przewiduje zmniejszenie popytu na swoje usługi w 2022 roku – to znacznie wyższy odsetek niż w 2021 roku (19%). 16% respondentów spodziewa się wzrostu popytu (w 2021 roku – 20%), a 40% ankietowanych uważa, że popyt utrzyma się na tym samym poziomie co w 2021 roku.

 

Pytanie: Czego spodziewa się Pani / Pan w 2022 roku jeśli chodzi o popyt na usługi dekarskie w stosunku do 2021 roku?

 

Przewidywania dekarzy są nieco bardziej pesymistyczne niż całej branży budowlanej. Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS*, dotyczących zmiany w najbliższych trzech miesiącach portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym, 22% firm budowlanych wskazało, że portfel zamówień spadnie.

W tegorocznym badaniu odnotowano znaczący wzrost odsetka respondentów, którzy spodziewają się, że ceny usług na rynku dekarskim wzrosną (70%) – w 2021 roku odsetek ten wynosił 54%. Co piąty ankietowany przewiduje, że ceny na rynku dekarskim w 2022 roku nie zmienią się (w 2021 roku – 32%), a jedynie 5% prognozuje ich spadek.

 

Pytanie: Czego spodziewa się Pani / Pan w 2022 roku jeśli chodzi o ceny usług dekarskich w stosunku do 2021 roku?

 

Także w przypadku cen opinie dekarzy różnią się od tych obserwowanych wśród całej branży budowlanej. Jak podaje GUS* 44% badanych firm budowlanych przewiduje w najbliższych 3 miesiącach wzrost cen robót budowlano-montażowych.

 

------------------------------------------------

Informacje o badaniu: 

badanie przeprowadzono techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo tzw. CATI na reprezentatywnej próbie n=335 firm dekarskich w ramach omnibusowego projektu BCMM OMNIBUD
w dniach 01.02-22.02.2022 roku.

 

*na podstawie danych GUS „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (luty 2022)”

 

 

Źródło: BCMM

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: