Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy 2008

Ocena: 5
5845
Mistrzostwa Świata Młodych Dekarzy 2008 odbyły się od 5 do 7 listopada w Pradze. Polscy dekarze zajęli miejsca tuż za pierwszymi trójkami. Mistrzostwom towarzyszył 56 Kongres IFD.

Polacy na dachach płaskich


Zawodnicy na ukończonym dachu płaskim

Po raz pierwszy Mistrzostwa były rozgrywane w trzech konkurencjach: dachy strome, dachy płaskie i dachy przemysłowe. W rywalizacji uczestniczyła rekordowa ilość 33 zespołów. Polska reprezentowana była we wszystkich konkurencjach. Oto składy drużyn:

Dachy strome: Janusz Trzpiot, Paweł Bogusławski; mentor Stefan Wiluś.

Dachy płaskie: Damian Klawikowski, Andrzej Kołakowski; mentor Ryszard Piwowski.

Dachy przemysłowe: Adrian Zubielik, Michał Sidorowicz (absolwenci Ośrodka Kształcenia Dekarzy PSD w Białymstoku); mentor Jan Grycuk.


Początek pracy na dachu przemysłowym

Nasi młodzi dekarze wypadli bardzo dobrze. Pokazali, że są dobrze przygotowani technicznie, cechowała ich bardzo dobra znajomość rzemiosła dekarskiego. Tylko przypadek (który wyjaśniamy) sprawił, że drużyna startująca w konkurencji „Dachy płaskie” nie stanęła na podium, a zajęła IV miejsce. Podobne miejsca zajęły drużyny startujące w kategoriach „Dachy przemysłowe” i „Dachy skośne”. Po raz trzeci nasi młodzi dekarze udowodnili, że mieszczą się wśród pierwszych sześciu najlepszych zespołów świata oraz że należą do najlepszych Młodych Dekarzy na świecie. Serdecznie im tego gratulujemy.

Organizacja – tak, sędziowanie – nie
Według mentorów polskich drużyn organizacja imprezy przebiegała bardzo starannie. Warunki, w jakich odbywała się rywalizacja oraz wykonane modele dachów i dostarczone materiały zapewniały jednakowe warunki dla startujących. Istotnym jednak zmianom uległ system sędziowania, który wzbudził wiele zastrzeżeń wśród mentorów i obserwatorów Mistrzostw Świata.

Dotychczasową zasadę oceny dokonywanej przez mentorów wszystkich drużyn biorących udział w danej konkurencji zastąpiła ocena pięcioosobowej komisji powołanej przez IFD – wyjaśnia Stefan Wiluś. Komisja ta oceniała prawidłowość wykonania zadań obowiązkowych wszystkich 33 zespołów (we wszystkich trzech konkurencjach).

Z komentarzy mentorów można wywnioskować, że nowy system sędziowania nie sprawdził się z uwagi na zbyt dużą liczbę startujących drużyn. Sędziowie nie byli w stanie, a w każdym razie nie wykryli wielu błędów, które w trakcie montażu pokrycia dachowego popełniły drużyny finiszujące na pierwszych miejscach. Liczne tego przykłady w odniesieniu do oceny dachów płaskich podać może mentor Ryszard Piwowski.


Drużyna i mentorzy na dachach kalenicowych

Kibice z PSD
Tak jak w ubiegłym roku w Veszprem, tak i tym razem w Pradze naszych zawodników wsparli polscy kibice – dekarze z oddziałów  Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Małopolskiego i Pomorskiego PSD. Biało-czerwoni, niosąc sztandar PSD, przemaszerowali przez halę wystawienniczą, zatrzymując się przy stanowiskach naszych drużyn.


Silna grupa kibiców pod wezwaniem PSD zrobiła w Pradze furorę

Z perspektywy obserwacji piątych MŚMD, w których uczestniczyła reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy zauważam wyraźny wzrost poziomu przygotowania poszczególnych zespołów oraz ich wyrównanie – komentuje mentor Stefan Wiluś. Jest to niewątpliwie zjawisko budujące, ale sprawiające większą trudność w wyłonieniu najlepszych drużyn. Na komisję sędziowską nałożono trudną rolę wnikliwej oceny wykonanych zadań konkursowych różniących się znacznie w poszczególnych konkurencjach pod względem materiałowym i technologicznym. Obiektywnej ocenie nie sprzyja system punktacji za zagregowane czynności oraz nieprecyzyjne określenie sposobu wykonania poszczególnych elementów.


Kongres IFD
Jako impreza towarzysząca MŚMD odbył się 56 Światowy Kongres IFD. Jego tematyką były: zmiana systemu zarządzania, dalszy rozwój IFD, dostosowanie do Europejskich norm energetycznych, rozszerzenie formuły MŚMD. Kongres obradował w trzech roboczych komisjach: komisji ds. dachów płaskich, ds. dachów stromych, komisji ogólnej.

Wszystkie wnioski komisji zostały przedstawione i zatwierdzone na Zgromadzeniu Ogólnym.


Magda Kostrzewska
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy


 Źródło: Dachy, nr 12 (108) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: