Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowoczesność i bezpieczeństwo. IV Konferencja Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 0
3001
O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w budownictwie wiadomo nie od dziś, ale o tym, jak je zapewnić przy realizacji procesu budowlanego dowiedzieli się słuchacze IV Konferencji Naukowo–Technicznej Stowarzyszenia DAFA „DAchy i FAsady – nowoczesność i bezpieczeństwo”, która odbyła się 12 marca w ramach MTP Budma 2014.

Od lewej: Jarosław Stankiewicz, Benjamin Kuciński, Piotr Wolański, Marian Kies, Piotr Olgierd Korycki, Ewelina Klin, Dyrektor Biura Katarzyna Wiktorska, Mariusz Pawlak, Marek Niemas, Jakub Fiszer, Prezes Stowarzyszenie DAFA Witold Okoński, Michał Wilk

Wśród licznie zgromadzonego audytorium w liczbie blisko 150 osób znaleźli się specjaliści zawodowo związani z planowaniem i realizacją dachów płaskich oraz fasad: architekci, projektanci, wykonawcy, producenci, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz reprezentanci środowisk akademickich.
Na program konferencji złożyła się prezentacja Stowarzyszenia oraz siedem interesujących merytorycznie prelekcji, wygłoszonych przez ekspertów DAFA.

Konferencję zainaugurował Mariusz Pawlak podkreślając, że DAFA odważnie wchodzi w epokę nowych technologii i jest wyznacznikiem standardu jakości dla nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

Prezes Stowarzyszenia Witold Okoński oraz Dyrektor Biura Katarzyna Wiktorska w kilku zdaniach podsumowali osiągnięcia Stowarzyszenia DAFA przez pryzmat realizowanych projektów, podkreślając rozwój aktywności merytorycznych w zespołach eksperckich, dorobek wydawniczy (17 publikacji technicznych), szeroką współpracę międzynarodową (IFD, IFBS, FLL) oraz stale rosnące gremium najbardziej rzetelnych i cieszących się dobrą opinią na rynku firm.

Pierwszy referat poświęcony był „Wpływowi gatunku stali na nośność elementu z blachy profilowanej”. W rozszerzeniu tematyki Jarosław Stankiewicz wskazał na znaczenie gatunku stali i tolerancji wykonania przy określaniu parametrów wytrzymałościowych blachy profilowanej w świetle normy PN EN-1993-1-3, opierając się na przykładzie obliczeniowym. Zwrócił uwagę na poprawne i świadome projektowanie blach profilowanych uwzględniające odpowiednie parametry oraz margines bezpieczeństwa wytężenia blachy w specyfikacji projektu.

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne, bez obudowy z płyt warstwowych. Piotr Olgierd Korycki w wystąpieniu „Błędy przy stosowaniu lekkiej obudowy wykonywanej z płyt warstwowych” omówił najczęściej występujące mankamenty przy stosowaniu płyt warstwowych od momentu projektowania poprzez produkcję, po etap montażu.

W prezentacji „Elewacje perforowane – sposób na niepowtarzalny charakter obiektu” Jakub Fiszer zobrazował na inspirujących przykładach praktycznie nieograniczone możliwości współczesnej architektury w kształtowaniu rysunku elewacji z wykorzystaniem nowych materiałów wykończeniowych fasad wentylowanych.

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto referat „Szczelność dachów zielonych” zaprezentowany przez zespół autorów: Mariana Kies i Piotra Wolańskiego. Prelegenci zwrócili uwagę na aspekt bezpieczeństwa, wskazując na zagrożenia z tytułu stosowania nieodpowiednio dobranych produktów. Wskazali na znaczenie nowej inicjatywy DAFA dla branży budowlanej – wydania w języku polskim wytycznych FLL dla dachów zielonych.

Michał Wilk wprowadził w zakres zagadnień związanych z odśnieżaniem dachów płaskich w ujęciu prawnym, organizacyjnym, dzieląc się swoimi obserwacjami i wnioskami z minionych zim. Zwrócił uwagę, że projekt odśnieżania dachu powinien być integralną częścią projektu wykonawczego obiektu oraz podał przykłady niebezpiecznych praktyk związanych z usuwaniem śniegu z dachów. Ponadto zasygnalizowane zostały problemy projektowe w przypadku obiektów modernizowanych, rozbudowywanych bądź będących w obszarze wpływu nowo projektowanych obiektów, a wynikające ze zmiany normy obciążenia śniegiem.

Aspekt „Zabezpieczeń prac budowlanych – Sprostać wymogom BHP!” omówił Benjamin Kuciński. Na przykładzie realizacji stadionu we Wrocławiu autor zaprezentował możliwości zastosowania różnych rodzajów zabezpieczeń. Przestrzeganie zasad omówionych w prezentacji i stosowanie odpowiednich kryteriów doboru rozwiązań przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa realizacji obiektów.

Konferencja była okazją do zaprezentowania po raz pierwszy opracowanego pod egidą Stowarzyszenia „Katalogu rozwiązań akustycznych – unikalnego narzędzia da projektantów”. Autor publikacji – Marek Niemas, omówił wymagania akustyczne obowiązujące w Polsce dla budynków przemysłowych i administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań akustycznych dotyczących izolacyjności przegród zewnętrznych. Zaprezentował rozwiązania dla konkretnych przegród, posiadających potwierdzone właściwości akustyczne przez laboratoria akredytowane.

Ocena Konferencji w opinii słuchaczy jest wysoka zarówno pod kątem merytorycznego programu, interesującej prezentacji omawianych zagadnień, jak i jej strony organizacyjnej. Tym samym IV Konferencja Stowarzyszenia dowiodła, jak ważną rolę odgrywa DAFA w propagowaniu wiedzy i rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

Patronem medialnym Konferencji był miesięcznik DACHY i kwartalnik DACHY PŁASKIE.

Materiały konferencyjne oraz galeria zdjęć dostępna jest na: www.dafa.com.pl

Źródło: Dachy, nr 4 (172) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: