Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowa publikacja Stowarzyszenia DAFA - Czy i kiedy potrzebna jest bariera pary wodnej?

Ocena: 0
2921
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA wydało kolejną publikację techniczną. Jej tytuł to „Jednopowłokowy dach wykonany ze stalowych blach fałdowych z wierzchnią izolacją cieplną i uszczelnieniem – kiedy potrzebna jest bariera pary wodnej?”

Publikacja – wzorem poprzednich – jest kontynuacją cyklu wcześniejszych opracowań, a co za tym idzie, konsekwentnym realizowaniem jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA, czyli podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej lekkich metalowych obudów ścian i dachów poprzez przekazywanie informacji technicznej oraz przykładowych rozwiązań za pomocą wspomnianych publikacji. Materiały publikowane przez Stowarzyszenie służą pomocą wszystkim, którzy uczestniczą w procesach planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych.

Publikacja powstała na bazie tłumaczenia zeszytu z biblioteki wydawniczej niemieckiego Stowarzyszenia ds. Przemysłowych Systemów Budowlanych w Lekkim Budownictwie Stalowym IFBS, jednakże duży wkład merytoryczny w jej powstanie wnieśli także Członkowie DAFA.

Opracowanie w treści swojej próbuje dać odpowiedź na istotne pytanie, stawiane sobie bardzo często przez projektantów i architektów: Czy i kiedy potrzebna jest bariera pary wodnej?

Zawartość merytoryczna publikacji powinna okazać się pomocna i przydatna dla zrozumienia zasad i warunków stosowania (bądź nie) bariery pary wodnej  w obiektach wykonywanych głównie w stalowej technologii szkieletowej, ale nie tylko. Prawidła fizyki budowli znajdują wszędzie swoje zastosowanie, różnią się tylko warunki ich odpowiedniego zastosowania i interpretacji do konkretnego przypadku. Podobnie jednak jak w przypadku poprzednich opracowań, tak i teraz przyjęto generalną zasadę, że opracowania IFBS będą tłumaczone możliwie wiernie, mimo, że niektóre zawarte informacje (np. odnoszące się do norm i przepisów niemieckich) nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w Polsce. Stąd też przy lekturze niniejszego opracowania należy mieć na względzie, że nie wszystkie wytyczne zawarte w tym tłumaczeniu zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z polskimi normami, aprobatami technicznymi i zaleceniami producenta.

Szczególne pomocne dla czytelnika w zrozumieniu i określaniu warunków stosowania bariery parowej mogą być tabele zawarte w publikacji, a odnoszące się stricte do naszych lokalnych, krajowych warunków i wymogów. Chodzi tu m.in. o tabelę z wartościami współczynnika przewodzenia ciepła Umax i krajowymi wymaganiami w zakresie jego wartości w zależności od rodzaju przegrody i temperatury w pomieszczeniu, zestawienie najpopularniejszych obecnie i najczęściej stosowanych materiałów termoizolacyjnych z właściwymi dla nich obecnie wartościami przewodności cieplnej lambda czy tabelę pokazującą średnie roczne temperatury termometru suchego. Dane te mogą być pomocne przy obliczeniach cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych lub do obliczeń związanych z zapotrzebowaniem energetycznym dla budynków.

Publikacja dostępna jest do bezpłatnego pobrania na portalu Stowarzyszenia: www.dafa.com.pl

Jarosław Grabowski
Stowarzyszenie DAFA

Źródło: Dachy, nr 9 (129) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: