Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Raport Nastroje dekarzy 2021

Ocena: 5
3352

Dominująca grupa dekarzy (49%) przewiduje, że w 2021 roku będzie takie samo zapotrzebowanie na ich usługi jak w ubiegłym roku, a ponad połowa (54%) spodziewa się w tym roku wzrostu cen na rynku usług dekarskich – wynika z raportu „Nastroje dekarzy 2021”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe. 

 

Fot. Dachexpert

 

Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 2011 roku barometr nastrojów dekarzy. Dekarze pytani są o ocenę sytuacji rynkowej w minionym roku, a także o przewidywania co do kształtowania się popytu na usługi dekarskie oraz o spodziewane zmiany cen usług dekarskich w najbliższym roku. 

Miniony rok 2020 przyniósł znaczące pogorszenie nastrojów wśród dekarzy, które obecnie zbliżone są do tych obserwowanych w kryzysowych latach 2011-2012. Tylko 47% respondentów ocenia 2020 rok jako dobry lub bardzo dobry dla firmy dekarskiej (2019 rok dobrze oceniało aż 79% badanych), a 11% ocenia go jako zły lub bardzo zły. 

Pytanie: Jakim rokiem dla Pani / Pana firmy był 2020 rok?

 

Badania BCMM pokazują, że dominująca grupa dekarzy (49%) przewiduje, że w 2021 roku będzie takie samo zapotrzebowanie na ich usługi jak w 2020 roku. Co piąty respondent spodziewa się wzrostu popytu w 2021 roku, zbliżony odsetek badanych (19%) przewiduje zmniejszenie się popytu na usługi dekarskie w 2021 roku.

 

Pytanie: Czego spodziewa się Pani / Pan w 2021 roku jeśli chodzi o popyt na usługi dekarskie w stosunku do 2020 roku?

 

Przewidywania dekarzy są nieco bardziej optymistyczne niż całej branży budowlanej. Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS*, dotyczących zmiany w najbliższych trzech miesiącach portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym, aż 31% firm budowlanych wskazało, że portfel zamówień spadnie, a jedynie 6%, że wzrośnie.

Ponad połowa badanych przez BCMM dekarzy (54%) przewiduje wzrost cen usług na rynku dekarskim w 2021 roku. Co trzeci respondent spodziewa się, że ceny usług w 2021 roku nie zmienią się, a niewielki odsetek badanych, jedynie 9%, prognozuje spadek cen usług.

 

Pytanie: Czego spodziewa się Pani / Pan w 2021 roku jeśli chodzi o ceny usług dekarskich w stosunku do 2020 roku?

 

Także w przypadku cen opinie dekarzy różnią się od tych obserwowanych wśród całej branży budowlanej. Jak podaje GUS* jedynie 18% badanych firm budowlanych przewiduje w najbliższych 3 miesiącach wzrost cen robót budowlano-montażowych, 12% natomiast spodziewa się spadku cen.

 


*na podstawie danych GUS „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (styczeń 2021)”

 

Źródło: BCMM

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: