Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowa edycja POCHWAL SIĘ DACHEM

Ocena: 5
2836

Popularna wśród wykonawców i dekarzy akcja mająca na celu upowszechnianie dobrych praktyk dekarskich wraca w nowej edycji. Dotychczasowi uczestnicy konkursu podkreślali wagę upowszechniania informacji na temat jakości pracy dekarza i korzyści jakie osiągnęli po zajęciu miejsca na podium konkursu. Dekarzowi, który jest znany w branży i który może pochwalić się opisaną realizacją w konkursie, łatwiej jest wynegocjować dobrą cenę na swoje usługi, ponieważ nie musi on konkurować wyłącznie ceną o zlecenie. 

Regulamin nowej edycji konkursu POCHWAL SIĘ DACHEM

na realizację lub renowację dachu

 1. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest wydawnictwo Polskie Centrum Budownictwa sp. z o.o., wydawca m.in. portalu dachy.info.pldachyplaskie.plklubdachy.pl oraz czasopisma DACHY.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dekarzy, blacharzy i cieśli oraz firm budowlanych.
 3. Celem konkursu jest promocja poprawnego wykonawstwa w branży dachów oraz wyróżnienie fachowych realizacji nowych dachów i dachów remontowanych. 
 4. Do konkursu można zgłaszać zarówno dachy skośne, jak i płaskie, a materiały zastosowane do realizacji czy renowacji dachu mogą być dowolne, a więc mogą być zgłoszone również dachy zielone. Zgłaszane dachy nie mogły być wcześniej opisywane na łamach pism branżowych ani portali internetowych. 
 5. Konkurs obejmuje inwestycje zrealizowane do 2020 roku.
 6. Inwestycje oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach portali wymienionych w punkcie 1.
 7. Podstawą oceny wykonanych realizacji będą materiały nadesłane przez zgłaszającego. Zgłoszenie musi zawierać:

– imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

– pełną nazwę firmy,

– adres i numer telefonu kontaktowego,

– opis materiałów i technologii użytych do realizacji inwestycji,

– opis techniczny wykonanego obiektu i dachu (w tym etapy prac, występujące problemy i ich rozwiązania oraz wykonanie trudnych detali),

- co najmniej 6 zdjęć (pokazujących m.in. poszczególne etapy prac), ewentualnie własne rysunki i szkice wykonawcze.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej od 20 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Zgłoszenie należy przesłać bezpośrednio na adres redakcja@dachy.info.pl lub na ten adres mejlowy za pomocą Wetransfer (lub podobnego serwisu) w przypadku, gdy zgłoszenie zawiera duże pliki.
 2. Wyróżnione realizacje i renowacje zostaną dodatkowo zredagowane w porozumieniu z wykonawcą dachu i opublikowane na portalach wymienionych w punkcie 1. Organizator zastrzega sobie także możliwość publikacji opisów inwestycji biorących udział w konkursie na łamach wydania specjalnego magazynu DACHY.
 3. Nadsyłając swoje zgłoszenie do Konkursu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publikację swoich danych oraz na przechowywanie swoich danych przez organizatora Konkursu zgodnie z ustawą RODO wyłacznie na potzreby konkursu.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora drogą mejlową na adres redakcja@dachy.info.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: